Kiedy doświadczamy rzeczy, które wykraczają poza normalne ludzkie doświadczenie

– czyli normalna reakcja na nienormalna sytuacje.

Doświadczenie wojny, przemocy, głodu, zimna. Wielogodzinny marsz, często z malutkimi dziećmi, zwierzakami domowymi i jedną reklamówką złapaną w pospiechu.

Wyobraźmy sobie, że nagle to my mamy opuścić dom – bezpieczne schronienie, nasze miasto, nasz kraj. Bez przygotowania, bez planu, bez pewności co nas spotka. Mamy powierzyć nasze i naszych dzieci życie jakiemuś obcemu człowiekowi – wsiąść do nieznanego auta, zamieszkać w czyimś domu. Bez pieniędzy, bez języka, bez żadnej znanej perspektywy na przyszłość. Już to jest przerażającą wizją… a teraz dodajmy lęk o życia naszych bliskich – męża, brata, ojca, którzy zostali w tamtym piekle.  I czasami poczucie winy, wstydu, że oni tam a my tu, ze oni giną a my bezpiecznie…

To jest doświadczenie naszych Gości. Wyobraźmy sobie jaki może być efekt takich przerażających doświadczeń, jak takie osoby mogą się zachowywać, co czuć .

Prawdopodobnie będzie doświadczał wielu objawów, takich jak natrętnie wracające koszmary senne czy wspomnienia na jawie tzw. fleshbacki. A to oznacza, że sen nie będzie regenerował i koił a noce mogą być najcięższymi momentami. Nagłe niekontrolowane wspomnienia dzięków np. strzałów, obrazów, sytuacji będą mocno zakłócać codzienne funkcjonowanie. Chodźmy karetka na sygnale za oknem może uruchomić całą lękową sekwencję w skojarzeniu „ syrena= niebezpieczeństwo, trzeba uciekać”

 Część osób stanie się „zamrożona”, nie będą miały kontaktu z własnymi uczuciami, czasami z ciałem. Mogą nie czuć głodu, zimna, bólu. Mogą mieć ogromny problem z przezywaniem bliskości, miłości czy wdzięczności i to nie tylko wobec obcych, ale i wobec najbliższych.

Inne osoby, które doświadczyły traumy wojennej, będą zachowywać się zupełnie inaczej- uczucia będą się wylewać z nich, będzie niekontrolowany płacz i napad złości. Mogą okazywać niezadowolenie ze wszystkiego, mogą krzyczeć i być agresywne. Mogą być bardzo drażliwe i spięte. Sprawiać wrażenie ciągłej gotowości na atak…, a jak możemy sobie wyobrazić reakcją na atak jest albo ucieczka, albo walka…

Niektórzy będę mieli napady paniki.

Nasi goście mogą zapominać o najprostszych rzeczach, mogą mieć problemy z koncentracją i rozmową. Część z nich będzie milczeć i nie odpowiadać na nasze pytania.

To jesteśmy w stanie przewidzieć i to są NORMALNE reakcje na nienormalną sytuacje.

Leki stosowane w leczeniu depresji – cz. 2.

Leki stosowane w leczeniu depresji – cz. 2.

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) Zazwyczaj od leków z tej grupy lekarz zaczyna leczenie pacjenta chorego na depresję. Należą do nich: citalopram, escitalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna i sertralina.  Jak sama nazwa wskazuje,...

Leki w depresji

Leki w depresji

Choroba afektywna jednobiegunowa, czyli depresja w jej umiarkowanym i głębokim nasileniu jest wskazaniem do farmakoterapii, czyli stosowaniu leków. Lekarz psychiatra ma do wyboru wiele różnych leków przeciwdepresyjnych. W większości przypadków można dobrać optymalny...

SYDROM SZTOCHOLMSKI

SYDROM SZTOCHOLMSKI

- kiedy ofiara broni kata. W latach 70 XX wieku, w jednym z banków w Sztokholmie zdarzył się napad. Napastnicy przez tydzień przetrzymywali jego pracowników. Kiedy sytuacja została opanowana i zakładnicy zostali uwolnieni, wydarzyło się coś czego nikt się nie...

DEPRESJA SEZONOWA

DEPRESJA SEZONOWA

Depresja sezonowa (SAD) jest jednym z rodzajów depresji. Tym, co ją wyróżnia, jest jej cykliczny, sezonowy przebieg. Epizody depresyjne pojawiają się późną jesienią lub wczesną zimąi trwają do wiosny, wtedy to dochodzi do poprawy nastroju. Bywa, że objawy choroby...

Jesień życia – cz. 2

Jesień życia – cz. 2

Praca Od wielu czynników zależy jakie znaczenie ma praca w życiu człowieka. Jednym z nich jest pokolenie kulturowe danej osoby. Ludzie, którzy byli wychowywani w szacunku do pracy, będą prawdopodobnie bardziej doceniali jej rolę niż ci, którzy żyli w środowisku, gdzie...

Jesień życia

Jesień życia

  Za oknem pierwsza jesienna pogoda, stąd temat dzisiejszego wpisu: jesień życia – starość. Rozwój człowieka, a tym samym proces jego starzenia się i przystosowania do różnych związanych z tym zmian jest ściśle powiązany z historią jego życia. W starości niejako...

Odpoczynek i jego brak cz. 2

Odpoczynek i jego brak cz. 2

Ryzyko wyczerpania i chorób, frustracji i wypalenia zawodowego w obecnym świecie jest bardzo duże.  Wysokie wymagania, niestabilna sytuacja światowa i pandemiczna, nie sprzyjają zachowaniu równowagi wewnętrznej. Dlatego tak ważne jest, aby być na siebie uważnym i...

Odpoczynek i jego brak cz. 1

Odpoczynek i jego brak cz. 1

Żyjemy w pędzie, zadanie goni kolejne… Bierzemy na siebie ogrom obowiązków i czujemy, że wiele od nas zależy. Rytm dnia, mimo że regularny, przypomina raczej dyscyplinę sportową, podzieloną na etapy, gdzie liczy się tylko wygrana. Budzik, śniadanie na stojąco, sama...

TANOREKSJA

TANOREKSJA

Wśród różnorakich zaburzeń osobowości istnieje jedno, które w obecnej porze roku wydaje się wyjątkowo ważne do opisania, to tanoreksja. Zalicza się ją do zaburzeń wynikających z kultu własnego ciała. Osobie cierpiącej wciąż wydaje się, że wygląda bardzo blado, a przez...

Skip to content