Jesień życia

 

Za oknem pierwsza jesienna pogoda, stąd temat dzisiejszego wpisu: jesień życia – starość.

Rozwój człowieka, a tym samym proces jego starzenia się i przystosowania do różnych związanych z tym zmian jest ściśle powiązany z historią jego życia. W starości niejako zbieramy owoce wszystkich poprzednich etapów życia. Rzadko myślimy o jesieni życia jako o czymś, do czego można się przygotować, a przecież ta adaptacja musi dokonać się na wielu płaszczyznach jednocześnie.

Musimy zmierzyć się z pogorszeniem sprawności fizycznej, czasem z problemami natury psychicznej
i społecznej. Dodatkowo, po przejściu na emeryturę, problematyczna może być akceptacja zmiany poziomu życia w sferze ekonomicznej. Na to wszystko ma wpływ wiele czynników, a dzieciństwo, młodość i dorosłość stanowią bazę do okresu starości.

Dzieciństwo

W swoich wspomnieniach, osoby starsze najczęściej powracają do okresu dzieciństwa i czasów szkolnych. Pomimo częstego doświadczania niedogodności i biedy, wspominają one swoje dzieciństwo jako krainę szczęśliwości i pogody a miłość rodziców, relacje z rodzeństwem oraz zabawy przeżywają jako pewnego rodzaju rekompensatę. Brak takich wspierających doświadczeń ma znamienny wpływ na późniejsze relacje i wybory, a co za tym idzie, na czas podsumowań.

Czas dzieciństwa i młodości to też wspomnienia o edukacji, która powiązana była z poznawaniem nowych osób i miejsc. Społeczne uwarunkowania były źródłem pierwszych czynników wyznaczających styl życia, wybory drogi życiowej, wyznawane wartości oraz życiowe priorytety.

Rodzina

W ciągu cyklu życia człowieka rodzina odgrywa bardzo istotną rolę. Zapewnia ona człowiekowi zaplecze emocjonalne i poczucie bezpieczeństwa, które umożliwia rozwój.  Rodzina jest jednocześnie najważniejszą grupą odniesienia i miejscem zaspokajania podstawowych potrzeb społecznych człowieka starszego. Pomimo licznych zmian społecznych, związanych między innymi ze zmianą w modelu rodziny, jest ona nadal miejscem, gdzie osoba starsza żyje i żyć powinna. Sedno tkwi w tym, by miała ona swoje miejsce w rodzinie i aby miejsce to nie było drugorzędne. Nowa rola dziadka/babci wnosi w życie seniora zupełnie inny rodzaj aktywności, a dodatkowo może przynieść wiele satysfakcji.

W sytuacji, kiedy osoba starsza pozostaje sama, czy to z powodu bezdzietności czy wdowieństwa struktura jej życia osobistego zostaje poważnie zubożona.

Jeśli dodatkowo brak jest innych relacji społecznych i więzi emocjonalnych może pojawić się problem osamotnienia, który bardzo destrukcyjnie działa na osobę starszą. Wszyscy znamy przypadki, gdzie jedno
z małżonków umiera a wdowa lub wdowiec bardzo szybko podupadają na zdrowiu i również odchodzą.

Ludzie podsumowując swoje życie podkreślają często, że spełnili się najbardziej albo najbardziej zawiedli, właśnie w życiu małżeńskim i rodzinnym.  Kiedy mieli poczucie użyteczności,  miłość bliskich, a członkowie rodziny, szczególnie współmałżonek, dawali poczucie bezpieczeństwa, oceniają to jako najistotniejszą część swojego życia.

cdn.

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA

Każdy chciałby być kochany takim, jakim jest. Dorośli i dzieci tęsknią za taką miłością. Bezwarunkowa akceptacja buduje w nas przekonane, że jesteśmy wystarczająco dobrzy i buduje nasze poczucie własnej wartości. W jaki sposób rodzice mogą okazywać swoim dzieciom...

Medytacja

Medytacja

 To czym jest medytacja, czy jak ma działać, może się różnić w zależności od tego, w jakiej tradycji ją praktykujemy. W najbardziej powszechnym, niereligijnym, rozumieniu, np.: w podejściu uważności, medytacja to stopniowe zaznajamianie się z samym sobą. To...

Leki stosowane w leczeniu depresji – cz. 2.

Leki stosowane w leczeniu depresji – cz. 2.

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) Zazwyczaj od leków z tej grupy lekarz zaczyna leczenie pacjenta chorego na depresję. Należą do nich: citalopram, escitalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna i sertralina.  Jak sama nazwa wskazuje,...

Leki w depresji

Leki w depresji

Choroba afektywna jednobiegunowa, czyli depresja w jej umiarkowanym i głębokim nasileniu jest wskazaniem do farmakoterapii, czyli stosowaniu leków. Lekarz psychiatra ma do wyboru wiele różnych leków przeciwdepresyjnych. W większości przypadków można dobrać optymalny...

SYDROM SZTOCHOLMSKI

SYDROM SZTOCHOLMSKI

- kiedy ofiara broni kata. W latach 70 XX wieku, w jednym z banków w Sztokholmie zdarzył się napad. Napastnicy przez tydzień przetrzymywali jego pracowników. Kiedy sytuacja została opanowana i zakładnicy zostali uwolnieni, wydarzyło się coś czego nikt się nie...

DEPRESJA SEZONOWA

DEPRESJA SEZONOWA

Depresja sezonowa (SAD) jest jednym z rodzajów depresji. Tym, co ją wyróżnia, jest jej cykliczny, sezonowy przebieg. Epizody depresyjne pojawiają się późną jesienią lub wczesną zimąi trwają do wiosny, wtedy to dochodzi do poprawy nastroju. Bywa, że objawy choroby...

Jesień życia – cz. 2

Jesień życia – cz. 2

Praca Od wielu czynników zależy jakie znaczenie ma praca w życiu człowieka. Jednym z nich jest pokolenie kulturowe danej osoby. Ludzie, którzy byli wychowywani w szacunku do pracy, będą prawdopodobnie bardziej doceniali jej rolę niż ci, którzy żyli w środowisku, gdzie...

Odpoczynek i jego brak cz. 2

Odpoczynek i jego brak cz. 2

Ryzyko wyczerpania i chorób, frustracji i wypalenia zawodowego w obecnym świecie jest bardzo duże.  Wysokie wymagania, niestabilna sytuacja światowa i pandemiczna, nie sprzyjają zachowaniu równowagi wewnętrznej. Dlatego tak ważne jest, aby być na siebie uważnym i...

Odpoczynek i jego brak cz. 1

Odpoczynek i jego brak cz. 1

Żyjemy w pędzie, zadanie goni kolejne… Bierzemy na siebie ogrom obowiązków i czujemy, że wiele od nas zależy. Rytm dnia, mimo że regularny, przypomina raczej dyscyplinę sportową, podzieloną na etapy, gdzie liczy się tylko wygrana. Budzik, śniadanie na stojąco, sama...

Skip to content