Jesień życia – cz. 2

Praca

Od wielu czynników zależy jakie znaczenie ma praca w życiu człowieka. Jednym z nich jest pokolenie kulturowe danej osoby. Ludzie, którzy byli wychowywani w szacunku do pracy, będą prawdopodobnie bardziej doceniali jej rolę niż ci, którzy żyli w środowisku, gdzie poważne traktowanie obowiązków zawodowych nie miało większego znaczenia. Osoby, które pracują, pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego, traktują pracę jako wartość wyższą niż ci, którzy byli bierni zawodowo. Znaczący wpływ ma tu poziom wykształcenia i charakter wykonywanej pracy. Osoby, które wykonywały całe życie prace twórcze, dużo chętniej pracują do późnych lat życia. Samotni seniorzy, także chętniej pozostają aktywni zawodowo niż ci, którzy mają dzieci i wnuki. Badania pokazują, że im człowiek dłużej przebywa na emeryturze, tym praca zawodowa ma dla niego mniejszą wartość. Daje to nadzieję i optymistyczne rokowanie tym osobom, które bardzo źle zniosły zakończenie aktywności zawodowej.

W kontekście adaptacji do starości, życie zawodowe można widzieć jako czas czerpania z wiedzy zdobytej wcześniej. Wraz z rozpoczęciem pracy człowiek wkracza w działania, jakie będą dominować w jego życiu aż do emerytury. To, jakie znaczenie nadaje on pracy zawodowej, jak ją ocenia, będzie modyfikowało inne sfery życia. Pracujący rodzic musi dzielić czas między pracę a macierzyństwo czy ojcostwo. Bardzo często pojawia się dylemat, w którą rolę należy zaangażować się bardziej, a dokonany wybór może powodować poczucie winy, wstyd i inne trudne emocje.

Reakcje wobec przejścia na emeryturę są bardzo różne, wpływają na nie, oprócz wymienionych powyżej, też inne zmienne, np.: możliwość podjęcia pracy dodatkowej, stopień w jakim senior czuje, że to on zadecydował o zaprzestaniu pracy, jakie ma warunki materialne czy stan zdrowia.

W jesieni życia, ludzie zadają sobie pytanie o sens własnego życia oraz o wartość działań i decyzji, które podejmowali. Istotne staje się w tym momencie utwierdzenie się, że ich życiowe wybory były słuszne. Od wyniku tego bilansu zależy, jak przeżywana będzie starość – czy jako czas rozpaczy, czy raczej radości. Osoby, które potrafią pogodzić się z porażkami czy problemami, częściej oceniają swoje życie pozytywnie.

Rozwój człowieka starszego uzależniony jest w dużym stopniu od sposobu, w jaki poradził on sobie z trzema zadaniami rozwojowymi: z odnalezieniem poczucia zadowolenia w dziedzinach innych niż praca zawodowa, pogodzeniem się z obniżeniem się sprawności fizycznej oraz zaakceptowanie własnej śmierci. Dużo prościej poradzić sobie z tymi tematami, jeśli czujemy sens swojego przeszłego życia i mamy zgodę na własną i cudzą niedoskonałość w doświadczaniu go.

PSYCHOLOGICZNE POTENCJAŁY ZDROWIA – CZ.2

PSYCHOLOGICZNE POTENCJAŁY ZDROWIA – CZ.2

literaturze psychologicznej określeń „potencjały” lub „zasoby” zdrowia używa się zamiennie.To właściwości organizmu, psychiki, sfery duchowej i społecznej, którymi konkretna osoba dysponuje lub może dysponować w celu ochrony i rozwijania zdrowia. To zasoby jednostki,...

Psychologia zdrowia cz.1

Psychologia zdrowia cz.1

W każdym z nas i w każdej ze sfer: biologicznej, psychicznej, społecznej i duchowej są zawarte pewne zasoby, które mogą uaktywnić się w specyficznych sytuacjach życiowych, wywołując proces w stronę zdrowia lub choroby. Zagadnienie psychicznych potencjałów zdrowia w...

Rola odpoczynku w życiu człowieka

Rola odpoczynku w życiu człowieka

Rola odpoczynku w życiu człowieka W życiu mamy różne obowiązki, zadania, które namnażają się w szybkim tempie, ale czasu na ich wypełnienie nie przybywa. Na każdą czynność, którą człowiek wykonuje potrzebna jest energia i siła więc nie jest możliwe, aby koncentracja i...

Wpływ muzyki na psychikę

Wpływ muzyki na psychikę

Od bardzo dawna wiadomo, że muzyka ma ogromny wpływ na człowieka i jego nastrój. Już w starożytności mówiono, że muzyka łagodzi obyczaje, pomaga leczyć, wspomaga trawienie. Słuchacze intuicyjnie wybierają odpowiednie dla siebie dźwięki. Poziom energii i samopoczucie...

Zespół Aspergera u dorosłych

Zespół Aspergera u dorosłych

            Zespół Aspergera to zaburzenie, które kojarzy się przede wszystkim z dziećmii młodzieżą. Prawdą jest, że najczęściej jest rozpoznawane we wczesnym wieku. Nie oznacza to jednak, że nie dotyka również osób starszych. Zespół Aspergera u dorosłych bywa trudny...

TERAPIA W PRAKTYCE

TERAPIA W PRAKTYCE

Bardzo wielu Pacjentów rozważając pomoc psychoterapeuty, nie wie czego się spodziewać, co budzi sporo obaw i może skutecznie odstraszyć od sięgnięcia po taką formę leczenia. Poniższy opis dotyczy głównie psychoterapii w nurcie psychodynamicznym, ale większość...

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA CZ.2.

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA CZ.2.

Aby wydostać się z pułapki warunkowego traktowania dziecka, warto zacząć od powiedzenia sobie STOP. Zadajmy sobie pytanie: „O co mi tak naprawdę chodzi, na czym mi zależy”. Zastanówmy się czy to, co robimy, jak odzywamy się...

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA

Każdy chciałby być kochany takim, jakim jest. Dorośli i dzieci tęsknią za taką miłością. Bezwarunkowa akceptacja buduje w nas przekonane, że jesteśmy wystarczająco dobrzy i buduje nasze poczucie własnej wartości. W jaki sposób rodzice mogą okazywać swoim dzieciom...

Medytacja

Medytacja

 To czym jest medytacja, czy jak ma działać, może się różnić w zależności od tego, w jakiej tradycji ją praktykujemy. W najbardziej powszechnym, niereligijnym, rozumieniu, np.: w podejściu uważności, medytacja to stopniowe zaznajamianie się z samym sobą. To...

Skip to content