Zaburzenia poznawcze i objawy negatywne w schizofrenii cz. 2

Opowiadanie o zaburzeniach poznawczych wymaga najpierw sprecyzowania co rozumiemy przez funkcje poznawcze. Najprościej możemy zdefiniować je jako czynności psychiczne, które są niezbędne do uzyskania orientacji w środowisku, umożliwiają podejmowanie adaptacyjnych decyzji i działań, uzyskiwanie informacji, analizowanie sytuacji oraz wyciąganie wniosków.
Schizofrenia jest chorobą, w której występują zaburzenia czynności w każdym obszarze poznawczym: posługiwanie i uczenie się mowy, elastyczność reagowania, planowanie, przełączanie uwagi, pamięć wzrokowa
i słuchowa a także operacyjna. W efekcie może to dać obraz kogoś, kto nie tylko ze względu na treść, ale i formę oraz liczne „usterki” w aparacie poznawczym, jest nieczytelny dla otoczenia.
Przeprowadzone badania wskazują, że starsi pacjenci mają stosunkowo bardziej pogorszone funkcje poznawcze związane z wiekiem niż osoby zdrowe.
Pacjenci z deficytami poznawczymi cechują się gorszym przystosowaniem społecznym, a funkcjonowanie chorego jest bardziej zaburzone przez deficyty poznawcze niż objawy pozytywne czy negatywne. Dodatkowo pacjenci nie posiadają pełnej świadomości deficytów poznawczych, co może z kolei wpływać na gotowość do leczenia czy rehabilitacji poznawczej.

Objawy negatywne w schizofrenii to utrata zdolności do przeżywania, a także wyrażania emocji. Negatywne, bo oznaczają niedobór lub brak czegoś. Dopiero obcując z osobą chorą na schizofrenię możemy dostrzec, jak istotnie znaczenie w naszym życiu pełni sfera emocjonalna i jak bardzo jest odpowiedzialna za przeżycie.
Duże nasilenie tych objawów może prowadzić do wycofania się osoby chorej z życia lub jej izolacji przez innych ludzi. Świat chorego jest nieczytelny dla innych, a świat Innych staje się chaotycznym, niepojętym miejscem dla pacjenta. Chorzy potrafią całymi tygodniami nie wychodzić ze swojego domu i niechętnie podejmują jakąkolwiek aktywność, chociażby dbanie o siebie, branie leków czy kontakty z psychiatrą. Prowadzi to do konieczności całodobowej opieki
i wsparcia w zakresie podstawowych, codziennych czynności.
Objawy negatywne możemy podzielić na pierwotne i wtórne. Ma to znaczenie nie tylko informacyjne
i encyklopedyczne, ale również wpływa na przewidywaną skuteczność leczenia i szansę chorego na lepsze życie.
Pierwotne objawy negatywne występują u 10-30% chorych. Należą do niech alogia, awolicja i apatia, anhedonia czy zmniejszenie potrzeb społecznych. Alogia to tzw. ubóstwo mowy dotyczące i ilości wyrazów, jak
i przekazywanej w nich treści. Odpowiedzi chorego są zdawkowe, często składają się z jednego, dwóch słów. Nie ma rozwinięcia czy bogactwa informacji.
Awolicja to brak potrzeby działania, niemożność jej inicjowania czy kontynuowania, tzw. brak woli. Anhedonia to ograniczenie lub zupełny brak zdolności odczuwania przyjemnych uczuć i stanów. Dotyczy to przyjemności zmysłowych, cielesnych, emocjonalnych czy intelektualnych.
Objawy pierwotne są częścią procesu schizofrenicznego, o niemożliwej do ustalenia przyczynie i mają stabilny, przewlekły przebieg kliniczny, i bardzo często są oporne na leczenie.
Objawy wtórne nie są wywołane samym procesem chorobowym, ale czynnikami towarzyszącymi, do których należą efekty uboczne leków, środowisko chorego, nasilenie deprywacji społecznej, zaburzenia nastroju, nałogi czy wpływ na życie objawów psychotycznych. Występują znacznie częściej niż objawy pierwotne i z uwagi na możliwe do identyfikacji przyczyny – dużo lepiej poddają się leczeniu.
Badacze od dawna szukają przyczyn zapadalności na schizofrenię, był czas, kiedy ogromne znaczenie przypisywano środowisku rodzinnemu, co w efekcie powodowało stygmatyzację – głównie matek, jako winnych chorobie. Obecnie, zawansowana technika pozwala na identyfikację czynników genetycznych czy związanych
z wydzielaniem substancji, np. dopaminy. Badania wskazują na znaczenie infekcji w trakcie ciąży czy sytuacji trudnego porodu, związanego np. z niedotlenieniem dziecka.
Reasumując, za rozwój choroby odpowiadają i skłonności dziedziczne, i szeroko rozumiane wpływy środowiska.

Zaburzenia obsesyjno- kompulsywne , OCD , nerwica natręctw

Zaburzenia obsesyjno- kompulsywne , OCD , nerwica natręctw

Wspaniała rola Jacka Nicolsona w Oskarowym filmie „Lepiej być nie może” w pewnym stopniu pokazuje, jak to jest być osobą z OCD. Ile trudności i komplikacji przynosi to zaburzenie i jak ciężko z nim może być „normalnie” żyć. Nawracające, obsesyjne, niepokojące myśli i...

Schizofrenia cz. 1

Schizofrenia cz. 1

W bieżącym roku przypada 110 rocznica stworzeni przez szwajcarskiego psychiatrę nazwy  „ schizofrenia” To połączenie dwóch greckich słów : schizein – rozszczepiać i phren – umysł.  Prawdopodobnie żadna inna choroba nie jest tak demonizowana. W niektórych kulturach...

Utraty

Utraty

Za oknami szarość i deszcz, jesień ponura i mokra. Dla części z nas to czas trudniejszy niż inne pory roku, bardziej refleksyjny i depresyjny. W takim właśnie momencie przychodzą do nas różne myśli i wspomnienia o tych którzy odeszli, o niespełnionych marzeniach i...

LĘK – PRZYCZYNY

LĘK – PRZYCZYNY

Zdarza się, że osoby z zaburzeniami lękowymi pytają jak to się stało, że właśnie one cierpią na tę chorobę. Szukają przyczyn swojego stanu, który utrudnia a czasami zaburza ich życie i funkcjonowanie. Zwykle odkrywają, że to jakiś czynnik psychologiczny bądź trudna...

Lęk -„przewodnik”

Lęk -„przewodnik”

W związku z duża popularnością traktowania Internetu jako „lekarza pierwszego kontaktu” krótka ściąga dla zainteresowanych czyli „Przewodnik” po zaburzeniach lękowych ze względu na objawy Co mi jest ? Informacje dodatkowe Co zrobić? FOBIA SPOŁECZNA   czerwienienie...

Zaburzenia lękowe cz. 2.

Zaburzenia lękowe cz. 2.

W przeciwieństwie do opisanych w poprzedniej części fobii, są  też lęki niedające się przypisać do konkretnych rzeczy czy sytuacji. Możemy  wśród nich wymienić:            Lęki napadowe (paniczne – bardzo silne przerażenie i napady paniki, którym towarzyszy uczucie...

Zaburzenia lękowe cz. 1.

Zaburzenia lękowe cz. 1.

Zwykły strach odgrywa w życiu człowieka nieocenioną rolę. Służy do tego, aby ratować jego zdrowie lub życie. Sprawia, że organizm szybko reaguje na realne zagrożenia. A co się dzieje, jeśli ktoś panicznie się boi, jego ciało mobilizuje się do konfrontacji  z...

Zaburzenia nastroju/afektu

Zaburzenia nastroju/afektu

Każdy z nas doświadcza różnych emocji - złości, radości, wstydu czy bardziej złożonych kompleksów jak poczucie winy czy miłość. Czasami jednak ilość i natężenie tych uczuć w znaczący sposób zmienia nasze życie i powoduje, że stajemy się powolnymi sługami naszych...

Co to są zaburzenia osobowości?

Co to są zaburzenia osobowości?

Omawiając różne zaburzenia, należałoby opisać czego one właściwie dotyczą, co zaburzają… Zacznijmy od zastanowienia się nad tym, czym jest osobowość. Opisów jest mnóstwo, bo i temat bardzo skomplikowany i obszerny, ale możemy się pokusić o roboczą definicję: to...

Skip to content