Jesień życia

 

Za oknem pierwsza jesienna pogoda, stąd temat dzisiejszego wpisu: jesień życia – starość.

Rozwój człowieka, a tym samym proces jego starzenia się i przystosowania do różnych związanych z tym zmian jest ściśle powiązany z historią jego życia. W starości niejako zbieramy owoce wszystkich poprzednich etapów życia. Rzadko myślimy o jesieni życia jako o czymś, do czego można się przygotować, a przecież ta adaptacja musi dokonać się na wielu płaszczyznach jednocześnie.

Musimy zmierzyć się z pogorszeniem sprawności fizycznej, czasem z problemami natury psychicznej
i społecznej. Dodatkowo, po przejściu na emeryturę, problematyczna może być akceptacja zmiany poziomu życia w sferze ekonomicznej. Na to wszystko ma wpływ wiele czynników, a dzieciństwo, młodość i dorosłość stanowią bazę do okresu starości.

Dzieciństwo

W swoich wspomnieniach, osoby starsze najczęściej powracają do okresu dzieciństwa i czasów szkolnych. Pomimo częstego doświadczania niedogodności i biedy, wspominają one swoje dzieciństwo jako krainę szczęśliwości i pogody a miłość rodziców, relacje z rodzeństwem oraz zabawy przeżywają jako pewnego rodzaju rekompensatę. Brak takich wspierających doświadczeń ma znamienny wpływ na późniejsze relacje i wybory, a co za tym idzie, na czas podsumowań.

Czas dzieciństwa i młodości to też wspomnienia o edukacji, która powiązana była z poznawaniem nowych osób i miejsc. Społeczne uwarunkowania były źródłem pierwszych czynników wyznaczających styl życia, wybory drogi życiowej, wyznawane wartości oraz życiowe priorytety.

Rodzina

W ciągu cyklu życia człowieka rodzina odgrywa bardzo istotną rolę. Zapewnia ona człowiekowi zaplecze emocjonalne i poczucie bezpieczeństwa, które umożliwia rozwój.  Rodzina jest jednocześnie najważniejszą grupą odniesienia i miejscem zaspokajania podstawowych potrzeb społecznych człowieka starszego. Pomimo licznych zmian społecznych, związanych między innymi ze zmianą w modelu rodziny, jest ona nadal miejscem, gdzie osoba starsza żyje i żyć powinna. Sedno tkwi w tym, by miała ona swoje miejsce w rodzinie i aby miejsce to nie było drugorzędne. Nowa rola dziadka/babci wnosi w życie seniora zupełnie inny rodzaj aktywności, a dodatkowo może przynieść wiele satysfakcji.

W sytuacji, kiedy osoba starsza pozostaje sama, czy to z powodu bezdzietności czy wdowieństwa struktura jej życia osobistego zostaje poważnie zubożona.

Jeśli dodatkowo brak jest innych relacji społecznych i więzi emocjonalnych może pojawić się problem osamotnienia, który bardzo destrukcyjnie działa na osobę starszą. Wszyscy znamy przypadki, gdzie jedno
z małżonków umiera a wdowa lub wdowiec bardzo szybko podupadają na zdrowiu i również odchodzą.

Ludzie podsumowując swoje życie podkreślają często, że spełnili się najbardziej albo najbardziej zawiedli, właśnie w życiu małżeńskim i rodzinnym.  Kiedy mieli poczucie użyteczności,  miłość bliskich, a członkowie rodziny, szczególnie współmałżonek, dawali poczucie bezpieczeństwa, oceniają to jako najistotniejszą część swojego życia.

cdn.

PSYCHOLOGICZNE POTENCJAŁY ZDROWIA – CZ.2

PSYCHOLOGICZNE POTENCJAŁY ZDROWIA – CZ.2

literaturze psychologicznej określeń „potencjały” lub „zasoby” zdrowia używa się zamiennie.To właściwości organizmu, psychiki, sfery duchowej i społecznej, którymi konkretna osoba dysponuje lub może dysponować w celu ochrony i rozwijania zdrowia. To zasoby jednostki,...

Psychologia zdrowia cz.1

Psychologia zdrowia cz.1

W każdym z nas i w każdej ze sfer: biologicznej, psychicznej, społecznej i duchowej są zawarte pewne zasoby, które mogą uaktywnić się w specyficznych sytuacjach życiowych, wywołując proces w stronę zdrowia lub choroby. Zagadnienie psychicznych potencjałów zdrowia w...

Rola odpoczynku w życiu człowieka

Rola odpoczynku w życiu człowieka

Rola odpoczynku w życiu człowieka W życiu mamy różne obowiązki, zadania, które namnażają się w szybkim tempie, ale czasu na ich wypełnienie nie przybywa. Na każdą czynność, którą człowiek wykonuje potrzebna jest energia i siła więc nie jest możliwe, aby koncentracja i...

Wpływ muzyki na psychikę

Wpływ muzyki na psychikę

Od bardzo dawna wiadomo, że muzyka ma ogromny wpływ na człowieka i jego nastrój. Już w starożytności mówiono, że muzyka łagodzi obyczaje, pomaga leczyć, wspomaga trawienie. Słuchacze intuicyjnie wybierają odpowiednie dla siebie dźwięki. Poziom energii i samopoczucie...

Zespół Aspergera u dorosłych

Zespół Aspergera u dorosłych

            Zespół Aspergera to zaburzenie, które kojarzy się przede wszystkim z dziećmii młodzieżą. Prawdą jest, że najczęściej jest rozpoznawane we wczesnym wieku. Nie oznacza to jednak, że nie dotyka również osób starszych. Zespół Aspergera u dorosłych bywa trudny...

TERAPIA W PRAKTYCE

TERAPIA W PRAKTYCE

Bardzo wielu Pacjentów rozważając pomoc psychoterapeuty, nie wie czego się spodziewać, co budzi sporo obaw i może skutecznie odstraszyć od sięgnięcia po taką formę leczenia. Poniższy opis dotyczy głównie psychoterapii w nurcie psychodynamicznym, ale większość...

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA CZ.2.

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA CZ.2.

Aby wydostać się z pułapki warunkowego traktowania dziecka, warto zacząć od powiedzenia sobie STOP. Zadajmy sobie pytanie: „O co mi tak naprawdę chodzi, na czym mi zależy”. Zastanówmy się czy to, co robimy, jak odzywamy się...

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA

Każdy chciałby być kochany takim, jakim jest. Dorośli i dzieci tęsknią za taką miłością. Bezwarunkowa akceptacja buduje w nas przekonane, że jesteśmy wystarczająco dobrzy i buduje nasze poczucie własnej wartości. W jaki sposób rodzice mogą okazywać swoim dzieciom...

Medytacja

Medytacja

 To czym jest medytacja, czy jak ma działać, może się różnić w zależności od tego, w jakiej tradycji ją praktykujemy. W najbardziej powszechnym, niereligijnym, rozumieniu, np.: w podejściu uważności, medytacja to stopniowe zaznajamianie się z samym sobą. To...

Skip to content