Leki w depresji

Choroba afektywna jednobiegunowa, czyli depresja w jej umiarkowanym i głębokim nasileniu jest wskazaniem do farmakoterapii, czyli stosowaniu leków. Lekarz psychiatra ma do wyboru wiele różnych leków przeciwdepresyjnych. W większości przypadków można dobrać optymalny lek dla pacjenta, najlepszy z dostępnych, który będzie niwelował uciążliwe objawy i który albo nie będzie wywoływał skutków ubocznych, albo nie będą one znacznie wpływały na jakość życia pacjenta.

Podstawową zasadą w leczeniu depresji jest dobra współpraca z lekarzem prowadzącym. Oznacza to, że pacjent nie decyduje samodzielnie o jakichkolwiek modyfikacjach leczenia. Jego zadaniem jest informować lekarza o wszystkich swoich objawach i obawach związanych z leczeniem.

Przy dobieraniu leków, lekarz kieruje się kilkoma głównymi zasadami:

  • Rozpoczynamy stosowanie od najmniejszej skutecznej dawki leku – im większa, tym większe ryzyko działań niepożądanych, a także większy koszt terapii.

  • Oceniamy skuteczności leczenia nie wcześniej niż po 2–4 tygodniach – leki przeciwdepresyjne wpływają na złożone procesy komórkowe, których modyfikacja nie jest możliwa natychmiast.

  • Lek jest zmieniany dopiero wtedy, gdy po 6–8 tygodniach stosowania maksymalnej dawki, pacjent nie doświadcza poprawy – zwykle najpierw lekarz zaleca zamianę leku na inny z tej samej grupy, a gdy to nie poskutkuje, zleca lek z innej grupy.

Powyższe zasady dają odpowiedź na częste pytanie pacjentów  „Dlaczego to tak długo trwa i nie działa od razu?”

Inne zasady stosowania leków dotyczą długości ich stosowania:

  • Po pierwszym epizodzie depresji zaleca się przyjmowanie leków minimum przez 6 miesięcy od USTĄPIENIA OBJAWÓW.

  • Kolejny epizod depresji powinno się leczyć dłużej – do 2 lat od USTĄPIENIA OBJAWÓW.

  • Po trzecim epizodzie trzeba rozważyć stosowanie leku na stałe.

Grupy leków przeciwdepresyjnych

Wraz z rozwojem nauki i odkrywaniem kolejnych mechanizmów, które mogą mieć wpływ na występowanie objawów depresyjnych, powstają coraz skuteczniejsze i bezpieczniejsze leki przeciwdepresyjne. Ich podział jest związany ze sposobem wpływania na neuroprzekaźniki
w ośrodkowym układzie nerwowym, co z kolei jest związane z teoriami powstawania depresji (zależnie od poziomu tych substancji), gdzie obserwuje się zmniejszenie stężenia serotoniny, dopaminy i noradrenaliny  

Wyróżniamy :

  1. Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)

  1. Inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny (SNRI)

  1. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD)

  1. Inhibitory monoaminooksydazy (IMAO)

  1. Leki o innych mechanizmach działania

Od czego zależy wybór leku przeciwdepresyjnego?

Lekarz po zebraniu szczegółowego wywiadu od pacjenta jest w stanie dobrać lek najbardziej odpowiedni dla danej osoby. Najważniejsze informacje, to przede wszystkim objawy depresyjne,
z którymi zmaga się pacjent. Nie każda depresja wygląda tak samo – u niektórych osób chorych występuje silne uczucie niepokoju, zaburzenia snu, dolegliwości bólowe, nasilona senność lub wręcz przeciwnie – inni pacjenci czują się pobudzeni. W przebiegu depresji może dochodzić do zmniejszenia lub zwiększenia apetytu i odpowiednio do zmniejszenia się lub zwiększenia masy ciała, co także skłania lekarza do wyboru leku, który pozwoli na powrót do masy ciała sprzed zachorowania. Bardzo ważną rzeczą, o której koniecznie trzeba powiedzieć lekarzowi, jest informacja na temat wszystkich stosowanych leków, w tym tych kupowanych bez recepty, łącznie z suplementami diety i produktami ziołowymi, ponieważ lekarz musi dobrać taki lek, który nie będzie wchodził z nimi w interakcje. Bardzo ważne są informacje na jakie inne choroby, poza depresją, choruje pacjent. Może to być stan,
w którym stosowanie niektórych leków jest przeciwwskazane.

W trakcie stosowania leku dobrze jest mówić lekarzowi o wszystkich objawach niepożądanych i utrudniających życie. W poważnych problemach ze skutkami ubocznymi, może to spowodować zmianę leku na inny, który takiego działania nie ma.

Cdn.

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA

Każdy chciałby być kochany takim, jakim jest. Dorośli i dzieci tęsknią za taką miłością. Bezwarunkowa akceptacja buduje w nas przekonane, że jesteśmy wystarczająco dobrzy i buduje nasze poczucie własnej wartości. W jaki sposób rodzice mogą okazywać swoim dzieciom...

Medytacja

Medytacja

 To czym jest medytacja, czy jak ma działać, może się różnić w zależności od tego, w jakiej tradycji ją praktykujemy. W najbardziej powszechnym, niereligijnym, rozumieniu, np.: w podejściu uważności, medytacja to stopniowe zaznajamianie się z samym sobą. To...

Leki stosowane w leczeniu depresji – cz. 2.

Leki stosowane w leczeniu depresji – cz. 2.

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) Zazwyczaj od leków z tej grupy lekarz zaczyna leczenie pacjenta chorego na depresję. Należą do nich: citalopram, escitalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna i sertralina.  Jak sama nazwa wskazuje,...

SYDROM SZTOCHOLMSKI

SYDROM SZTOCHOLMSKI

- kiedy ofiara broni kata. W latach 70 XX wieku, w jednym z banków w Sztokholmie zdarzył się napad. Napastnicy przez tydzień przetrzymywali jego pracowników. Kiedy sytuacja została opanowana i zakładnicy zostali uwolnieni, wydarzyło się coś czego nikt się nie...

DEPRESJA SEZONOWA

DEPRESJA SEZONOWA

Depresja sezonowa (SAD) jest jednym z rodzajów depresji. Tym, co ją wyróżnia, jest jej cykliczny, sezonowy przebieg. Epizody depresyjne pojawiają się późną jesienią lub wczesną zimąi trwają do wiosny, wtedy to dochodzi do poprawy nastroju. Bywa, że objawy choroby...

Jesień życia – cz. 2

Jesień życia – cz. 2

Praca Od wielu czynników zależy jakie znaczenie ma praca w życiu człowieka. Jednym z nich jest pokolenie kulturowe danej osoby. Ludzie, którzy byli wychowywani w szacunku do pracy, będą prawdopodobnie bardziej doceniali jej rolę niż ci, którzy żyli w środowisku, gdzie...

Jesień życia

Jesień życia

  Za oknem pierwsza jesienna pogoda, stąd temat dzisiejszego wpisu: jesień życia – starość. Rozwój człowieka, a tym samym proces jego starzenia się i przystosowania do różnych związanych z tym zmian jest ściśle powiązany z historią jego życia. W starości niejako...

Odpoczynek i jego brak cz. 2

Odpoczynek i jego brak cz. 2

Ryzyko wyczerpania i chorób, frustracji i wypalenia zawodowego w obecnym świecie jest bardzo duże.  Wysokie wymagania, niestabilna sytuacja światowa i pandemiczna, nie sprzyjają zachowaniu równowagi wewnętrznej. Dlatego tak ważne jest, aby być na siebie uważnym i...

Odpoczynek i jego brak cz. 1

Odpoczynek i jego brak cz. 1

Żyjemy w pędzie, zadanie goni kolejne… Bierzemy na siebie ogrom obowiązków i czujemy, że wiele od nas zależy. Rytm dnia, mimo że regularny, przypomina raczej dyscyplinę sportową, podzieloną na etapy, gdzie liczy się tylko wygrana. Budzik, śniadanie na stojąco, sama...

Skip to content