Leki w depresji

Choroba afektywna jednobiegunowa, czyli depresja w jej umiarkowanym i głębokim nasileniu jest wskazaniem do farmakoterapii, czyli stosowaniu leków. Lekarz psychiatra ma do wyboru wiele różnych leków przeciwdepresyjnych. W większości przypadków można dobrać optymalny lek dla pacjenta, najlepszy z dostępnych, który będzie niwelował uciążliwe objawy i który albo nie będzie wywoływał skutków ubocznych, albo nie będą one znacznie wpływały na jakość życia pacjenta.

Podstawową zasadą w leczeniu depresji jest dobra współpraca z lekarzem prowadzącym. Oznacza to, że pacjent nie decyduje samodzielnie o jakichkolwiek modyfikacjach leczenia. Jego zadaniem jest informować lekarza o wszystkich swoich objawach i obawach związanych z leczeniem.

Przy dobieraniu leków, lekarz kieruje się kilkoma głównymi zasadami:

  • Rozpoczynamy stosowanie od najmniejszej skutecznej dawki leku – im większa, tym większe ryzyko działań niepożądanych, a także większy koszt terapii.

  • Oceniamy skuteczności leczenia nie wcześniej niż po 2–4 tygodniach – leki przeciwdepresyjne wpływają na złożone procesy komórkowe, których modyfikacja nie jest możliwa natychmiast.

  • Lek jest zmieniany dopiero wtedy, gdy po 6–8 tygodniach stosowania maksymalnej dawki, pacjent nie doświadcza poprawy – zwykle najpierw lekarz zaleca zamianę leku na inny z tej samej grupy, a gdy to nie poskutkuje, zleca lek z innej grupy.

Powyższe zasady dają odpowiedź na częste pytanie pacjentów  „Dlaczego to tak długo trwa i nie działa od razu?”

Inne zasady stosowania leków dotyczą długości ich stosowania:

  • Po pierwszym epizodzie depresji zaleca się przyjmowanie leków minimum przez 6 miesięcy od USTĄPIENIA OBJAWÓW.

  • Kolejny epizod depresji powinno się leczyć dłużej – do 2 lat od USTĄPIENIA OBJAWÓW.

  • Po trzecim epizodzie trzeba rozważyć stosowanie leku na stałe.

Grupy leków przeciwdepresyjnych

Wraz z rozwojem nauki i odkrywaniem kolejnych mechanizmów, które mogą mieć wpływ na występowanie objawów depresyjnych, powstają coraz skuteczniejsze i bezpieczniejsze leki przeciwdepresyjne. Ich podział jest związany ze sposobem wpływania na neuroprzekaźniki
w ośrodkowym układzie nerwowym, co z kolei jest związane z teoriami powstawania depresji (zależnie od poziomu tych substancji), gdzie obserwuje się zmniejszenie stężenia serotoniny, dopaminy i noradrenaliny  

Wyróżniamy :

  1. Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)

  1. Inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny (SNRI)

  1. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD)

  1. Inhibitory monoaminooksydazy (IMAO)

  1. Leki o innych mechanizmach działania

Od czego zależy wybór leku przeciwdepresyjnego?

Lekarz po zebraniu szczegółowego wywiadu od pacjenta jest w stanie dobrać lek najbardziej odpowiedni dla danej osoby. Najważniejsze informacje, to przede wszystkim objawy depresyjne,
z którymi zmaga się pacjent. Nie każda depresja wygląda tak samo – u niektórych osób chorych występuje silne uczucie niepokoju, zaburzenia snu, dolegliwości bólowe, nasilona senność lub wręcz przeciwnie – inni pacjenci czują się pobudzeni. W przebiegu depresji może dochodzić do zmniejszenia lub zwiększenia apetytu i odpowiednio do zmniejszenia się lub zwiększenia masy ciała, co także skłania lekarza do wyboru leku, który pozwoli na powrót do masy ciała sprzed zachorowania. Bardzo ważną rzeczą, o której koniecznie trzeba powiedzieć lekarzowi, jest informacja na temat wszystkich stosowanych leków, w tym tych kupowanych bez recepty, łącznie z suplementami diety i produktami ziołowymi, ponieważ lekarz musi dobrać taki lek, który nie będzie wchodził z nimi w interakcje. Bardzo ważne są informacje na jakie inne choroby, poza depresją, choruje pacjent. Może to być stan,
w którym stosowanie niektórych leków jest przeciwwskazane.

W trakcie stosowania leku dobrze jest mówić lekarzowi o wszystkich objawach niepożądanych i utrudniających życie. W poważnych problemach ze skutkami ubocznymi, może to spowodować zmianę leku na inny, który takiego działania nie ma.

Cdn.

PSYCHOLOGICZNE POTENCJAŁY ZDROWIA – CZ.2

PSYCHOLOGICZNE POTENCJAŁY ZDROWIA – CZ.2

literaturze psychologicznej określeń „potencjały” lub „zasoby” zdrowia używa się zamiennie.To właściwości organizmu, psychiki, sfery duchowej i społecznej, którymi konkretna osoba dysponuje lub może dysponować w celu ochrony i rozwijania zdrowia. To zasoby jednostki,...

Psychologia zdrowia cz.1

Psychologia zdrowia cz.1

W każdym z nas i w każdej ze sfer: biologicznej, psychicznej, społecznej i duchowej są zawarte pewne zasoby, które mogą uaktywnić się w specyficznych sytuacjach życiowych, wywołując proces w stronę zdrowia lub choroby. Zagadnienie psychicznych potencjałów zdrowia w...

Rola odpoczynku w życiu człowieka

Rola odpoczynku w życiu człowieka

Rola odpoczynku w życiu człowieka W życiu mamy różne obowiązki, zadania, które namnażają się w szybkim tempie, ale czasu na ich wypełnienie nie przybywa. Na każdą czynność, którą człowiek wykonuje potrzebna jest energia i siła więc nie jest możliwe, aby koncentracja i...

Wpływ muzyki na psychikę

Wpływ muzyki na psychikę

Od bardzo dawna wiadomo, że muzyka ma ogromny wpływ na człowieka i jego nastrój. Już w starożytności mówiono, że muzyka łagodzi obyczaje, pomaga leczyć, wspomaga trawienie. Słuchacze intuicyjnie wybierają odpowiednie dla siebie dźwięki. Poziom energii i samopoczucie...

Zespół Aspergera u dorosłych

Zespół Aspergera u dorosłych

            Zespół Aspergera to zaburzenie, które kojarzy się przede wszystkim z dziećmii młodzieżą. Prawdą jest, że najczęściej jest rozpoznawane we wczesnym wieku. Nie oznacza to jednak, że nie dotyka również osób starszych. Zespół Aspergera u dorosłych bywa trudny...

TERAPIA W PRAKTYCE

TERAPIA W PRAKTYCE

Bardzo wielu Pacjentów rozważając pomoc psychoterapeuty, nie wie czego się spodziewać, co budzi sporo obaw i może skutecznie odstraszyć od sięgnięcia po taką formę leczenia. Poniższy opis dotyczy głównie psychoterapii w nurcie psychodynamicznym, ale większość...

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA CZ.2.

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA CZ.2.

Aby wydostać się z pułapki warunkowego traktowania dziecka, warto zacząć od powiedzenia sobie STOP. Zadajmy sobie pytanie: „O co mi tak naprawdę chodzi, na czym mi zależy”. Zastanówmy się czy to, co robimy, jak odzywamy się...

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA

Każdy chciałby być kochany takim, jakim jest. Dorośli i dzieci tęsknią za taką miłością. Bezwarunkowa akceptacja buduje w nas przekonane, że jesteśmy wystarczająco dobrzy i buduje nasze poczucie własnej wartości. W jaki sposób rodzice mogą okazywać swoim dzieciom...

Medytacja

Medytacja

 To czym jest medytacja, czy jak ma działać, może się różnić w zależności od tego, w jakiej tradycji ją praktykujemy. W najbardziej powszechnym, niereligijnym, rozumieniu, np.: w podejściu uważności, medytacja to stopniowe zaznajamianie się z samym sobą. To...

Skip to content