Jesień życia – cz. 2

Praca

Od wielu czynników zależy jakie znaczenie ma praca w życiu człowieka. Jednym z nich jest pokolenie kulturowe danej osoby. Ludzie, którzy byli wychowywani w szacunku do pracy, będą prawdopodobnie bardziej doceniali jej rolę niż ci, którzy żyli w środowisku, gdzie poważne traktowanie obowiązków zawodowych nie miało większego znaczenia. Osoby, które pracują, pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego, traktują pracę jako wartość wyższą niż ci, którzy byli bierni zawodowo. Znaczący wpływ ma tu poziom wykształcenia i charakter wykonywanej pracy. Osoby, które wykonywały całe życie prace twórcze, dużo chętniej pracują do późnych lat życia. Samotni seniorzy, także chętniej pozostają aktywni zawodowo niż ci, którzy mają dzieci i wnuki. Badania pokazują, że im człowiek dłużej przebywa na emeryturze, tym praca zawodowa ma dla niego mniejszą wartość. Daje to nadzieję i optymistyczne rokowanie tym osobom, które bardzo źle zniosły zakończenie aktywności zawodowej.

W kontekście adaptacji do starości, życie zawodowe można widzieć jako czas czerpania z wiedzy zdobytej wcześniej. Wraz z rozpoczęciem pracy człowiek wkracza w działania, jakie będą dominować w jego życiu aż do emerytury. To, jakie znaczenie nadaje on pracy zawodowej, jak ją ocenia, będzie modyfikowało inne sfery życia. Pracujący rodzic musi dzielić czas między pracę a macierzyństwo czy ojcostwo. Bardzo często pojawia się dylemat, w którą rolę należy zaangażować się bardziej, a dokonany wybór może powodować poczucie winy, wstyd i inne trudne emocje.

Reakcje wobec przejścia na emeryturę są bardzo różne, wpływają na nie, oprócz wymienionych powyżej, też inne zmienne, np.: możliwość podjęcia pracy dodatkowej, stopień w jakim senior czuje, że to on zadecydował o zaprzestaniu pracy, jakie ma warunki materialne czy stan zdrowia.

W jesieni życia, ludzie zadają sobie pytanie o sens własnego życia oraz o wartość działań i decyzji, które podejmowali. Istotne staje się w tym momencie utwierdzenie się, że ich życiowe wybory były słuszne. Od wyniku tego bilansu zależy, jak przeżywana będzie starość – czy jako czas rozpaczy, czy raczej radości. Osoby, które potrafią pogodzić się z porażkami czy problemami, częściej oceniają swoje życie pozytywnie.

Rozwój człowieka starszego uzależniony jest w dużym stopniu od sposobu, w jaki poradził on sobie z trzema zadaniami rozwojowymi: z odnalezieniem poczucia zadowolenia w dziedzinach innych niż praca zawodowa, pogodzeniem się z obniżeniem się sprawności fizycznej oraz zaakceptowanie własnej śmierci. Dużo prościej poradzić sobie z tymi tematami, jeśli czujemy sens swojego przeszłego życia i mamy zgodę na własną i cudzą niedoskonałość w doświadczaniu go.

Jesień życia

Jesień życia

  Za oknem pierwsza jesienna pogoda, stąd temat dzisiejszego wpisu: jesień życia – starość. Rozwój człowieka, a tym samym proces jego starzenia się i przystosowania do różnych związanych z tym zmian jest ściśle powiązany z historią jego życia. W starości niejako...

Odpoczynek i jego brak cz. 2

Odpoczynek i jego brak cz. 2

Ryzyko wyczerpania i chorób, frustracji i wypalenia zawodowego w obecnym świecie jest bardzo duże.  Wysokie wymagania, niestabilna sytuacja światowa i pandemiczna, nie sprzyjają zachowaniu równowagi wewnętrznej. Dlatego tak ważne jest, aby być na siebie uważnym i...

Odpoczynek i jego brak cz. 1

Odpoczynek i jego brak cz. 1

Żyjemy w pędzie, zadanie goni kolejne… Bierzemy na siebie ogrom obowiązków i czujemy, że wiele od nas zależy. Rytm dnia, mimo że regularny, przypomina raczej dyscyplinę sportową, podzieloną na etapy, gdzie liczy się tylko wygrana. Budzik, śniadanie na stojąco, sama...

TANOREKSJA

TANOREKSJA

Wśród różnorakich zaburzeń osobowości istnieje jedno, które w obecnej porze roku wydaje się wyjątkowo ważne do opisania, to tanoreksja. Zalicza się ją do zaburzeń wynikających z kultu własnego ciała. Osobie cierpiącej wciąż wydaje się, że wygląda bardzo blado, a przez...

Efekt nocebo

Efekt nocebo

– jaki wpływ na leczenie ma negatywne nastawienie Nocebo to coś, o czym mówi się rzadko i większość z nas nie zdaje sobie nawet sprawy z istnienia tego zjawiska. Czym jest efekt nocebo i kto jest narażony na jego występowanie? To pojęcie pojawiło się już latach 60 XX...

Autyzm i zespół Aspergera w nowej klasyfikacji icd 11

Autyzm i zespół Aspergera w nowej klasyfikacji icd 11

Symptomy świadczące o wystąpieniu spektrum autystycznego powinny pojawić się przed 2-3. rokiem życia. Czasami przedłuża się to na wczesne dzieciństwo. Rozpoznanie autyzmu jest skomplikowane, gdyż stopień nasilenia objawów, a także obraz chorobowy bywają bardzo różne....

CHAD A BORDERLINE

CHAD A BORDERLINE

Podobieństwa i różnice: CHAD A BORDERLINE - Choroba afektywna dwubiegunowa a osobowość chwiejna emocjonalnie Istnieje sporo podobieństw między CHAD a borderline, stąd trudności diagnostyczne i problemyz doborem odpowiedniego leczenia. Na pierwszy rzut oka, osoby z...

Narcystyczne zaburzenie osobowości

Narcystyczne zaburzenie osobowości

Narcystyczne zaburzenie osobowości zostało wyodrębnione jako odrębna jednostka medyczna w 1990 roku. Jak każde zaburzenie, tak i to, występuje z różnym nasileniem. Można mówić, że to utrwalony wzorzec poczucia własnej wielkości (w fantazjach lub zachowaniu),...

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna

Polski psychoterapeuta, Jerzy Mellibruda opisał dwa modele pomagania drugiej osobie w problemach osobistych.  Pierwszy model pomagania dominuje w życiu codziennym, a jednocześnie niesie ze sobą określone negatywne...

Skip to content