Jesień życia – cz. 2

Praca

Od wielu czynników zależy jakie znaczenie ma praca w życiu człowieka. Jednym z nich jest pokolenie kulturowe danej osoby. Ludzie, którzy byli wychowywani w szacunku do pracy, będą prawdopodobnie bardziej doceniali jej rolę niż ci, którzy żyli w środowisku, gdzie poważne traktowanie obowiązków zawodowych nie miało większego znaczenia. Osoby, które pracują, pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego, traktują pracę jako wartość wyższą niż ci, którzy byli bierni zawodowo. Znaczący wpływ ma tu poziom wykształcenia i charakter wykonywanej pracy. Osoby, które wykonywały całe życie prace twórcze, dużo chętniej pracują do późnych lat życia. Samotni seniorzy, także chętniej pozostają aktywni zawodowo niż ci, którzy mają dzieci i wnuki. Badania pokazują, że im człowiek dłużej przebywa na emeryturze, tym praca zawodowa ma dla niego mniejszą wartość. Daje to nadzieję i optymistyczne rokowanie tym osobom, które bardzo źle zniosły zakończenie aktywności zawodowej.

W kontekście adaptacji do starości, życie zawodowe można widzieć jako czas czerpania z wiedzy zdobytej wcześniej. Wraz z rozpoczęciem pracy człowiek wkracza w działania, jakie będą dominować w jego życiu aż do emerytury. To, jakie znaczenie nadaje on pracy zawodowej, jak ją ocenia, będzie modyfikowało inne sfery życia. Pracujący rodzic musi dzielić czas między pracę a macierzyństwo czy ojcostwo. Bardzo często pojawia się dylemat, w którą rolę należy zaangażować się bardziej, a dokonany wybór może powodować poczucie winy, wstyd i inne trudne emocje.

Reakcje wobec przejścia na emeryturę są bardzo różne, wpływają na nie, oprócz wymienionych powyżej, też inne zmienne, np.: możliwość podjęcia pracy dodatkowej, stopień w jakim senior czuje, że to on zadecydował o zaprzestaniu pracy, jakie ma warunki materialne czy stan zdrowia.

W jesieni życia, ludzie zadają sobie pytanie o sens własnego życia oraz o wartość działań i decyzji, które podejmowali. Istotne staje się w tym momencie utwierdzenie się, że ich życiowe wybory były słuszne. Od wyniku tego bilansu zależy, jak przeżywana będzie starość – czy jako czas rozpaczy, czy raczej radości. Osoby, które potrafią pogodzić się z porażkami czy problemami, częściej oceniają swoje życie pozytywnie.

Rozwój człowieka starszego uzależniony jest w dużym stopniu od sposobu, w jaki poradził on sobie z trzema zadaniami rozwojowymi: z odnalezieniem poczucia zadowolenia w dziedzinach innych niż praca zawodowa, pogodzeniem się z obniżeniem się sprawności fizycznej oraz zaakceptowanie własnej śmierci. Dużo prościej poradzić sobie z tymi tematami, jeśli czujemy sens swojego przeszłego życia i mamy zgodę na własną i cudzą niedoskonałość w doświadczaniu go.

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA

Każdy chciałby być kochany takim, jakim jest. Dorośli i dzieci tęsknią za taką miłością. Bezwarunkowa akceptacja buduje w nas przekonane, że jesteśmy wystarczająco dobrzy i buduje nasze poczucie własnej wartości. W jaki sposób rodzice mogą okazywać swoim dzieciom...

Medytacja

Medytacja

 To czym jest medytacja, czy jak ma działać, może się różnić w zależności od tego, w jakiej tradycji ją praktykujemy. W najbardziej powszechnym, niereligijnym, rozumieniu, np.: w podejściu uważności, medytacja to stopniowe zaznajamianie się z samym sobą. To...

Leki stosowane w leczeniu depresji – cz. 2.

Leki stosowane w leczeniu depresji – cz. 2.

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) Zazwyczaj od leków z tej grupy lekarz zaczyna leczenie pacjenta chorego na depresję. Należą do nich: citalopram, escitalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna i sertralina.  Jak sama nazwa wskazuje,...

Leki w depresji

Leki w depresji

Choroba afektywna jednobiegunowa, czyli depresja w jej umiarkowanym i głębokim nasileniu jest wskazaniem do farmakoterapii, czyli stosowaniu leków. Lekarz psychiatra ma do wyboru wiele różnych leków przeciwdepresyjnych. W większości przypadków można dobrać optymalny...

SYDROM SZTOCHOLMSKI

SYDROM SZTOCHOLMSKI

- kiedy ofiara broni kata. W latach 70 XX wieku, w jednym z banków w Sztokholmie zdarzył się napad. Napastnicy przez tydzień przetrzymywali jego pracowników. Kiedy sytuacja została opanowana i zakładnicy zostali uwolnieni, wydarzyło się coś czego nikt się nie...

DEPRESJA SEZONOWA

DEPRESJA SEZONOWA

Depresja sezonowa (SAD) jest jednym z rodzajów depresji. Tym, co ją wyróżnia, jest jej cykliczny, sezonowy przebieg. Epizody depresyjne pojawiają się późną jesienią lub wczesną zimąi trwają do wiosny, wtedy to dochodzi do poprawy nastroju. Bywa, że objawy choroby...

Jesień życia

Jesień życia

  Za oknem pierwsza jesienna pogoda, stąd temat dzisiejszego wpisu: jesień życia – starość. Rozwój człowieka, a tym samym proces jego starzenia się i przystosowania do różnych związanych z tym zmian jest ściśle powiązany z historią jego życia. W starości niejako...

Odpoczynek i jego brak cz. 2

Odpoczynek i jego brak cz. 2

Ryzyko wyczerpania i chorób, frustracji i wypalenia zawodowego w obecnym świecie jest bardzo duże.  Wysokie wymagania, niestabilna sytuacja światowa i pandemiczna, nie sprzyjają zachowaniu równowagi wewnętrznej. Dlatego tak ważne jest, aby być na siebie uważnym i...

Odpoczynek i jego brak cz. 1

Odpoczynek i jego brak cz. 1

Żyjemy w pędzie, zadanie goni kolejne… Bierzemy na siebie ogrom obowiązków i czujemy, że wiele od nas zależy. Rytm dnia, mimo że regularny, przypomina raczej dyscyplinę sportową, podzieloną na etapy, gdzie liczy się tylko wygrana. Budzik, śniadanie na stojąco, sama...

Skip to content