TERAPIA W PRAKTYCE

Bardzo wielu Pacjentów rozważając pomoc psychoterapeuty, nie wie czego się spodziewać, co budzi sporo obaw i może skutecznie odstraszyć od sięgnięcia po taką formę leczenia. Poniższy opis dotyczy głównie psychoterapii w nurcie psychodynamicznym, ale większość opisanych elementów jest obecna w każdej metodzie.

Terapia psychodynamiczna opiera się na 5 elementach, które są podwaliną takiej pracy. Są to przymierze terapeutyczne, podstawowy problem, opracowanie przypadku, strategie ułatwiające zmianę i zakończenie terapii.

Przymierze terapeutyczne to pewna wspólnota działania, łącząca terapeutę i pacjenta w ich pracy. To pewnego rodzaju relacja robocza, dziejąca się tu i teraz, której zadaniem jest zneutralizować bolesną przeszłość za pomocą aktualnych zasobów i dać możliwość dokonywania zmian. To wspólne cele, rozumienie zadań jakie każdy ma do wykonania i więź, która łączy parę terapeutyczną. Cel to wspólne dążenie, uzgodnione między terapeutą a pacjentem. To odpowiedzi na pytania, jakie aspekty życia są przedmiotem troski i pacjent chciałby się nimi zająć.

Terapeuta musi uznać cele pacjenta, a jeśli postrzega sytuację trochę inaczej – wspólnie dopracować jedno rozumienie. Na przykład, jeśli terapeuta uważa, że problemem pacjentki jest depresja oraz wrażliwość na odrzucenie i stratę, pacjentka zaś sądzi, że jej problem dotyczy kłopotów wychowawczych z trudnym dzieckiem, przy braku pomocy ze strony męża, to mamy do czynienia nie tylko z odmiennymi obrazami problemu, lecz także z różnicami w określaniu celów.

Jeżeli terapeuta zajmie się depresją, oczekując w następstwie poprawy w sferze problemów życiowych, pacjentka może się czuć zdezorientowana pytaniami o przeszłość czy o swoje inne związki i prawdopodobnie będzie się w nich dopatrywać krytyki.

Zadanie to praca w terapii. Osoby tworzące parę terapeutyczną mają określone zadania do wykonania, aby proces mógł się odbyć. Do zadań Pacjenta należy przychodzenie na sesje, szczere i otwarte wyrażanie myśli i uczuć, i zastanawianie się nad nimi, słuchanie, i przyjmowanie uwag terapeuty, odpowiedzialność za siebie i dążenie do zmiany.

Zadanie terapeuty polega na wsłuchiwaniu się w problemy pacjenta z zamiarem ich zrozumienia, bez osobistych osądów i uprzedzeń, poświęcaniu mu niepodzielnej uwagi i zaangażowania, interpretacji problemów i skutecznemu przekazywaniu mu swoich wniosków z wykorzystaniem własnej wiedzy fachowej i doświadczenia.

Chociaż wydaje się to być oczywiste, warto podkreślić, że pacjent jest współodpowiedzialny za cały proces.

Więź to nic innego jak stosunek emocjonalny pomiędzy pacjentem a terapeutą, poczucie pacjenta, że jest życzliwie i empatycznie przyjęty. To również poziom zaufania do psychoterapeuty, jego zaangażowanie emocjonalne i specjalne połączenie troski z obiektywizmem i dystansem.

Mocne i stabilne przymierze terapeutyczne jest jednym z najistotniejszych wyznaczników potencjalnej skuteczności terapii.

PSYCHOLOGICZNE POTENCJAŁY ZDROWIA – CZ.2

PSYCHOLOGICZNE POTENCJAŁY ZDROWIA – CZ.2

literaturze psychologicznej określeń „potencjały” lub „zasoby” zdrowia używa się zamiennie.To właściwości organizmu, psychiki, sfery duchowej i społecznej, którymi konkretna osoba dysponuje lub może dysponować w celu ochrony i rozwijania zdrowia. To zasoby jednostki,...

Psychologia zdrowia cz.1

Psychologia zdrowia cz.1

W każdym z nas i w każdej ze sfer: biologicznej, psychicznej, społecznej i duchowej są zawarte pewne zasoby, które mogą uaktywnić się w specyficznych sytuacjach życiowych, wywołując proces w stronę zdrowia lub choroby. Zagadnienie psychicznych potencjałów zdrowia w...

Rola odpoczynku w życiu człowieka

Rola odpoczynku w życiu człowieka

Rola odpoczynku w życiu człowieka W życiu mamy różne obowiązki, zadania, które namnażają się w szybkim tempie, ale czasu na ich wypełnienie nie przybywa. Na każdą czynność, którą człowiek wykonuje potrzebna jest energia i siła więc nie jest możliwe, aby koncentracja i...

Wpływ muzyki na psychikę

Wpływ muzyki na psychikę

Od bardzo dawna wiadomo, że muzyka ma ogromny wpływ na człowieka i jego nastrój. Już w starożytności mówiono, że muzyka łagodzi obyczaje, pomaga leczyć, wspomaga trawienie. Słuchacze intuicyjnie wybierają odpowiednie dla siebie dźwięki. Poziom energii i samopoczucie...

Zespół Aspergera u dorosłych

Zespół Aspergera u dorosłych

            Zespół Aspergera to zaburzenie, które kojarzy się przede wszystkim z dziećmii młodzieżą. Prawdą jest, że najczęściej jest rozpoznawane we wczesnym wieku. Nie oznacza to jednak, że nie dotyka również osób starszych. Zespół Aspergera u dorosłych bywa trudny...

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA CZ.2.

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA CZ.2.

Aby wydostać się z pułapki warunkowego traktowania dziecka, warto zacząć od powiedzenia sobie STOP. Zadajmy sobie pytanie: „O co mi tak naprawdę chodzi, na czym mi zależy”. Zastanówmy się czy to, co robimy, jak odzywamy się...

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA

Każdy chciałby być kochany takim, jakim jest. Dorośli i dzieci tęsknią za taką miłością. Bezwarunkowa akceptacja buduje w nas przekonane, że jesteśmy wystarczająco dobrzy i buduje nasze poczucie własnej wartości. W jaki sposób rodzice mogą okazywać swoim dzieciom...

Medytacja

Medytacja

 To czym jest medytacja, czy jak ma działać, może się różnić w zależności od tego, w jakiej tradycji ją praktykujemy. W najbardziej powszechnym, niereligijnym, rozumieniu, np.: w podejściu uważności, medytacja to stopniowe zaznajamianie się z samym sobą. To...

Leki stosowane w leczeniu depresji – cz. 2.

Leki stosowane w leczeniu depresji – cz. 2.

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) Zazwyczaj od leków z tej grupy lekarz zaczyna leczenie pacjenta chorego na depresję. Należą do nich: citalopram, escitalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna i sertralina.  Jak sama nazwa wskazuje,...

Skip to content