CHAD A BORDERLINE

Podobieństwa i różnice:

CHAD A BORDERLINE

– Choroba afektywna dwubiegunowa a osobowość chwiejna emocjonalnie

Istnieje sporo podobieństw między CHAD a borderline, stąd trudności diagnostyczne i problemy
z doborem odpowiedniego leczenia. Na pierwszy rzut oka, osoby z tymi diagnozami mogą prezentować się podobnie.

To co wspólne, to przede wszystkim niestabilność, emocjonalna, ale i „życiowa”. Impulsywność w czuciu, działaniu i myśleniu a bardzo często nieadekwatny do sytuacji gniew. Osoby z takimi diagnozami, często mają zachowania autoagresywne i niestabilne relacje interpersonalne, co w efekcie daje brak wsparcia społecznego i nasilenie objawów.

Problemy diagnostyczne wynikają również z innych czynników takich jak choćby znajomość zagadnienia. Zaburzenie dwubiegunowe jest badane od wielu dziesięcioleci i od wielu lat funkcjonuje w świadomości społecznej w przeciwieństwie do borderline.

Pacjenci z zaburzeniem dwubiegunowym częściej są postrzegani jako „lubiani”, a CHADa łatwiej wytłumaczyć pacjentowi. Zaburzenie dwubiegunowe jest w dużym stopniu uwarunkowane biologicznie. Powoduje to mniejsze „naznaczenie/stygmatyzację” i może wywoływać większą empatię, bo chory nie ma wpływu na pojawienie się choroby.

I co również bardzo istotne, zaburzenia afektywne dwubiegunowe są bardziej „uleczalne” i mają lepsze długoterminowe rokowania niż borderline. Wymagają jednak stosowania farmakologii – tzw. stabilizatorów nastroju przed długi czas, bardzo często do końca życia.

Istnieją jednak znaczące różnice, postaramy się podać je w formie skondensowanej i nieco uproszczonej.

CHAD

W historii rodzinnej są przypadki CHAD

 • Ma wyraźny początek
 • Nie mija [ bez leczenia]
 • Dominuje melancholia z poczuciem winy
 • Raczej hipomanie niż manie
 • Zmiany nastroju nie są związane z kontekstem życia [ pacjent nie zna przyczyny]
 • Przebieg choroby to:  od stanów maniakalnych przez remisję do depresji
 • Impulsywność pojawia się w manii
 • Pacjenci są w stanie budować względnie trwałe relacje międzyludzkie
 • Spore ryzyko samobójstwa

BORDERLINE

 • Historia rodzinna pełna jest opisów impulsywności u przodków, osobowości dyssocjalnych czy nadużywania substancji psychoaktywnych
 • Jest „od zawsze”, pacjent nie pamięta, aby kiedykolwiek czuł się inaczej
 • Mija z wiekiem, nasilenie objawów zmniejsza się
 • W przeżywaniu świata dominuje pustka, wstyd, złość, które pojawiają się pod wpływem zdarzeń
 • Rzadko pacjent ma dobry nastrój przez dłuższy czas
 • Zmiany nastroju są powiązane z wydarzeniami i ich subiektywnymi interpretacjami
 • Dobry nastrój przeradza się w złość,  a lęk w depresję
 • Impulsywność występuje przez cały czas
 • Relacje pacjenta są niestabilne i nietrwałe.
 • Bardzo częste samookaleczenia

 

Leki stosowane w leczeniu depresji – cz. 2.

Leki stosowane w leczeniu depresji – cz. 2.

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) Zazwyczaj od leków z tej grupy lekarz zaczyna leczenie pacjenta chorego na depresję. Należą do nich: citalopram, escitalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna i sertralina.  Jak sama nazwa wskazuje,...

Leki w depresji

Leki w depresji

Choroba afektywna jednobiegunowa, czyli depresja w jej umiarkowanym i głębokim nasileniu jest wskazaniem do farmakoterapii, czyli stosowaniu leków. Lekarz psychiatra ma do wyboru wiele różnych leków przeciwdepresyjnych. W większości przypadków można dobrać optymalny...

SYDROM SZTOCHOLMSKI

SYDROM SZTOCHOLMSKI

- kiedy ofiara broni kata. W latach 70 XX wieku, w jednym z banków w Sztokholmie zdarzył się napad. Napastnicy przez tydzień przetrzymywali jego pracowników. Kiedy sytuacja została opanowana i zakładnicy zostali uwolnieni, wydarzyło się coś czego nikt się nie...

DEPRESJA SEZONOWA

DEPRESJA SEZONOWA

Depresja sezonowa (SAD) jest jednym z rodzajów depresji. Tym, co ją wyróżnia, jest jej cykliczny, sezonowy przebieg. Epizody depresyjne pojawiają się późną jesienią lub wczesną zimąi trwają do wiosny, wtedy to dochodzi do poprawy nastroju. Bywa, że objawy choroby...

Jesień życia – cz. 2

Jesień życia – cz. 2

Praca Od wielu czynników zależy jakie znaczenie ma praca w życiu człowieka. Jednym z nich jest pokolenie kulturowe danej osoby. Ludzie, którzy byli wychowywani w szacunku do pracy, będą prawdopodobnie bardziej doceniali jej rolę niż ci, którzy żyli w środowisku, gdzie...

Jesień życia

Jesień życia

  Za oknem pierwsza jesienna pogoda, stąd temat dzisiejszego wpisu: jesień życia – starość. Rozwój człowieka, a tym samym proces jego starzenia się i przystosowania do różnych związanych z tym zmian jest ściśle powiązany z historią jego życia. W starości niejako...

Odpoczynek i jego brak cz. 2

Odpoczynek i jego brak cz. 2

Ryzyko wyczerpania i chorób, frustracji i wypalenia zawodowego w obecnym świecie jest bardzo duże.  Wysokie wymagania, niestabilna sytuacja światowa i pandemiczna, nie sprzyjają zachowaniu równowagi wewnętrznej. Dlatego tak ważne jest, aby być na siebie uważnym i...

Odpoczynek i jego brak cz. 1

Odpoczynek i jego brak cz. 1

Żyjemy w pędzie, zadanie goni kolejne… Bierzemy na siebie ogrom obowiązków i czujemy, że wiele od nas zależy. Rytm dnia, mimo że regularny, przypomina raczej dyscyplinę sportową, podzieloną na etapy, gdzie liczy się tylko wygrana. Budzik, śniadanie na stojąco, sama...

TANOREKSJA

TANOREKSJA

Wśród różnorakich zaburzeń osobowości istnieje jedno, które w obecnej porze roku wydaje się wyjątkowo ważne do opisania, to tanoreksja. Zalicza się ją do zaburzeń wynikających z kultu własnego ciała. Osobie cierpiącej wciąż wydaje się, że wygląda bardzo blado, a przez...

Skip to content