PSYCHOTERAPIA część 2

 Różnice w psychoterapii możemy również omawiać ze względu na bazę teoretyczną, z której korzysta terapeuta. Na przestrzeni lat powstały różne szkoły, z których każda kładzie nacisk na inne aspekty człowieka, jak również inaczej rozumieją one przyczyny patologii i co za tym idzie – proponują inny sposób leczenia.  Można by rzec, że tak jak różni są pacjenci, tak różne podejścia będą bardziej lub mniej im odpowiadać. To co wspólne – to rola przygotowania psychoterapeuty i dobra, stabilna więź  terapeutyczna.

Psychoterapia behawioralna to podejście, które zakłada, że człowiek jest istotą reaktywną, funkcjonuje na zasadzie bodziec – reakcja.  Nacisk jest kładziony na obserwowalne zachowanie, a nie na wewnętrzne przeżycia pacjenta. Podstawą jest teoria uczenia się oraz wymiany społecznej.  Według tego podejścia zaburzenia powstają na drodze wyuczenia się nieprawidłowych zachowań, które są podtrzymywane przez różne wzmocnienia. Celem terapii jest zmiana niepożądanych zachowań. Terapeuta jest dyrektywny, kształtuje prawidłowe nawyki.

Psychoterapia poznawcza mówi, żeaby zmieniać niechciane zachowanie pacjenta trzeba zwrócić uwagę na procesy poznawcze. Pewien nieprawidłowy sposób spostrzegania i interpretowania zdarzeń u pacjenta, doprowadza go do wyuczenia się niepożądanych zachowań. Psychoterapia polega na przekształcaniu treści myślenia, co
w konsekwencji ma prowadzić do modyfikacji zachowań i uczuć związanych z tymi zachowaniami. Te dwa podejścia często są łączone w podejście behawioralno – poznawcze – CBT. Oba zakładają, że zaczynając od tego co na zewnątrz, można zmienić to, co wewnątrz.

Psychoterapia psychoanalityczna oparta jest na teorii osobowości Freuda i wielu późniejszych autorów  mówi, że źródło trudności pacjenta tkwi w jego nieświadomości, do której nie ma on dostępu, a bezpośrednie przyczyny zaburzeń to wewnętrzne konflikty lub deficyty. Terapeuta pomaga pacjentowi w uświadomieniu sobie nieświadomych myśli i emocji, w usuwaniu obron, które tworzy nieświadomość, aby bronić dostępu do zakazanych treści. Ten sposób leczenia zakłada, że aby zmieniło się to, co na zewnątrz, trzeba najpierw zmienić to, co wewnątrz. Jak można się domyślać, nie chodzi tylko o wyeliminowanie objawów, ale o względnie stałą zmianę wewnętrzną – a to wymaga czasu. 00000Dlatego też ta terapia i wyrosła na jej gruncie psychoterapia psychodynamiczna jest zaliczana do średnio i długoterminowych [od 2-3 do kilku lat]. Choć są również metody krótkoterminowe, takie jak Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna skierowana do osób w konkretnej sytuacji kryzysowej, takiej jak utrata bliskiej osoby, nagła choroba i inne.

Psychoterapia humanistyczna podkreśla, że człowiek sam decyduje o sobie, w dodatku zupełnie świadomie. Objawy czy zaburzenia to trudności, które pojawiają się w momencie osłabienia zdolności do „tworzenia” samego siebie. Wszystkim nam zdarzają się takie chwile osłabienia, ale jednocześnie każdy jest na tyle silny, aby sobie z nimi poradzić. W tym podejściu określenie pacjent zastępuje się często słowem klient. Terapeuta ma wspierać i pomagać w przezwyciężaniu trudności. Ma być empatyczny, dopasowywać się do potrzeb i przeżyć klienta, skupiać się na sytuacji aktualnej, bez skupiania się na to co było, ani na tym co będzie.

Psychoterapia systemowa mówi, że nie można rozpatrywać człowieka w oderwaniu od środowiska, w którym żyje. Jednym z najważniejszych elementów tego środowiska jest system rodzinny i to właśnie na procesach zachodzących w tym systemie skupiają się terapeuci systemowi.

Problemy czy zaburzenia mogą pojawić się np. w wyniku zakłóconej komunikacji czy specyfiki struktury rodziny. Pacjentem jest tu rodzina, a celem psychoterapii jest zmiana całego zaburzonego systemu, a nie zmiana jednego człowieka nazwanego „chorym”. Obecnie wielu psychoterapeutów pracuje integracyjnie, łącząc metody terapeutyczne z kilku podejść, aby w jak najlepszym i najrzetelniejszym stopniu pomóc swoim pacjentom.

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna

Polski psychoterapeuta, Jerzy Mellibruda opisał dwa modele pomagania drugiej osobie w problemach osobistych.  Pierwszy model pomagania dominuje w życiu codziennym, a jednocześnie niesie ze sobą określone negatywne...

Psychoterapia

Psychoterapia

Co leczy w psychoterapii? Specyficzne i niespecyficzne czynniki leczące  Wielu potencjalnych pacjentów lub klientów psychoterapii zastanawia się, co i jak, i czy w ogóle takie odziaływanie leczy. Dużo łatwiej wyobrazić sobie, że połknięta tabletka ma realny wpływ na...

Zespół stresu pourazowego – reakcja na traumę

Zespół stresu pourazowego – reakcja na traumę

Jednym ze sposobów, które mogą łagodzić lęk jest wiedza o tym, co się z nami dzieje i o tym, co może się dziać.  Unikanie tematu, umniejszanie go, odwracanie głowy – to naturalne ludzkie odruchy radzenia sobie, które jednak na dłuższą metę nie przynoszą ulgi i...

Ćwiczenia stabilizujące

Ćwiczenia stabilizujące

Jak poradzić sobie z tym, czego doświadczamy w sytuacji krytycznej i stresującej – praktyczne ćwiczenie stabilizujące układ nerwowy. Kiedy doświadczamy czegoś bardzo trudnego - reagujemy. Nasze ciało reaguje. Zachodzą w nim różne procesy, które fizjologicznie mają...

PSYCHOTERAPIA część 1

PSYCHOTERAPIA część 1

Wiele osób, w sytuacji trudnej pragnie uzyskać pomoc. Zgłaszają się do odpowiednich służb, lekarzy czy duchownych. Dość liczne grono, z tych potrzebujących wsparcia czy leczenia, zostaje skierowane do psychoterapeuty.  I w tym momencie pojawiają się wątpliwości i...

Zaburzenia snu – część 2

Zaburzenia snu – część 2

Lęki nocne Lęki nocne charakteryzują się nagłym wzbudzeniem i towarzyszącymi mu objawami napadu paniki czy krzykiem. Często, to też nadmierne pocenie się, rozszerzone źrenice czy mięsnie napięte do granic możliwości. Po obudzeniu się, osoba jest zwykle zdezorientowana...

Zaburzenia snu i czuwania cz. 1

Zaburzenia snu i czuwania cz. 1

Sen definiujemy jako: „ stan obniżenia wrażliwości na bodźce, częściowej bezwładności i zwolnienia funkcji, połączony ze zniesieniem świadomości, występujący u człowieka i zwierząt wyższych w rytmie dobowym, na przemian z czuwaniem.” Czujemy się wypoczęci wtedy, kiedy...

Zaburzenia odżywiania cz.4 – przyczyny i leczenie

Zaburzenia odżywiania cz.4 – przyczyny i leczenie

Osoby z zaburzeniami odżywiania uzależniają życiowy sukces od swojej wagi i złudnej kontroli nad ciałem. Wydaje im się, że schudnięcie będzie gwarantem sukcesu towarzyskiego, powodzenia w miłości, lepszej organizacji pracy, dobrych wyników w nauce.Problem jednak, to...

Skip to content