Zarzadzanie sobą w czasie a stres

Badania mówią, że jesteśmy najaktywniejsi jedynie przez 36% czasu poświęconego na pracę. Wydajność zależy od różnych czynników, choćby od poziomu produktywności w ciągu dnia. Dla większości z nas jej szczyt przypada pomiędzy 8.00 rano a południem, następnie spada, aby po godzinie 15.00 znowu lekko wzrosnąć. 

Zostały opracowane różne techniki, których stosowanie może znacząco pomóc w planowaniu i realizowaniu planów. Warto jednak pamiętać, że bywają sytuacje, kiedy technika nie wystarcza, bo trudność leży głębiej i ma inny wymiar niż tylko nieznajomość sposobów…

Zarządzanie sobą w czasie ma ogromny wpływ na przyzywany przez nas stres, może pomóc ograniczyć szkodliwe skutki i pomóc nam sprawować kontrolę tam, gdzie jest to możliwe. To z kolei może budować pozytywny obraz samego siebie, podwyższać samoocenę a w efekcie naszą siłę sprawczą, która jest buforem między nami a wymogami świata zewnętrznego.

                Oto kilka technik, których skuteczność proponujemy ocenić samodzielnie:

 Technika Pomidora

Metoda na zwiększenie koncentracji i wydajności. Polega na podzieleniu czasu pracy na 25-minutowe okresy
(1 pomidor], w których nieprzerwanie wykonuje się określone zadanie. Po każdym „pomidorze” robi się krótką, 5-minutową przerwę, a po całej powtórzonej 4 razy serii dłuższy, nawet 30-minutowy odpoczynek. W ciągu 2-godzinnego cyklu pracy powinieneś wykonać całe zadanie lub określoną część większego projektu.

Nazwa pochodzi od kształtu minutnika kuchennego, który w latach 80 XX wieku bardzo często miał kształt pomidora.

Macierz Eisenhowera

Jeśli mamy trudności z określeniem, które zadania są najważniejsze i wymagają wykonania w pierwszej kolejności, skorzystajmy z tej propozycji. Jest to technika porządkowania zadań dzięki przydzieleniu ich do jednej z czterech kategorii:

Ważne i pilne – czyli priorytetowe, o dużym znaczeniu. Do wykonania w ciągu najbliższych kilku godzin.

Ważne, ale niepilne – czyli zadania, które są ważne, ale nie mają jeszcze określonego terminu wykonania. Warto    zaplanować je na kilka najbliższych dni.

Nieważne, ale pilne – czyli obowiązki, które nie są znaczące, ale muszą być wykonane w określonym i stosunkowo krótkim czasie. W tej kategorii znajduje się np. telefon do banku czy potwierdzenie lub sprawdzenie ważnej informacji. Te zadania można przekazać innym.

Nieważne i niepilne – czyli tzw. pożeracze czasu, które można pominąć, delegować lub zająć się nimi w wolnej chwili.

Korzystanie z macierzy ułatwia pracę i zmniejsza ilość czasu marnowanego na zastanawianie się, co należy wykonać,
a co można odłożyć na później lub delegować komuś innemu.

Zasada Pareta

Kluczowe w zarządzaniu sobą w czasie jest odpowiednie ustalenie priorytetów, w których szczególnie pomocna okazuje się reguła Pareta. Według niej jedynie 20% wykonywanych przez nas obowiązków przynosi aż 80% efektów. Co to oznacza w praktyce? Nie wszystkie powierzane nam zadania mają taką samą wartość. Wystarczy więc, że skutecznie określimy najważniejsze obowiązki i na ich wykonanie poświecimy najwięcej czasu i energii. Pozostałe zadania możemy delegować innym lub zająć się nimi pod koniec dnia.

Metoda ABC

Rozszerzeniem zasady Pareta jest metoda ABC. Jeśli masz już jasno sprecyzowane priorytety, możesz przydzielić wszystkie zadania do odpowiednich sekcji, kolejno do kolumny A, B i C. Każda z liter określa ważność danego obowiązku, tj.:

w kolumnie A znajdują się zadania bardzo ważne, które przynoszą aż 80% rezultatów – należy je wykonać samodzielnie;

w kolumnie B są zadania ważne, ale które nie wymagają szybkiego wykonania – można je zlecić zaufanej osobie
lub zaplanować ich samodzielne wykonanie w przyszłości;

w kolumnie C są zadania mało ważne, które przynoszą najmniej efektów – najlepiej zlecić je komuś innemu.

Ta metoda pozwala mieć większą kontrolę nad wykonywanymi obowiązkami, a dzięki temu szybciej osiągać pożądane rezultaty. To tylko wybrane techniki, jest ich znacznie więcej. Zachęcamy do poszukiwań i testowania najlepszych dla siebie

Leki stosowane w leczeniu depresji – cz. 2.

Leki stosowane w leczeniu depresji – cz. 2.

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) Zazwyczaj od leków z tej grupy lekarz zaczyna leczenie pacjenta chorego na depresję. Należą do nich: citalopram, escitalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna i sertralina.  Jak sama nazwa wskazuje,...

Leki w depresji

Leki w depresji

Choroba afektywna jednobiegunowa, czyli depresja w jej umiarkowanym i głębokim nasileniu jest wskazaniem do farmakoterapii, czyli stosowaniu leków. Lekarz psychiatra ma do wyboru wiele różnych leków przeciwdepresyjnych. W większości przypadków można dobrać optymalny...

SYDROM SZTOCHOLMSKI

SYDROM SZTOCHOLMSKI

- kiedy ofiara broni kata. W latach 70 XX wieku, w jednym z banków w Sztokholmie zdarzył się napad. Napastnicy przez tydzień przetrzymywali jego pracowników. Kiedy sytuacja została opanowana i zakładnicy zostali uwolnieni, wydarzyło się coś czego nikt się nie...

DEPRESJA SEZONOWA

DEPRESJA SEZONOWA

Depresja sezonowa (SAD) jest jednym z rodzajów depresji. Tym, co ją wyróżnia, jest jej cykliczny, sezonowy przebieg. Epizody depresyjne pojawiają się późną jesienią lub wczesną zimąi trwają do wiosny, wtedy to dochodzi do poprawy nastroju. Bywa, że objawy choroby...

Jesień życia – cz. 2

Jesień życia – cz. 2

Praca Od wielu czynników zależy jakie znaczenie ma praca w życiu człowieka. Jednym z nich jest pokolenie kulturowe danej osoby. Ludzie, którzy byli wychowywani w szacunku do pracy, będą prawdopodobnie bardziej doceniali jej rolę niż ci, którzy żyli w środowisku, gdzie...

Jesień życia

Jesień życia

  Za oknem pierwsza jesienna pogoda, stąd temat dzisiejszego wpisu: jesień życia – starość. Rozwój człowieka, a tym samym proces jego starzenia się i przystosowania do różnych związanych z tym zmian jest ściśle powiązany z historią jego życia. W starości niejako...

Odpoczynek i jego brak cz. 2

Odpoczynek i jego brak cz. 2

Ryzyko wyczerpania i chorób, frustracji i wypalenia zawodowego w obecnym świecie jest bardzo duże.  Wysokie wymagania, niestabilna sytuacja światowa i pandemiczna, nie sprzyjają zachowaniu równowagi wewnętrznej. Dlatego tak ważne jest, aby być na siebie uważnym i...

Odpoczynek i jego brak cz. 1

Odpoczynek i jego brak cz. 1

Żyjemy w pędzie, zadanie goni kolejne… Bierzemy na siebie ogrom obowiązków i czujemy, że wiele od nas zależy. Rytm dnia, mimo że regularny, przypomina raczej dyscyplinę sportową, podzieloną na etapy, gdzie liczy się tylko wygrana. Budzik, śniadanie na stojąco, sama...

TANOREKSJA

TANOREKSJA

Wśród różnorakich zaburzeń osobowości istnieje jedno, które w obecnej porze roku wydaje się wyjątkowo ważne do opisania, to tanoreksja. Zalicza się ją do zaburzeń wynikających z kultu własnego ciała. Osobie cierpiącej wciąż wydaje się, że wygląda bardzo blado, a przez...

Skip to content