stres5

STRES CZĘŚĆ 5

Każdy z nas ma charakterystyczny sposób radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Jest on wypadkową wielu czynników. Badacze wyodrębnili trzy charakterystyczne style radzenia sobie ze stresem. Każda jednostka ma swój własny, charakterystyczny dla niej styl radzenia sobie ze stresem. Działania, jakie podejmuje w konkretnej sytuacji, stanowią wynik interakcji między cechami owej sytuacji a właściwym danej jednostce stylem radzenia sobie. Oczywiście rzadko ktoś prezentuje tylko jeden, „czysty” sposób.

Są to style:

  1.  skoncentrowany na zadaniu,
  2.  skoncentrowany na emocjach,
  3.  skoncentrowany na unikaniu.

Styl skoncentrowany na zadaniu to radzenie sobie ze stresem polegające na podejmowaniu działań zaradczych. Osoba robi wszystko aby zwiększyć szansę na rozwiązanie problemu. Myślenie o problemie w różny sposób, znajdowanie alternatyw lub próby zmiany sytuacji to główne cechy takiego stylu. Główny nacisk jest położony na zadanie, nie na własne przeżycia. Osoby z tym stylem bardzo dobrze radzą sobie w sytuacjach trudnych, zachowując zdrowy rozsądek i spokój. Trudność, to właśnie taki sposób reagowania na sytuacje niezależne od nas jak choroby czy pandemia Covid. Trudno rozwiązać nierozwiązywalny problem – prowadzi to często do frustracji i stanów lękowych.

Zdrowe uzupełnienie takiego stylu to próba kierowania się maksymą:  „Gódź  się z tym, czego nie możesz zmienić, miej odwagę, abym zmienić to, co możesz zmienić i mądrość, aby odróżniać jedno od drugiego.”

Styl skoncentrowany na emocjach charakteryzuje się koncentrowaniem się na sobie i własnych emocjach (złości, poczuciu winy, lęku). Obfituje w myślenie życzeniowe czy fantazjowanie. Działania podejmowane w ramach tego stylu mają na celu zmniejszenie napięcia emocjonalnego związanego
z sytuacją stresową, choć w rzeczywistości mogą prowadzić do efektów odwrotnych” Może to być martwienie się różnymi sprawami, wyżalanie się komuś, ale też fantazjowanie czy myślenie życzeniowe typu: „Następnym razem mi się uda…” bez podejmowania konkretnych starań, żeby się faktycznie udało.  To wszystkie te rozważania „Co by było, gdybym…”.

 Styl skoncentrowany na unikaniu jest charakterystyczny dla osób, które w sytuacjach stresowych wykazują tendencję do wystrzegania się myślenia, przeżywania i doświadczania tej sytuacji. Styl ten może przybierać dwie formy: angażowanie się w czynności zastępcze oraz poszukiwanie kontaktów towarzyskich. Preferowane działania polegają przede wszystkim na zajmowaniu czymś swojej uwagi
i odwracaniu jej od myślenia o problemie i jego konsekwencjach. Można zająć się sprzątaniem, spędzać długie godziny przy grach komputerowych bądź surfując po Internecie, obdzwonić znajomych, pójść
z nimi na piwo, zaplanować wyjazd wakacyjny, pójść wcześniej spać, znaleźć na półce ciekawą książkę… Cokolwiek, byle tylko nie myśleć o problemie. A gdy ktoś sam spyta o ów problem, odpowiedzieć coś w stylu: „daj spokój, nie psuj nastroju” , „nie mówmy teraz o tym”, czy: „później się tym zajmę”. Z tym stylem radzenia sobie wiążą się również takie zachowaniajak: objadanie się, nadużywanie alkoholu czy narkotyków, pracoholizm, skłonność do hazardu itp.

To najmniej korzystny sposób radzenia sobie. Jeśli zauważamy w sobie takie tendencje, warto się tym zająć korzystając z pomocy profesjonalistów – pomagaczy.

Reasumując, warto jest zidentyfikować w sobie preferowany styl. Może to pomóc w pracy nad sobą i zrozumieniu dlaczego coś wychodzi nam lepiej bądź gorzej. Test badający te style – to CISS – Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych.

PSYCHOLOGICZNE POTENCJAŁY ZDROWIA – CZ.2

PSYCHOLOGICZNE POTENCJAŁY ZDROWIA – CZ.2

literaturze psychologicznej określeń „potencjały” lub „zasoby” zdrowia używa się zamiennie.To właściwości organizmu, psychiki, sfery duchowej i społecznej, którymi konkretna osoba dysponuje lub może dysponować w celu ochrony i rozwijania zdrowia. To zasoby jednostki,...

Psychologia zdrowia cz.1

Psychologia zdrowia cz.1

W każdym z nas i w każdej ze sfer: biologicznej, psychicznej, społecznej i duchowej są zawarte pewne zasoby, które mogą uaktywnić się w specyficznych sytuacjach życiowych, wywołując proces w stronę zdrowia lub choroby. Zagadnienie psychicznych potencjałów zdrowia w...

Rola odpoczynku w życiu człowieka

Rola odpoczynku w życiu człowieka

Rola odpoczynku w życiu człowieka W życiu mamy różne obowiązki, zadania, które namnażają się w szybkim tempie, ale czasu na ich wypełnienie nie przybywa. Na każdą czynność, którą człowiek wykonuje potrzebna jest energia i siła więc nie jest możliwe, aby koncentracja i...

Wpływ muzyki na psychikę

Wpływ muzyki na psychikę

Od bardzo dawna wiadomo, że muzyka ma ogromny wpływ na człowieka i jego nastrój. Już w starożytności mówiono, że muzyka łagodzi obyczaje, pomaga leczyć, wspomaga trawienie. Słuchacze intuicyjnie wybierają odpowiednie dla siebie dźwięki. Poziom energii i samopoczucie...

Zespół Aspergera u dorosłych

Zespół Aspergera u dorosłych

            Zespół Aspergera to zaburzenie, które kojarzy się przede wszystkim z dziećmii młodzieżą. Prawdą jest, że najczęściej jest rozpoznawane we wczesnym wieku. Nie oznacza to jednak, że nie dotyka również osób starszych. Zespół Aspergera u dorosłych bywa trudny...

TERAPIA W PRAKTYCE

TERAPIA W PRAKTYCE

Bardzo wielu Pacjentów rozważając pomoc psychoterapeuty, nie wie czego się spodziewać, co budzi sporo obaw i może skutecznie odstraszyć od sięgnięcia po taką formę leczenia. Poniższy opis dotyczy głównie psychoterapii w nurcie psychodynamicznym, ale większość...

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA CZ.2.

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA CZ.2.

Aby wydostać się z pułapki warunkowego traktowania dziecka, warto zacząć od powiedzenia sobie STOP. Zadajmy sobie pytanie: „O co mi tak naprawdę chodzi, na czym mi zależy”. Zastanówmy się czy to, co robimy, jak odzywamy się...

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA

Każdy chciałby być kochany takim, jakim jest. Dorośli i dzieci tęsknią za taką miłością. Bezwarunkowa akceptacja buduje w nas przekonane, że jesteśmy wystarczająco dobrzy i buduje nasze poczucie własnej wartości. W jaki sposób rodzice mogą okazywać swoim dzieciom...

Medytacja

Medytacja

 To czym jest medytacja, czy jak ma działać, może się różnić w zależności od tego, w jakiej tradycji ją praktykujemy. W najbardziej powszechnym, niereligijnym, rozumieniu, np.: w podejściu uważności, medytacja to stopniowe zaznajamianie się z samym sobą. To...

Skip to content