ASERTYWNOŚĆ A STRES

          Kilka a może kilkanaście lat temu pojawiło się w naszym języku słowo asertywność. Stało się bardzo szybko synonimem rozwoju osobistego i „umiejętności mówienia nie”. Jak większość terminów, która trafiają do języka potocznego, i ten został mocno zubożony.
Asertywność to zdecydowanie więcej niż „nie”, to też coś więcej niż skuteczna komunikacja i wyrażanie swoich potrzeb. Nie ma jednej definicji, każdy z autorów czy badaczy rozumie ją trochę inaczej. Częścią wspólną jest bycie w zgodzie ze sobą i poszanowanie tego co mną nie jest – świata czy innych.

           Korzystając z Wikipedii czytamy, że asertywność to:

– umiejętność wyrażania opinii, krytyki, potrzeb, życzeń, poczucia winy czy wstydu
– umiejętność odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych,
– umiejętność przyjmowania krytyki, ocen, pochwał i komplementów
– autentyczność, ale i elastyczność zachowania,
– świadomość siebie (wad, zalet, opinii) i umiejętność samooceny
– empatia ale i stanowczość.
      Możemy podsumować, że to cały zbiór różnych umiejętności charakterystycznych dla dojrzałej osobowości. Dojrzałej, czyli takiej, która funkcjonuje dobrze w rzeczywistości i dobrze radzi sobie z trudnościami i bolączkami dnia codziennego.
     Kiedy umiemy wprost powiedzieć, że czegoś chcemy lub nie, istnieje duża szansa, że odmówimy, kiedy szef proponuje wzięcie na siebie zadań koleżanki, która jest na urlopie, kiedy ledwo starcza nam czasu na nasze obowiązki… Jeśli tego nie zrobimy, prawdopodobieństwo nadmiernego stresu związanego z przepracowaniem albo brakiem wydolności, jest ogromne.                 Tak więc asertywność pozwala nam chronić się przed skutkami stresu już na wstępie.
Prawdopodobnie szef nie będzie zadowolony i może wyrazić to w jakimś komentarzu, i jeżeli nie umiemy przyjmować ocen, bo np. od razu czujemy się krytykowani w całości, mamy kolejny przyczynek do przeżywania nadmiernego stresu.
       Jeżeli zaś mamy ugruntowaną, adekwatną samoocenę, jest szansa, że zrobi się nam np. przykro albo poczujemy lekką irytację na szefa, ale wciąż będziemy czuli się ze sobą dobrze i jako ludzie, i jako pracownicy.
          Kiedy czujemy, że brakuje nam w tym temacie zasobów, to już pierwszy krok do zmiany, ale również i sygnał, że już na początku mamy cechę związaną z asertywnością – świadomość siebie.
Widzenie swoich plusów i minusów czy przestrzeni wymagających pracy, zamiast unikania tematu i niewchodzenie w sytuacje, w których mogłoby się „to wydać”, to bardzo ważna i potrzebna umiejętność, bowiem tylko wtedy możemy dostać od świata informację zwrotną, która będzie nas budować, bo uwierzymy w jej szczerość.
      Asertywność to też elastyczność, a więc adekwatny poziom lęku. Mamy na myśli lęk przed zmianami, który jest doświadczeniem wszystkich zdrowych ludzi.
Łatwiej funkcjonować w stresującym otoczeniu, kiedy umiemy odpowiedzieć i dopasować się do wciąż zmieniającego się środowiska. Nadmierne przywiązanie do czegoś może powodować dodatkowe obawy czy gniew, a więc większy stres. Osoby kurczowo trzymające się znanych schematów postępowania czy sposobu funkcjonowania w znacząco gorszy sposób radzą sobie z przewlekłym stresem. Czasami bywa tak, że pod tą stałością kryję się zaburzone poczucie bezpieczeństwa, tak delikatne i kruche, że każda zmiana zewnętrzna je narusza….
       Postulat: ”Bądź asertywny, a nie agresywny, podkreślaj swoje uczucia, opinie lub przekonania, zamiast być defensywnym lub pasywnym czy złym” może dla niektórych być związany z nauczeniem się paru technik czy zasad skutecznej komunikacji, ale dla większości zainteresowanych będzie dłuższą pracą psychologiczną nad tym, co leży u podstaw naszych zachowań uległych czy agresywnych, co powoduje, że same metody czy wiedza, nie są wystarczające, aby zmienić zachowania i postawy…

Jesień życia – cz. 2

Jesień życia – cz. 2

Praca Od wielu czynników zależy jakie znaczenie ma praca w życiu człowieka. Jednym z nich jest pokolenie kulturowe danej osoby. Ludzie, którzy byli wychowywani w szacunku do pracy, będą prawdopodobnie bardziej doceniali jej rolę niż ci, którzy żyli w środowisku, gdzie...

Jesień życia

Jesień życia

  Za oknem pierwsza jesienna pogoda, stąd temat dzisiejszego wpisu: jesień życia – starość. Rozwój człowieka, a tym samym proces jego starzenia się i przystosowania do różnych związanych z tym zmian jest ściśle powiązany z historią jego życia. W starości niejako...

Odpoczynek i jego brak cz. 2

Odpoczynek i jego brak cz. 2

Ryzyko wyczerpania i chorób, frustracji i wypalenia zawodowego w obecnym świecie jest bardzo duże.  Wysokie wymagania, niestabilna sytuacja światowa i pandemiczna, nie sprzyjają zachowaniu równowagi wewnętrznej. Dlatego tak ważne jest, aby być na siebie uważnym i...

Odpoczynek i jego brak cz. 1

Odpoczynek i jego brak cz. 1

Żyjemy w pędzie, zadanie goni kolejne… Bierzemy na siebie ogrom obowiązków i czujemy, że wiele od nas zależy. Rytm dnia, mimo że regularny, przypomina raczej dyscyplinę sportową, podzieloną na etapy, gdzie liczy się tylko wygrana. Budzik, śniadanie na stojąco, sama...

TANOREKSJA

TANOREKSJA

Wśród różnorakich zaburzeń osobowości istnieje jedno, które w obecnej porze roku wydaje się wyjątkowo ważne do opisania, to tanoreksja. Zalicza się ją do zaburzeń wynikających z kultu własnego ciała. Osobie cierpiącej wciąż wydaje się, że wygląda bardzo blado, a przez...

Efekt nocebo

Efekt nocebo

– jaki wpływ na leczenie ma negatywne nastawienie Nocebo to coś, o czym mówi się rzadko i większość z nas nie zdaje sobie nawet sprawy z istnienia tego zjawiska. Czym jest efekt nocebo i kto jest narażony na jego występowanie? To pojęcie pojawiło się już latach 60 XX...

Autyzm i zespół Aspergera w nowej klasyfikacji icd 11

Autyzm i zespół Aspergera w nowej klasyfikacji icd 11

Symptomy świadczące o wystąpieniu spektrum autystycznego powinny pojawić się przed 2-3. rokiem życia. Czasami przedłuża się to na wczesne dzieciństwo. Rozpoznanie autyzmu jest skomplikowane, gdyż stopień nasilenia objawów, a także obraz chorobowy bywają bardzo różne....

CHAD A BORDERLINE

CHAD A BORDERLINE

Podobieństwa i różnice: CHAD A BORDERLINE - Choroba afektywna dwubiegunowa a osobowość chwiejna emocjonalnie Istnieje sporo podobieństw między CHAD a borderline, stąd trudności diagnostyczne i problemyz doborem odpowiedniego leczenia. Na pierwszy rzut oka, osoby z...

Narcystyczne zaburzenie osobowości

Narcystyczne zaburzenie osobowości

Narcystyczne zaburzenie osobowości zostało wyodrębnione jako odrębna jednostka medyczna w 1990 roku. Jak każde zaburzenie, tak i to, występuje z różnym nasileniem. Można mówić, że to utrwalony wzorzec poczucia własnej wielkości (w fantazjach lub zachowaniu),...

Skip to content