Zarzadzanie sobą w czasie a stres

Badania mówią, że jesteśmy najaktywniejsi jedynie przez 36% czasu poświęconego na pracę. Wydajność zależy od różnych czynników, choćby od poziomu produktywności w ciągu dnia. Dla większości z nas jej szczyt przypada pomiędzy 8.00 rano a południem, następnie spada, aby po godzinie 15.00 znowu lekko wzrosnąć. 

Zostały opracowane różne techniki, których stosowanie może znacząco pomóc w planowaniu i realizowaniu planów. Warto jednak pamiętać, że bywają sytuacje, kiedy technika nie wystarcza, bo trudność leży głębiej i ma inny wymiar niż tylko nieznajomość sposobów…

Zarządzanie sobą w czasie ma ogromny wpływ na przyzywany przez nas stres, może pomóc ograniczyć szkodliwe skutki i pomóc nam sprawować kontrolę tam, gdzie jest to możliwe. To z kolei może budować pozytywny obraz samego siebie, podwyższać samoocenę a w efekcie naszą siłę sprawczą, która jest buforem między nami a wymogami świata zewnętrznego.

                Oto kilka technik, których skuteczność proponujemy ocenić samodzielnie:

 Technika Pomidora

Metoda na zwiększenie koncentracji i wydajności. Polega na podzieleniu czasu pracy na 25-minutowe okresy
(1 pomidor], w których nieprzerwanie wykonuje się określone zadanie. Po każdym „pomidorze” robi się krótką, 5-minutową przerwę, a po całej powtórzonej 4 razy serii dłuższy, nawet 30-minutowy odpoczynek. W ciągu 2-godzinnego cyklu pracy powinieneś wykonać całe zadanie lub określoną część większego projektu.

Nazwa pochodzi od kształtu minutnika kuchennego, który w latach 80 XX wieku bardzo często miał kształt pomidora.

Macierz Eisenhowera

Jeśli mamy trudności z określeniem, które zadania są najważniejsze i wymagają wykonania w pierwszej kolejności, skorzystajmy z tej propozycji. Jest to technika porządkowania zadań dzięki przydzieleniu ich do jednej z czterech kategorii:

Ważne i pilne – czyli priorytetowe, o dużym znaczeniu. Do wykonania w ciągu najbliższych kilku godzin.

Ważne, ale niepilne – czyli zadania, które są ważne, ale nie mają jeszcze określonego terminu wykonania. Warto    zaplanować je na kilka najbliższych dni.

Nieważne, ale pilne – czyli obowiązki, które nie są znaczące, ale muszą być wykonane w określonym i stosunkowo krótkim czasie. W tej kategorii znajduje się np. telefon do banku czy potwierdzenie lub sprawdzenie ważnej informacji. Te zadania można przekazać innym.

Nieważne i niepilne – czyli tzw. pożeracze czasu, które można pominąć, delegować lub zająć się nimi w wolnej chwili.

Korzystanie z macierzy ułatwia pracę i zmniejsza ilość czasu marnowanego na zastanawianie się, co należy wykonać,
a co można odłożyć na później lub delegować komuś innemu.

Zasada Pareta

Kluczowe w zarządzaniu sobą w czasie jest odpowiednie ustalenie priorytetów, w których szczególnie pomocna okazuje się reguła Pareta. Według niej jedynie 20% wykonywanych przez nas obowiązków przynosi aż 80% efektów. Co to oznacza w praktyce? Nie wszystkie powierzane nam zadania mają taką samą wartość. Wystarczy więc, że skutecznie określimy najważniejsze obowiązki i na ich wykonanie poświecimy najwięcej czasu i energii. Pozostałe zadania możemy delegować innym lub zająć się nimi pod koniec dnia.

Metoda ABC

Rozszerzeniem zasady Pareta jest metoda ABC. Jeśli masz już jasno sprecyzowane priorytety, możesz przydzielić wszystkie zadania do odpowiednich sekcji, kolejno do kolumny A, B i C. Każda z liter określa ważność danego obowiązku, tj.:

w kolumnie A znajdują się zadania bardzo ważne, które przynoszą aż 80% rezultatów – należy je wykonać samodzielnie;

w kolumnie B są zadania ważne, ale które nie wymagają szybkiego wykonania – można je zlecić zaufanej osobie
lub zaplanować ich samodzielne wykonanie w przyszłości;

w kolumnie C są zadania mało ważne, które przynoszą najmniej efektów – najlepiej zlecić je komuś innemu.

Ta metoda pozwala mieć większą kontrolę nad wykonywanymi obowiązkami, a dzięki temu szybciej osiągać pożądane rezultaty. To tylko wybrane techniki, jest ich znacznie więcej. Zachęcamy do poszukiwań i testowania najlepszych dla siebie

PSYCHOLOGICZNE POTENCJAŁY ZDROWIA – CZ.2

PSYCHOLOGICZNE POTENCJAŁY ZDROWIA – CZ.2

literaturze psychologicznej określeń „potencjały” lub „zasoby” zdrowia używa się zamiennie.To właściwości organizmu, psychiki, sfery duchowej i społecznej, którymi konkretna osoba dysponuje lub może dysponować w celu ochrony i rozwijania zdrowia. To zasoby jednostki,...

Psychologia zdrowia cz.1

Psychologia zdrowia cz.1

W każdym z nas i w każdej ze sfer: biologicznej, psychicznej, społecznej i duchowej są zawarte pewne zasoby, które mogą uaktywnić się w specyficznych sytuacjach życiowych, wywołując proces w stronę zdrowia lub choroby. Zagadnienie psychicznych potencjałów zdrowia w...

Rola odpoczynku w życiu człowieka

Rola odpoczynku w życiu człowieka

Rola odpoczynku w życiu człowieka W życiu mamy różne obowiązki, zadania, które namnażają się w szybkim tempie, ale czasu na ich wypełnienie nie przybywa. Na każdą czynność, którą człowiek wykonuje potrzebna jest energia i siła więc nie jest możliwe, aby koncentracja i...

Wpływ muzyki na psychikę

Wpływ muzyki na psychikę

Od bardzo dawna wiadomo, że muzyka ma ogromny wpływ na człowieka i jego nastrój. Już w starożytności mówiono, że muzyka łagodzi obyczaje, pomaga leczyć, wspomaga trawienie. Słuchacze intuicyjnie wybierają odpowiednie dla siebie dźwięki. Poziom energii i samopoczucie...

Zespół Aspergera u dorosłych

Zespół Aspergera u dorosłych

            Zespół Aspergera to zaburzenie, które kojarzy się przede wszystkim z dziećmii młodzieżą. Prawdą jest, że najczęściej jest rozpoznawane we wczesnym wieku. Nie oznacza to jednak, że nie dotyka również osób starszych. Zespół Aspergera u dorosłych bywa trudny...

TERAPIA W PRAKTYCE

TERAPIA W PRAKTYCE

Bardzo wielu Pacjentów rozważając pomoc psychoterapeuty, nie wie czego się spodziewać, co budzi sporo obaw i może skutecznie odstraszyć od sięgnięcia po taką formę leczenia. Poniższy opis dotyczy głównie psychoterapii w nurcie psychodynamicznym, ale większość...

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA CZ.2.

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA CZ.2.

Aby wydostać się z pułapki warunkowego traktowania dziecka, warto zacząć od powiedzenia sobie STOP. Zadajmy sobie pytanie: „O co mi tak naprawdę chodzi, na czym mi zależy”. Zastanówmy się czy to, co robimy, jak odzywamy się...

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA

Każdy chciałby być kochany takim, jakim jest. Dorośli i dzieci tęsknią za taką miłością. Bezwarunkowa akceptacja buduje w nas przekonane, że jesteśmy wystarczająco dobrzy i buduje nasze poczucie własnej wartości. W jaki sposób rodzice mogą okazywać swoim dzieciom...

Medytacja

Medytacja

 To czym jest medytacja, czy jak ma działać, może się różnić w zależności od tego, w jakiej tradycji ją praktykujemy. W najbardziej powszechnym, niereligijnym, rozumieniu, np.: w podejściu uważności, medytacja to stopniowe zaznajamianie się z samym sobą. To...

Skip to content