PSYCHOTERAPIA część 2

 Różnice w psychoterapii możemy również omawiać ze względu na bazę teoretyczną, z której korzysta terapeuta. Na przestrzeni lat powstały różne szkoły, z których każda kładzie nacisk na inne aspekty człowieka, jak również inaczej rozumieją one przyczyny patologii i co za tym idzie – proponują inny sposób leczenia.  Można by rzec, że tak jak różni są pacjenci, tak różne podejścia będą bardziej lub mniej im odpowiadać. To co wspólne – to rola przygotowania psychoterapeuty i dobra, stabilna więź  terapeutyczna.

Psychoterapia behawioralna to podejście, które zakłada, że człowiek jest istotą reaktywną, funkcjonuje na zasadzie bodziec – reakcja.  Nacisk jest kładziony na obserwowalne zachowanie, a nie na wewnętrzne przeżycia pacjenta. Podstawą jest teoria uczenia się oraz wymiany społecznej.  Według tego podejścia zaburzenia powstają na drodze wyuczenia się nieprawidłowych zachowań, które są podtrzymywane przez różne wzmocnienia. Celem terapii jest zmiana niepożądanych zachowań. Terapeuta jest dyrektywny, kształtuje prawidłowe nawyki.

Psychoterapia poznawcza mówi, żeaby zmieniać niechciane zachowanie pacjenta trzeba zwrócić uwagę na procesy poznawcze. Pewien nieprawidłowy sposób spostrzegania i interpretowania zdarzeń u pacjenta, doprowadza go do wyuczenia się niepożądanych zachowań. Psychoterapia polega na przekształcaniu treści myślenia, co
w konsekwencji ma prowadzić do modyfikacji zachowań i uczuć związanych z tymi zachowaniami. Te dwa podejścia często są łączone w podejście behawioralno – poznawcze – CBT. Oba zakładają, że zaczynając od tego co na zewnątrz, można zmienić to, co wewnątrz.

Psychoterapia psychoanalityczna oparta jest na teorii osobowości Freuda i wielu późniejszych autorów  mówi, że źródło trudności pacjenta tkwi w jego nieświadomości, do której nie ma on dostępu, a bezpośrednie przyczyny zaburzeń to wewnętrzne konflikty lub deficyty. Terapeuta pomaga pacjentowi w uświadomieniu sobie nieświadomych myśli i emocji, w usuwaniu obron, które tworzy nieświadomość, aby bronić dostępu do zakazanych treści. Ten sposób leczenia zakłada, że aby zmieniło się to, co na zewnątrz, trzeba najpierw zmienić to, co wewnątrz. Jak można się domyślać, nie chodzi tylko o wyeliminowanie objawów, ale o względnie stałą zmianę wewnętrzną – a to wymaga czasu. 00000Dlatego też ta terapia i wyrosła na jej gruncie psychoterapia psychodynamiczna jest zaliczana do średnio i długoterminowych [od 2-3 do kilku lat]. Choć są również metody krótkoterminowe, takie jak Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna skierowana do osób w konkretnej sytuacji kryzysowej, takiej jak utrata bliskiej osoby, nagła choroba i inne.

Psychoterapia humanistyczna podkreśla, że człowiek sam decyduje o sobie, w dodatku zupełnie świadomie. Objawy czy zaburzenia to trudności, które pojawiają się w momencie osłabienia zdolności do „tworzenia” samego siebie. Wszystkim nam zdarzają się takie chwile osłabienia, ale jednocześnie każdy jest na tyle silny, aby sobie z nimi poradzić. W tym podejściu określenie pacjent zastępuje się często słowem klient. Terapeuta ma wspierać i pomagać w przezwyciężaniu trudności. Ma być empatyczny, dopasowywać się do potrzeb i przeżyć klienta, skupiać się na sytuacji aktualnej, bez skupiania się na to co było, ani na tym co będzie.

Psychoterapia systemowa mówi, że nie można rozpatrywać człowieka w oderwaniu od środowiska, w którym żyje. Jednym z najważniejszych elementów tego środowiska jest system rodzinny i to właśnie na procesach zachodzących w tym systemie skupiają się terapeuci systemowi.

Problemy czy zaburzenia mogą pojawić się np. w wyniku zakłóconej komunikacji czy specyfiki struktury rodziny. Pacjentem jest tu rodzina, a celem psychoterapii jest zmiana całego zaburzonego systemu, a nie zmiana jednego człowieka nazwanego „chorym”. Obecnie wielu psychoterapeutów pracuje integracyjnie, łącząc metody terapeutyczne z kilku podejść, aby w jak najlepszym i najrzetelniejszym stopniu pomóc swoim pacjentom.

Jesień życia – cz. 2

Jesień życia – cz. 2

Praca Od wielu czynników zależy jakie znaczenie ma praca w życiu człowieka. Jednym z nich jest pokolenie kulturowe danej osoby. Ludzie, którzy byli wychowywani w szacunku do pracy, będą prawdopodobnie bardziej doceniali jej rolę niż ci, którzy żyli w środowisku, gdzie...

Jesień życia

Jesień życia

  Za oknem pierwsza jesienna pogoda, stąd temat dzisiejszego wpisu: jesień życia – starość. Rozwój człowieka, a tym samym proces jego starzenia się i przystosowania do różnych związanych z tym zmian jest ściśle powiązany z historią jego życia. W starości niejako...

Odpoczynek i jego brak cz. 2

Odpoczynek i jego brak cz. 2

Ryzyko wyczerpania i chorób, frustracji i wypalenia zawodowego w obecnym świecie jest bardzo duże.  Wysokie wymagania, niestabilna sytuacja światowa i pandemiczna, nie sprzyjają zachowaniu równowagi wewnętrznej. Dlatego tak ważne jest, aby być na siebie uważnym i...

Odpoczynek i jego brak cz. 1

Odpoczynek i jego brak cz. 1

Żyjemy w pędzie, zadanie goni kolejne… Bierzemy na siebie ogrom obowiązków i czujemy, że wiele od nas zależy. Rytm dnia, mimo że regularny, przypomina raczej dyscyplinę sportową, podzieloną na etapy, gdzie liczy się tylko wygrana. Budzik, śniadanie na stojąco, sama...

TANOREKSJA

TANOREKSJA

Wśród różnorakich zaburzeń osobowości istnieje jedno, które w obecnej porze roku wydaje się wyjątkowo ważne do opisania, to tanoreksja. Zalicza się ją do zaburzeń wynikających z kultu własnego ciała. Osobie cierpiącej wciąż wydaje się, że wygląda bardzo blado, a przez...

Efekt nocebo

Efekt nocebo

– jaki wpływ na leczenie ma negatywne nastawienie Nocebo to coś, o czym mówi się rzadko i większość z nas nie zdaje sobie nawet sprawy z istnienia tego zjawiska. Czym jest efekt nocebo i kto jest narażony na jego występowanie? To pojęcie pojawiło się już latach 60 XX...

Autyzm i zespół Aspergera w nowej klasyfikacji icd 11

Autyzm i zespół Aspergera w nowej klasyfikacji icd 11

Symptomy świadczące o wystąpieniu spektrum autystycznego powinny pojawić się przed 2-3. rokiem życia. Czasami przedłuża się to na wczesne dzieciństwo. Rozpoznanie autyzmu jest skomplikowane, gdyż stopień nasilenia objawów, a także obraz chorobowy bywają bardzo różne....

CHAD A BORDERLINE

CHAD A BORDERLINE

Podobieństwa i różnice: CHAD A BORDERLINE - Choroba afektywna dwubiegunowa a osobowość chwiejna emocjonalnie Istnieje sporo podobieństw między CHAD a borderline, stąd trudności diagnostyczne i problemyz doborem odpowiedniego leczenia. Na pierwszy rzut oka, osoby z...

Narcystyczne zaburzenie osobowości

Narcystyczne zaburzenie osobowości

Narcystyczne zaburzenie osobowości zostało wyodrębnione jako odrębna jednostka medyczna w 1990 roku. Jak każde zaburzenie, tak i to, występuje z różnym nasileniem. Można mówić, że to utrwalony wzorzec poczucia własnej wielkości (w fantazjach lub zachowaniu),...

Skip to content