TERAPIA W PRAKTYCE

Bardzo wielu Pacjentów rozważając pomoc psychoterapeuty, nie wie czego się spodziewać, co budzi sporo obaw i może skutecznie odstraszyć od sięgnięcia po taką formę leczenia. Poniższy opis dotyczy głównie psychoterapii w nurcie psychodynamicznym, ale większość opisanych elementów jest obecna w każdej metodzie.

Terapia psychodynamiczna opiera się na 5 elementach, które są podwaliną takiej pracy. Są to przymierze terapeutyczne, podstawowy problem, opracowanie przypadku, strategie ułatwiające zmianę i zakończenie terapii.

Przymierze terapeutyczne to pewna wspólnota działania, łącząca terapeutę i pacjenta w ich pracy. To pewnego rodzaju relacja robocza, dziejąca się tu i teraz, której zadaniem jest zneutralizować bolesną przeszłość za pomocą aktualnych zasobów i dać możliwość dokonywania zmian. To wspólne cele, rozumienie zadań jakie każdy ma do wykonania i więź, która łączy parę terapeutyczną. Cel to wspólne dążenie, uzgodnione między terapeutą a pacjentem. To odpowiedzi na pytania, jakie aspekty życia są przedmiotem troski i pacjent chciałby się nimi zająć.

Terapeuta musi uznać cele pacjenta, a jeśli postrzega sytuację trochę inaczej – wspólnie dopracować jedno rozumienie. Na przykład, jeśli terapeuta uważa, że problemem pacjentki jest depresja oraz wrażliwość na odrzucenie i stratę, pacjentka zaś sądzi, że jej problem dotyczy kłopotów wychowawczych z trudnym dzieckiem, przy braku pomocy ze strony męża, to mamy do czynienia nie tylko z odmiennymi obrazami problemu, lecz także z różnicami w określaniu celów.

Jeżeli terapeuta zajmie się depresją, oczekując w następstwie poprawy w sferze problemów życiowych, pacjentka może się czuć zdezorientowana pytaniami o przeszłość czy o swoje inne związki i prawdopodobnie będzie się w nich dopatrywać krytyki.

Zadanie to praca w terapii. Osoby tworzące parę terapeutyczną mają określone zadania do wykonania, aby proces mógł się odbyć. Do zadań Pacjenta należy przychodzenie na sesje, szczere i otwarte wyrażanie myśli i uczuć, i zastanawianie się nad nimi, słuchanie, i przyjmowanie uwag terapeuty, odpowiedzialność za siebie i dążenie do zmiany.

Zadanie terapeuty polega na wsłuchiwaniu się w problemy pacjenta z zamiarem ich zrozumienia, bez osobistych osądów i uprzedzeń, poświęcaniu mu niepodzielnej uwagi i zaangażowania, interpretacji problemów i skutecznemu przekazywaniu mu swoich wniosków z wykorzystaniem własnej wiedzy fachowej i doświadczenia.

Chociaż wydaje się to być oczywiste, warto podkreślić, że pacjent jest współodpowiedzialny za cały proces.

Więź to nic innego jak stosunek emocjonalny pomiędzy pacjentem a terapeutą, poczucie pacjenta, że jest życzliwie i empatycznie przyjęty. To również poziom zaufania do psychoterapeuty, jego zaangażowanie emocjonalne i specjalne połączenie troski z obiektywizmem i dystansem.

Mocne i stabilne przymierze terapeutyczne jest jednym z najistotniejszych wyznaczników potencjalnej skuteczności terapii.

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA CZ.2.

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA CZ.2.

Aby wydostać się z pułapki warunkowego traktowania dziecka, warto zacząć od powiedzenia sobie STOP. Zadajmy sobie pytanie: „O co mi tak naprawdę chodzi, na czym mi zależy”. Zastanówmy się czy to, co robimy, jak odzywamy się...

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA

Każdy chciałby być kochany takim, jakim jest. Dorośli i dzieci tęsknią za taką miłością. Bezwarunkowa akceptacja buduje w nas przekonane, że jesteśmy wystarczająco dobrzy i buduje nasze poczucie własnej wartości. W jaki sposób rodzice mogą okazywać swoim dzieciom...

Medytacja

Medytacja

 To czym jest medytacja, czy jak ma działać, może się różnić w zależności od tego, w jakiej tradycji ją praktykujemy. W najbardziej powszechnym, niereligijnym, rozumieniu, np.: w podejściu uważności, medytacja to stopniowe zaznajamianie się z samym sobą. To...

Leki stosowane w leczeniu depresji – cz. 2.

Leki stosowane w leczeniu depresji – cz. 2.

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) Zazwyczaj od leków z tej grupy lekarz zaczyna leczenie pacjenta chorego na depresję. Należą do nich: citalopram, escitalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna i sertralina.  Jak sama nazwa wskazuje,...

Leki w depresji

Leki w depresji

Choroba afektywna jednobiegunowa, czyli depresja w jej umiarkowanym i głębokim nasileniu jest wskazaniem do farmakoterapii, czyli stosowaniu leków. Lekarz psychiatra ma do wyboru wiele różnych leków przeciwdepresyjnych. W większości przypadków można dobrać optymalny...

SYDROM SZTOCHOLMSKI

SYDROM SZTOCHOLMSKI

- kiedy ofiara broni kata. W latach 70 XX wieku, w jednym z banków w Sztokholmie zdarzył się napad. Napastnicy przez tydzień przetrzymywali jego pracowników. Kiedy sytuacja została opanowana i zakładnicy zostali uwolnieni, wydarzyło się coś czego nikt się nie...

DEPRESJA SEZONOWA

DEPRESJA SEZONOWA

Depresja sezonowa (SAD) jest jednym z rodzajów depresji. Tym, co ją wyróżnia, jest jej cykliczny, sezonowy przebieg. Epizody depresyjne pojawiają się późną jesienią lub wczesną zimąi trwają do wiosny, wtedy to dochodzi do poprawy nastroju. Bywa, że objawy choroby...

Jesień życia – cz. 2

Jesień życia – cz. 2

Praca Od wielu czynników zależy jakie znaczenie ma praca w życiu człowieka. Jednym z nich jest pokolenie kulturowe danej osoby. Ludzie, którzy byli wychowywani w szacunku do pracy, będą prawdopodobnie bardziej doceniali jej rolę niż ci, którzy żyli w środowisku, gdzie...

Jesień życia

Jesień życia

  Za oknem pierwsza jesienna pogoda, stąd temat dzisiejszego wpisu: jesień życia – starość. Rozwój człowieka, a tym samym proces jego starzenia się i przystosowania do różnych związanych z tym zmian jest ściśle powiązany z historią jego życia. W starości niejako...

Skip to content