PSYCHOTERAPIA część 2

 Różnice w psychoterapii możemy również omawiać ze względu na bazę teoretyczną, z której korzysta terapeuta. Na przestrzeni lat powstały różne szkoły, z których każda kładzie nacisk na inne aspekty człowieka, jak również inaczej rozumieją one przyczyny patologii i co za tym idzie – proponują inny sposób leczenia.  Można by rzec, że tak jak różni są pacjenci, tak różne podejścia będą bardziej lub mniej im odpowiadać. To co wspólne – to rola przygotowania psychoterapeuty i dobra, stabilna więź  terapeutyczna.

Psychoterapia behawioralna to podejście, które zakłada, że człowiek jest istotą reaktywną, funkcjonuje na zasadzie bodziec – reakcja.  Nacisk jest kładziony na obserwowalne zachowanie, a nie na wewnętrzne przeżycia pacjenta. Podstawą jest teoria uczenia się oraz wymiany społecznej.  Według tego podejścia zaburzenia powstają na drodze wyuczenia się nieprawidłowych zachowań, które są podtrzymywane przez różne wzmocnienia. Celem terapii jest zmiana niepożądanych zachowań. Terapeuta jest dyrektywny, kształtuje prawidłowe nawyki.

Psychoterapia poznawcza mówi, żeaby zmieniać niechciane zachowanie pacjenta trzeba zwrócić uwagę na procesy poznawcze. Pewien nieprawidłowy sposób spostrzegania i interpretowania zdarzeń u pacjenta, doprowadza go do wyuczenia się niepożądanych zachowań. Psychoterapia polega na przekształcaniu treści myślenia, co
w konsekwencji ma prowadzić do modyfikacji zachowań i uczuć związanych z tymi zachowaniami. Te dwa podejścia często są łączone w podejście behawioralno – poznawcze – CBT. Oba zakładają, że zaczynając od tego co na zewnątrz, można zmienić to, co wewnątrz.

Psychoterapia psychoanalityczna oparta jest na teorii osobowości Freuda i wielu późniejszych autorów  mówi, że źródło trudności pacjenta tkwi w jego nieświadomości, do której nie ma on dostępu, a bezpośrednie przyczyny zaburzeń to wewnętrzne konflikty lub deficyty. Terapeuta pomaga pacjentowi w uświadomieniu sobie nieświadomych myśli i emocji, w usuwaniu obron, które tworzy nieświadomość, aby bronić dostępu do zakazanych treści. Ten sposób leczenia zakłada, że aby zmieniło się to, co na zewnątrz, trzeba najpierw zmienić to, co wewnątrz. Jak można się domyślać, nie chodzi tylko o wyeliminowanie objawów, ale o względnie stałą zmianę wewnętrzną – a to wymaga czasu. 00000Dlatego też ta terapia i wyrosła na jej gruncie psychoterapia psychodynamiczna jest zaliczana do średnio i długoterminowych [od 2-3 do kilku lat]. Choć są również metody krótkoterminowe, takie jak Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna skierowana do osób w konkretnej sytuacji kryzysowej, takiej jak utrata bliskiej osoby, nagła choroba i inne.

Psychoterapia humanistyczna podkreśla, że człowiek sam decyduje o sobie, w dodatku zupełnie świadomie. Objawy czy zaburzenia to trudności, które pojawiają się w momencie osłabienia zdolności do „tworzenia” samego siebie. Wszystkim nam zdarzają się takie chwile osłabienia, ale jednocześnie każdy jest na tyle silny, aby sobie z nimi poradzić. W tym podejściu określenie pacjent zastępuje się często słowem klient. Terapeuta ma wspierać i pomagać w przezwyciężaniu trudności. Ma być empatyczny, dopasowywać się do potrzeb i przeżyć klienta, skupiać się na sytuacji aktualnej, bez skupiania się na to co było, ani na tym co będzie.

Psychoterapia systemowa mówi, że nie można rozpatrywać człowieka w oderwaniu od środowiska, w którym żyje. Jednym z najważniejszych elementów tego środowiska jest system rodzinny i to właśnie na procesach zachodzących w tym systemie skupiają się terapeuci systemowi.

Problemy czy zaburzenia mogą pojawić się np. w wyniku zakłóconej komunikacji czy specyfiki struktury rodziny. Pacjentem jest tu rodzina, a celem psychoterapii jest zmiana całego zaburzonego systemu, a nie zmiana jednego człowieka nazwanego „chorym”. Obecnie wielu psychoterapeutów pracuje integracyjnie, łącząc metody terapeutyczne z kilku podejść, aby w jak najlepszym i najrzetelniejszym stopniu pomóc swoim pacjentom.

PSYCHOLOGICZNE POTENCJAŁY ZDROWIA – CZ.2

PSYCHOLOGICZNE POTENCJAŁY ZDROWIA – CZ.2

literaturze psychologicznej określeń „potencjały” lub „zasoby” zdrowia używa się zamiennie.To właściwości organizmu, psychiki, sfery duchowej i społecznej, którymi konkretna osoba dysponuje lub może dysponować w celu ochrony i rozwijania zdrowia. To zasoby jednostki,...

Psychologia zdrowia cz.1

Psychologia zdrowia cz.1

W każdym z nas i w każdej ze sfer: biologicznej, psychicznej, społecznej i duchowej są zawarte pewne zasoby, które mogą uaktywnić się w specyficznych sytuacjach życiowych, wywołując proces w stronę zdrowia lub choroby. Zagadnienie psychicznych potencjałów zdrowia w...

Rola odpoczynku w życiu człowieka

Rola odpoczynku w życiu człowieka

Rola odpoczynku w życiu człowieka W życiu mamy różne obowiązki, zadania, które namnażają się w szybkim tempie, ale czasu na ich wypełnienie nie przybywa. Na każdą czynność, którą człowiek wykonuje potrzebna jest energia i siła więc nie jest możliwe, aby koncentracja i...

Wpływ muzyki na psychikę

Wpływ muzyki na psychikę

Od bardzo dawna wiadomo, że muzyka ma ogromny wpływ na człowieka i jego nastrój. Już w starożytności mówiono, że muzyka łagodzi obyczaje, pomaga leczyć, wspomaga trawienie. Słuchacze intuicyjnie wybierają odpowiednie dla siebie dźwięki. Poziom energii i samopoczucie...

Zespół Aspergera u dorosłych

Zespół Aspergera u dorosłych

            Zespół Aspergera to zaburzenie, które kojarzy się przede wszystkim z dziećmii młodzieżą. Prawdą jest, że najczęściej jest rozpoznawane we wczesnym wieku. Nie oznacza to jednak, że nie dotyka również osób starszych. Zespół Aspergera u dorosłych bywa trudny...

TERAPIA W PRAKTYCE

TERAPIA W PRAKTYCE

Bardzo wielu Pacjentów rozważając pomoc psychoterapeuty, nie wie czego się spodziewać, co budzi sporo obaw i może skutecznie odstraszyć od sięgnięcia po taką formę leczenia. Poniższy opis dotyczy głównie psychoterapii w nurcie psychodynamicznym, ale większość...

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA CZ.2.

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA CZ.2.

Aby wydostać się z pułapki warunkowego traktowania dziecka, warto zacząć od powiedzenia sobie STOP. Zadajmy sobie pytanie: „O co mi tak naprawdę chodzi, na czym mi zależy”. Zastanówmy się czy to, co robimy, jak odzywamy się...

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA

Każdy chciałby być kochany takim, jakim jest. Dorośli i dzieci tęsknią za taką miłością. Bezwarunkowa akceptacja buduje w nas przekonane, że jesteśmy wystarczająco dobrzy i buduje nasze poczucie własnej wartości. W jaki sposób rodzice mogą okazywać swoim dzieciom...

Medytacja

Medytacja

 To czym jest medytacja, czy jak ma działać, może się różnić w zależności od tego, w jakiej tradycji ją praktykujemy. W najbardziej powszechnym, niereligijnym, rozumieniu, np.: w podejściu uważności, medytacja to stopniowe zaznajamianie się z samym sobą. To...

Skip to content