Jesień życia

 

Za oknem pierwsza jesienna pogoda, stąd temat dzisiejszego wpisu: jesień życia – starość.

Rozwój człowieka, a tym samym proces jego starzenia się i przystosowania do różnych związanych z tym zmian jest ściśle powiązany z historią jego życia. W starości niejako zbieramy owoce wszystkich poprzednich etapów życia. Rzadko myślimy o jesieni życia jako o czymś, do czego można się przygotować, a przecież ta adaptacja musi dokonać się na wielu płaszczyznach jednocześnie.

Musimy zmierzyć się z pogorszeniem sprawności fizycznej, czasem z problemami natury psychicznej
i społecznej. Dodatkowo, po przejściu na emeryturę, problematyczna może być akceptacja zmiany poziomu życia w sferze ekonomicznej. Na to wszystko ma wpływ wiele czynników, a dzieciństwo, młodość i dorosłość stanowią bazę do okresu starości.

Dzieciństwo

W swoich wspomnieniach, osoby starsze najczęściej powracają do okresu dzieciństwa i czasów szkolnych. Pomimo częstego doświadczania niedogodności i biedy, wspominają one swoje dzieciństwo jako krainę szczęśliwości i pogody a miłość rodziców, relacje z rodzeństwem oraz zabawy przeżywają jako pewnego rodzaju rekompensatę. Brak takich wspierających doświadczeń ma znamienny wpływ na późniejsze relacje i wybory, a co za tym idzie, na czas podsumowań.

Czas dzieciństwa i młodości to też wspomnienia o edukacji, która powiązana była z poznawaniem nowych osób i miejsc. Społeczne uwarunkowania były źródłem pierwszych czynników wyznaczających styl życia, wybory drogi życiowej, wyznawane wartości oraz życiowe priorytety.

Rodzina

W ciągu cyklu życia człowieka rodzina odgrywa bardzo istotną rolę. Zapewnia ona człowiekowi zaplecze emocjonalne i poczucie bezpieczeństwa, które umożliwia rozwój.  Rodzina jest jednocześnie najważniejszą grupą odniesienia i miejscem zaspokajania podstawowych potrzeb społecznych człowieka starszego. Pomimo licznych zmian społecznych, związanych między innymi ze zmianą w modelu rodziny, jest ona nadal miejscem, gdzie osoba starsza żyje i żyć powinna. Sedno tkwi w tym, by miała ona swoje miejsce w rodzinie i aby miejsce to nie było drugorzędne. Nowa rola dziadka/babci wnosi w życie seniora zupełnie inny rodzaj aktywności, a dodatkowo może przynieść wiele satysfakcji.

W sytuacji, kiedy osoba starsza pozostaje sama, czy to z powodu bezdzietności czy wdowieństwa struktura jej życia osobistego zostaje poważnie zubożona.

Jeśli dodatkowo brak jest innych relacji społecznych i więzi emocjonalnych może pojawić się problem osamotnienia, który bardzo destrukcyjnie działa na osobę starszą. Wszyscy znamy przypadki, gdzie jedno
z małżonków umiera a wdowa lub wdowiec bardzo szybko podupadają na zdrowiu i również odchodzą.

Ludzie podsumowując swoje życie podkreślają często, że spełnili się najbardziej albo najbardziej zawiedli, właśnie w życiu małżeńskim i rodzinnym.  Kiedy mieli poczucie użyteczności,  miłość bliskich, a członkowie rodziny, szczególnie współmałżonek, dawali poczucie bezpieczeństwa, oceniają to jako najistotniejszą część swojego życia.

cdn.

Wpływ muzyki na psychikę

Wpływ muzyki na psychikę

Od bardzo dawna wiadomo, że muzyka ma ogromny wpływ na człowieka i jego nastrój. Już w starożytności mówiono, że muzyka łagodzi obyczaje, pomaga leczyć, wspomaga trawienie. Słuchacze intuicyjnie wybierają odpowiednie dla siebie dźwięki. Poziom energii i samopoczucie...

Zespół Aspergera u dorosłych

Zespół Aspergera u dorosłych

            Zespół Aspergera to zaburzenie, które kojarzy się przede wszystkim z dziećmii młodzieżą. Prawdą jest, że najczęściej jest rozpoznawane we wczesnym wieku. Nie oznacza to jednak, że nie dotyka również osób starszych. Zespół Aspergera u dorosłych bywa trudny...

TERAPIA W PRAKTYCE

TERAPIA W PRAKTYCE

Bardzo wielu Pacjentów rozważając pomoc psychoterapeuty, nie wie czego się spodziewać, co budzi sporo obaw i może skutecznie odstraszyć od sięgnięcia po taką formę leczenia. Poniższy opis dotyczy głównie psychoterapii w nurcie psychodynamicznym, ale większość...

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA CZ.2.

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA CZ.2.

Aby wydostać się z pułapki warunkowego traktowania dziecka, warto zacząć od powiedzenia sobie STOP. Zadajmy sobie pytanie: „O co mi tak naprawdę chodzi, na czym mi zależy”. Zastanówmy się czy to, co robimy, jak odzywamy się...

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA

Każdy chciałby być kochany takim, jakim jest. Dorośli i dzieci tęsknią za taką miłością. Bezwarunkowa akceptacja buduje w nas przekonane, że jesteśmy wystarczająco dobrzy i buduje nasze poczucie własnej wartości. W jaki sposób rodzice mogą okazywać swoim dzieciom...

Medytacja

Medytacja

 To czym jest medytacja, czy jak ma działać, może się różnić w zależności od tego, w jakiej tradycji ją praktykujemy. W najbardziej powszechnym, niereligijnym, rozumieniu, np.: w podejściu uważności, medytacja to stopniowe zaznajamianie się z samym sobą. To...

Leki stosowane w leczeniu depresji – cz. 2.

Leki stosowane w leczeniu depresji – cz. 2.

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) Zazwyczaj od leków z tej grupy lekarz zaczyna leczenie pacjenta chorego na depresję. Należą do nich: citalopram, escitalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna i sertralina.  Jak sama nazwa wskazuje,...

Leki w depresji

Leki w depresji

Choroba afektywna jednobiegunowa, czyli depresja w jej umiarkowanym i głębokim nasileniu jest wskazaniem do farmakoterapii, czyli stosowaniu leków. Lekarz psychiatra ma do wyboru wiele różnych leków przeciwdepresyjnych. W większości przypadków można dobrać optymalny...

SYDROM SZTOCHOLMSKI

SYDROM SZTOCHOLMSKI

- kiedy ofiara broni kata. W latach 70 XX wieku, w jednym z banków w Sztokholmie zdarzył się napad. Napastnicy przez tydzień przetrzymywali jego pracowników. Kiedy sytuacja została opanowana i zakładnicy zostali uwolnieni, wydarzyło się coś czego nikt się nie...

Skip to content