stres5

STRES CZĘŚĆ 5

Każdy z nas ma charakterystyczny sposób radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Jest on wypadkową wielu czynników. Badacze wyodrębnili trzy charakterystyczne style radzenia sobie ze stresem. Każda jednostka ma swój własny, charakterystyczny dla niej styl radzenia sobie ze stresem. Działania, jakie podejmuje w konkretnej sytuacji, stanowią wynik interakcji między cechami owej sytuacji a właściwym danej jednostce stylem radzenia sobie. Oczywiście rzadko ktoś prezentuje tylko jeden, „czysty” sposób.

Są to style:

  1.  skoncentrowany na zadaniu,
  2.  skoncentrowany na emocjach,
  3.  skoncentrowany na unikaniu.

Styl skoncentrowany na zadaniu to radzenie sobie ze stresem polegające na podejmowaniu działań zaradczych. Osoba robi wszystko aby zwiększyć szansę na rozwiązanie problemu. Myślenie o problemie w różny sposób, znajdowanie alternatyw lub próby zmiany sytuacji to główne cechy takiego stylu. Główny nacisk jest położony na zadanie, nie na własne przeżycia. Osoby z tym stylem bardzo dobrze radzą sobie w sytuacjach trudnych, zachowując zdrowy rozsądek i spokój. Trudność, to właśnie taki sposób reagowania na sytuacje niezależne od nas jak choroby czy pandemia Covid. Trudno rozwiązać nierozwiązywalny problem – prowadzi to często do frustracji i stanów lękowych.

Zdrowe uzupełnienie takiego stylu to próba kierowania się maksymą:  „Gódź  się z tym, czego nie możesz zmienić, miej odwagę, abym zmienić to, co możesz zmienić i mądrość, aby odróżniać jedno od drugiego.”

Styl skoncentrowany na emocjach charakteryzuje się koncentrowaniem się na sobie i własnych emocjach (złości, poczuciu winy, lęku). Obfituje w myślenie życzeniowe czy fantazjowanie. Działania podejmowane w ramach tego stylu mają na celu zmniejszenie napięcia emocjonalnego związanego
z sytuacją stresową, choć w rzeczywistości mogą prowadzić do efektów odwrotnych” Może to być martwienie się różnymi sprawami, wyżalanie się komuś, ale też fantazjowanie czy myślenie życzeniowe typu: „Następnym razem mi się uda…” bez podejmowania konkretnych starań, żeby się faktycznie udało.  To wszystkie te rozważania „Co by było, gdybym…”.

 Styl skoncentrowany na unikaniu jest charakterystyczny dla osób, które w sytuacjach stresowych wykazują tendencję do wystrzegania się myślenia, przeżywania i doświadczania tej sytuacji. Styl ten może przybierać dwie formy: angażowanie się w czynności zastępcze oraz poszukiwanie kontaktów towarzyskich. Preferowane działania polegają przede wszystkim na zajmowaniu czymś swojej uwagi
i odwracaniu jej od myślenia o problemie i jego konsekwencjach. Można zająć się sprzątaniem, spędzać długie godziny przy grach komputerowych bądź surfując po Internecie, obdzwonić znajomych, pójść
z nimi na piwo, zaplanować wyjazd wakacyjny, pójść wcześniej spać, znaleźć na półce ciekawą książkę… Cokolwiek, byle tylko nie myśleć o problemie. A gdy ktoś sam spyta o ów problem, odpowiedzieć coś w stylu: „daj spokój, nie psuj nastroju” , „nie mówmy teraz o tym”, czy: „później się tym zajmę”. Z tym stylem radzenia sobie wiążą się również takie zachowaniajak: objadanie się, nadużywanie alkoholu czy narkotyków, pracoholizm, skłonność do hazardu itp.

To najmniej korzystny sposób radzenia sobie. Jeśli zauważamy w sobie takie tendencje, warto się tym zająć korzystając z pomocy profesjonalistów – pomagaczy.

Reasumując, warto jest zidentyfikować w sobie preferowany styl. Może to pomóc w pracy nad sobą i zrozumieniu dlaczego coś wychodzi nam lepiej bądź gorzej. Test badający te style – to CISS – Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych.

Leki stosowane w leczeniu depresji – cz. 2.

Leki stosowane w leczeniu depresji – cz. 2.

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) Zazwyczaj od leków z tej grupy lekarz zaczyna leczenie pacjenta chorego na depresję. Należą do nich: citalopram, escitalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna i sertralina.  Jak sama nazwa wskazuje,...

Leki w depresji

Leki w depresji

Choroba afektywna jednobiegunowa, czyli depresja w jej umiarkowanym i głębokim nasileniu jest wskazaniem do farmakoterapii, czyli stosowaniu leków. Lekarz psychiatra ma do wyboru wiele różnych leków przeciwdepresyjnych. W większości przypadków można dobrać optymalny...

SYDROM SZTOCHOLMSKI

SYDROM SZTOCHOLMSKI

- kiedy ofiara broni kata. W latach 70 XX wieku, w jednym z banków w Sztokholmie zdarzył się napad. Napastnicy przez tydzień przetrzymywali jego pracowników. Kiedy sytuacja została opanowana i zakładnicy zostali uwolnieni, wydarzyło się coś czego nikt się nie...

DEPRESJA SEZONOWA

DEPRESJA SEZONOWA

Depresja sezonowa (SAD) jest jednym z rodzajów depresji. Tym, co ją wyróżnia, jest jej cykliczny, sezonowy przebieg. Epizody depresyjne pojawiają się późną jesienią lub wczesną zimąi trwają do wiosny, wtedy to dochodzi do poprawy nastroju. Bywa, że objawy choroby...

Jesień życia – cz. 2

Jesień życia – cz. 2

Praca Od wielu czynników zależy jakie znaczenie ma praca w życiu człowieka. Jednym z nich jest pokolenie kulturowe danej osoby. Ludzie, którzy byli wychowywani w szacunku do pracy, będą prawdopodobnie bardziej doceniali jej rolę niż ci, którzy żyli w środowisku, gdzie...

Jesień życia

Jesień życia

  Za oknem pierwsza jesienna pogoda, stąd temat dzisiejszego wpisu: jesień życia – starość. Rozwój człowieka, a tym samym proces jego starzenia się i przystosowania do różnych związanych z tym zmian jest ściśle powiązany z historią jego życia. W starości niejako...

Odpoczynek i jego brak cz. 2

Odpoczynek i jego brak cz. 2

Ryzyko wyczerpania i chorób, frustracji i wypalenia zawodowego w obecnym świecie jest bardzo duże.  Wysokie wymagania, niestabilna sytuacja światowa i pandemiczna, nie sprzyjają zachowaniu równowagi wewnętrznej. Dlatego tak ważne jest, aby być na siebie uważnym i...

Odpoczynek i jego brak cz. 1

Odpoczynek i jego brak cz. 1

Żyjemy w pędzie, zadanie goni kolejne… Bierzemy na siebie ogrom obowiązków i czujemy, że wiele od nas zależy. Rytm dnia, mimo że regularny, przypomina raczej dyscyplinę sportową, podzieloną na etapy, gdzie liczy się tylko wygrana. Budzik, śniadanie na stojąco, sama...

TANOREKSJA

TANOREKSJA

Wśród różnorakich zaburzeń osobowości istnieje jedno, które w obecnej porze roku wydaje się wyjątkowo ważne do opisania, to tanoreksja. Zalicza się ją do zaburzeń wynikających z kultu własnego ciała. Osobie cierpiącej wciąż wydaje się, że wygląda bardzo blado, a przez...

Skip to content