DEPRESJA SEZONOWA

Depresja sezonowa (SAD) jest jednym z rodzajów depresji. Tym, co ją wyróżnia, jest jej cykliczny, sezonowy przebieg. Epizody depresyjne pojawiają się późną jesienią lub wczesną zimą
i trwają do wiosny, wtedy to dochodzi do poprawy nastroju. Bywa, że objawy choroby pojawiają się wiosną i latem, a w okresie jesienno-zimowym dochodzi do poprawy.

SAD jest stosunkowo częstą chorobą, zależną od szerokości geograficznej. Większe rozpowszechnienie jest w wyższych szerokościach geograficznych, w strefie umiarkowanej to około 4% a na obszarach, gdzie jest niedobór światła słonecznego, może sięgać do 10%. Ryzyko zachorowania jest większe przy migracji z niższych na wyższe wysokości geograficzne. Cztery razy częściej dotyka kobiety i obserwuje się, że częstość występowania zmniejsza się wraz z wiekiem.

Kluczowe, w rozwoju SAD uznaje się, sezonowe zmiany długości dnia i nocy oraz intensywności światła słonecznego. Kwestie genetyczne także mogą grać rolę, jednak jak dotąd nie oznaczono genu, którego mutacja miałaby wpływać na rozwój choroby. Podobnie jak w typowej depresji, SAD charakteryzuje się obniżeniem poziomu serotoniny w mózgu oraz zaburzeniami noradrenaliny, dopaminy i melatoniny. Zarówno serotonina, jak i melatonina wpływają na codzienny rytm organizmu związany z sezonowym cyklem noc–dzień.

U osób z SAD zmiany stężenia serotoniny i melatoniny zakłócają prawidłowy rytm snu–czuwania.

W efekcie pojawiają się trudności w dostosowaniu się do sezonowych zmian długości dnia, co za tym idzie, pojawiają się zaburzenia snu, nastroju i zachowania. Niedobór Wit D [aktywizuje serotoninę], choć nie jest kluczowy w rozwoju depresji sezonowej, to może pogarszać jej przebieg.

Objawy depresji sezonowej nie różnią się od depresji o typowym przebiegu, choć częściej spotyka się wycofanie społeczne oraz objawy atypowe: senność i duży apetyt, szczególnie na pokarmy słodkie czy wysokowęglowodanowe a w efekcie zwiększenie masy ciała.

Do diagnozy SAD konieczne jest spełnianie kryteriów zaburzeń depresyjnych nawracających: co najmniej przez 2 tygodnie, występujące minimum 2 z 3 następujących objawów [z najmniej 2-miesięczną przerwą między epizodami]:

  • obniżenie nastroju,
  • anhedonia,
  • trudności z koncentracją i uwagą,
  • obniżona samoocena,
  • poczucie winy,
  • widzenie przyszłości w czarnych barwach,
  • myśli i zachowania samobójcze,
  • zaburzenia snu,
  • zaburzenia apetytu.

Dodatkowym kryterium jest cykliczność epizodów depresyjnych w sezonie jesienno-zimowym
lub wiosenno-letnim. Do pogorszenia nastroju najczęściej dochodzi co roku, choć nie jest to kryterium obowiązkowe.

Uznaną i rekomendowaną metodą leczenia depresji sezonowej jest fototerapia. Polega ona na wykonywaniu, w godzinach porannych codziennie lub co drugi dzień, zabiegów naświetlania światłem o odpowiednim natężeniu, od 0,5 do 2 godzin przez 2 lub 3 tygodnie.

Kolejną metodą stosowaną w leczeniu depresji sezonowej jest psychoterapia.

PSYCHOLOGICZNE POTENCJAŁY ZDROWIA – CZ.2

PSYCHOLOGICZNE POTENCJAŁY ZDROWIA – CZ.2

literaturze psychologicznej określeń „potencjały” lub „zasoby” zdrowia używa się zamiennie.To właściwości organizmu, psychiki, sfery duchowej i społecznej, którymi konkretna osoba dysponuje lub może dysponować w celu ochrony i rozwijania zdrowia. To zasoby jednostki,...

Psychologia zdrowia cz.1

Psychologia zdrowia cz.1

W każdym z nas i w każdej ze sfer: biologicznej, psychicznej, społecznej i duchowej są zawarte pewne zasoby, które mogą uaktywnić się w specyficznych sytuacjach życiowych, wywołując proces w stronę zdrowia lub choroby. Zagadnienie psychicznych potencjałów zdrowia w...

Rola odpoczynku w życiu człowieka

Rola odpoczynku w życiu człowieka

Rola odpoczynku w życiu człowieka W życiu mamy różne obowiązki, zadania, które namnażają się w szybkim tempie, ale czasu na ich wypełnienie nie przybywa. Na każdą czynność, którą człowiek wykonuje potrzebna jest energia i siła więc nie jest możliwe, aby koncentracja i...

Wpływ muzyki na psychikę

Wpływ muzyki na psychikę

Od bardzo dawna wiadomo, że muzyka ma ogromny wpływ na człowieka i jego nastrój. Już w starożytności mówiono, że muzyka łagodzi obyczaje, pomaga leczyć, wspomaga trawienie. Słuchacze intuicyjnie wybierają odpowiednie dla siebie dźwięki. Poziom energii i samopoczucie...

Zespół Aspergera u dorosłych

Zespół Aspergera u dorosłych

            Zespół Aspergera to zaburzenie, które kojarzy się przede wszystkim z dziećmii młodzieżą. Prawdą jest, że najczęściej jest rozpoznawane we wczesnym wieku. Nie oznacza to jednak, że nie dotyka również osób starszych. Zespół Aspergera u dorosłych bywa trudny...

TERAPIA W PRAKTYCE

TERAPIA W PRAKTYCE

Bardzo wielu Pacjentów rozważając pomoc psychoterapeuty, nie wie czego się spodziewać, co budzi sporo obaw i może skutecznie odstraszyć od sięgnięcia po taką formę leczenia. Poniższy opis dotyczy głównie psychoterapii w nurcie psychodynamicznym, ale większość...

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA CZ.2.

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA CZ.2.

Aby wydostać się z pułapki warunkowego traktowania dziecka, warto zacząć od powiedzenia sobie STOP. Zadajmy sobie pytanie: „O co mi tak naprawdę chodzi, na czym mi zależy”. Zastanówmy się czy to, co robimy, jak odzywamy się...

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA

Każdy chciałby być kochany takim, jakim jest. Dorośli i dzieci tęsknią za taką miłością. Bezwarunkowa akceptacja buduje w nas przekonane, że jesteśmy wystarczająco dobrzy i buduje nasze poczucie własnej wartości. W jaki sposób rodzice mogą okazywać swoim dzieciom...

Medytacja

Medytacja

 To czym jest medytacja, czy jak ma działać, może się różnić w zależności od tego, w jakiej tradycji ją praktykujemy. W najbardziej powszechnym, niereligijnym, rozumieniu, np.: w podejściu uważności, medytacja to stopniowe zaznajamianie się z samym sobą. To...

Skip to content