ASERTYWNOŚĆ A STRES

          Kilka a może kilkanaście lat temu pojawiło się w naszym języku słowo asertywność. Stało się bardzo szybko synonimem rozwoju osobistego i „umiejętności mówienia nie”. Jak większość terminów, która trafiają do języka potocznego, i ten został mocno zubożony.
Asertywność to zdecydowanie więcej niż „nie”, to też coś więcej niż skuteczna komunikacja i wyrażanie swoich potrzeb. Nie ma jednej definicji, każdy z autorów czy badaczy rozumie ją trochę inaczej. Częścią wspólną jest bycie w zgodzie ze sobą i poszanowanie tego co mną nie jest – świata czy innych.

           Korzystając z Wikipedii czytamy, że asertywność to:

– umiejętność wyrażania opinii, krytyki, potrzeb, życzeń, poczucia winy czy wstydu
– umiejętność odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych,
– umiejętność przyjmowania krytyki, ocen, pochwał i komplementów
– autentyczność, ale i elastyczność zachowania,
– świadomość siebie (wad, zalet, opinii) i umiejętność samooceny
– empatia ale i stanowczość.
      Możemy podsumować, że to cały zbiór różnych umiejętności charakterystycznych dla dojrzałej osobowości. Dojrzałej, czyli takiej, która funkcjonuje dobrze w rzeczywistości i dobrze radzi sobie z trudnościami i bolączkami dnia codziennego.
     Kiedy umiemy wprost powiedzieć, że czegoś chcemy lub nie, istnieje duża szansa, że odmówimy, kiedy szef proponuje wzięcie na siebie zadań koleżanki, która jest na urlopie, kiedy ledwo starcza nam czasu na nasze obowiązki… Jeśli tego nie zrobimy, prawdopodobieństwo nadmiernego stresu związanego z przepracowaniem albo brakiem wydolności, jest ogromne.                 Tak więc asertywność pozwala nam chronić się przed skutkami stresu już na wstępie.
Prawdopodobnie szef nie będzie zadowolony i może wyrazić to w jakimś komentarzu, i jeżeli nie umiemy przyjmować ocen, bo np. od razu czujemy się krytykowani w całości, mamy kolejny przyczynek do przeżywania nadmiernego stresu.
       Jeżeli zaś mamy ugruntowaną, adekwatną samoocenę, jest szansa, że zrobi się nam np. przykro albo poczujemy lekką irytację na szefa, ale wciąż będziemy czuli się ze sobą dobrze i jako ludzie, i jako pracownicy.
          Kiedy czujemy, że brakuje nam w tym temacie zasobów, to już pierwszy krok do zmiany, ale również i sygnał, że już na początku mamy cechę związaną z asertywnością – świadomość siebie.
Widzenie swoich plusów i minusów czy przestrzeni wymagających pracy, zamiast unikania tematu i niewchodzenie w sytuacje, w których mogłoby się „to wydać”, to bardzo ważna i potrzebna umiejętność, bowiem tylko wtedy możemy dostać od świata informację zwrotną, która będzie nas budować, bo uwierzymy w jej szczerość.
      Asertywność to też elastyczność, a więc adekwatny poziom lęku. Mamy na myśli lęk przed zmianami, który jest doświadczeniem wszystkich zdrowych ludzi.
Łatwiej funkcjonować w stresującym otoczeniu, kiedy umiemy odpowiedzieć i dopasować się do wciąż zmieniającego się środowiska. Nadmierne przywiązanie do czegoś może powodować dodatkowe obawy czy gniew, a więc większy stres. Osoby kurczowo trzymające się znanych schematów postępowania czy sposobu funkcjonowania w znacząco gorszy sposób radzą sobie z przewlekłym stresem. Czasami bywa tak, że pod tą stałością kryję się zaburzone poczucie bezpieczeństwa, tak delikatne i kruche, że każda zmiana zewnętrzna je narusza….
       Postulat: ”Bądź asertywny, a nie agresywny, podkreślaj swoje uczucia, opinie lub przekonania, zamiast być defensywnym lub pasywnym czy złym” może dla niektórych być związany z nauczeniem się paru technik czy zasad skutecznej komunikacji, ale dla większości zainteresowanych będzie dłuższą pracą psychologiczną nad tym, co leży u podstaw naszych zachowań uległych czy agresywnych, co powoduje, że same metody czy wiedza, nie są wystarczające, aby zmienić zachowania i postawy…

Leki stosowane w leczeniu depresji – cz. 2.

Leki stosowane w leczeniu depresji – cz. 2.

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) Zazwyczaj od leków z tej grupy lekarz zaczyna leczenie pacjenta chorego na depresję. Należą do nich: citalopram, escitalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna i sertralina.  Jak sama nazwa wskazuje,...

Leki w depresji

Leki w depresji

Choroba afektywna jednobiegunowa, czyli depresja w jej umiarkowanym i głębokim nasileniu jest wskazaniem do farmakoterapii, czyli stosowaniu leków. Lekarz psychiatra ma do wyboru wiele różnych leków przeciwdepresyjnych. W większości przypadków można dobrać optymalny...

SYDROM SZTOCHOLMSKI

SYDROM SZTOCHOLMSKI

- kiedy ofiara broni kata. W latach 70 XX wieku, w jednym z banków w Sztokholmie zdarzył się napad. Napastnicy przez tydzień przetrzymywali jego pracowników. Kiedy sytuacja została opanowana i zakładnicy zostali uwolnieni, wydarzyło się coś czego nikt się nie...

DEPRESJA SEZONOWA

DEPRESJA SEZONOWA

Depresja sezonowa (SAD) jest jednym z rodzajów depresji. Tym, co ją wyróżnia, jest jej cykliczny, sezonowy przebieg. Epizody depresyjne pojawiają się późną jesienią lub wczesną zimąi trwają do wiosny, wtedy to dochodzi do poprawy nastroju. Bywa, że objawy choroby...

Jesień życia – cz. 2

Jesień życia – cz. 2

Praca Od wielu czynników zależy jakie znaczenie ma praca w życiu człowieka. Jednym z nich jest pokolenie kulturowe danej osoby. Ludzie, którzy byli wychowywani w szacunku do pracy, będą prawdopodobnie bardziej doceniali jej rolę niż ci, którzy żyli w środowisku, gdzie...

Jesień życia

Jesień życia

  Za oknem pierwsza jesienna pogoda, stąd temat dzisiejszego wpisu: jesień życia – starość. Rozwój człowieka, a tym samym proces jego starzenia się i przystosowania do różnych związanych z tym zmian jest ściśle powiązany z historią jego życia. W starości niejako...

Odpoczynek i jego brak cz. 2

Odpoczynek i jego brak cz. 2

Ryzyko wyczerpania i chorób, frustracji i wypalenia zawodowego w obecnym świecie jest bardzo duże.  Wysokie wymagania, niestabilna sytuacja światowa i pandemiczna, nie sprzyjają zachowaniu równowagi wewnętrznej. Dlatego tak ważne jest, aby być na siebie uważnym i...

Odpoczynek i jego brak cz. 1

Odpoczynek i jego brak cz. 1

Żyjemy w pędzie, zadanie goni kolejne… Bierzemy na siebie ogrom obowiązków i czujemy, że wiele od nas zależy. Rytm dnia, mimo że regularny, przypomina raczej dyscyplinę sportową, podzieloną na etapy, gdzie liczy się tylko wygrana. Budzik, śniadanie na stojąco, sama...

TANOREKSJA

TANOREKSJA

Wśród różnorakich zaburzeń osobowości istnieje jedno, które w obecnej porze roku wydaje się wyjątkowo ważne do opisania, to tanoreksja. Zalicza się ją do zaburzeń wynikających z kultu własnego ciała. Osobie cierpiącej wciąż wydaje się, że wygląda bardzo blado, a przez...

Skip to content