Zespół Aspergera u dorosłych

            Zespół Aspergera to zaburzenie, które kojarzy się przede wszystkim z dziećmi
i młodzieżą. Prawdą jest, że najczęściej jest rozpoznawane we wczesnym wieku. Nie oznacza to jednak, że nie dotyka również osób starszych.

Zespół Aspergera u dorosłych bywa trudny do zdiagnozowania, ponieważ może dawać mało charakterystyczne objawy.

            Zespół Aspergera u dorosłych, tak samo jak u dzieci lub młodzieży jest rozumiany jako łagodniejsza forma autyzmu. Taka osoba może żyć stosunkowo normalnie i prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Im wcześniej spektrum zostanie rozpoznane i nazwane, tym większa szansa na powodzenie i lepsze życie. Wiele osób ze świata kultury i nauki ma zdiagnozowany zespół Aspergera i odnoszą one sukcesy. Oznacza to, że dobre nakierunkowanie i wykorzystanie potencjału, adekwatne do sposobu myślenia, rozumienia i czucia osób ze spektrum, może zakończyć się powodzeniem.

            Zespół Aspergera sprawia, że człowiek nieco „odstaje” od innych, może nie czuć się częścią społeczeństwa, bo nie może się z nim zgrać. Mówiąc prościej, może mieć trudność z nawiązywaniem i podtrzymywaniem relacji. Może być wycofany z życia społecznego.

Do innych ważnych objawów należą silne przywiązanie się do rytuałów i brak elastyczności
w zachowaniu. Dość często osoby z Aspergerem nie rozumieją komunikatów niewerbalnych, mają trudność z ich odbiorem i interpretacją.

Czasami brak im podzielności uwagi a czasami nie rozumieją metafor, parafrazy i innych niekonkretnych zwrotów. Ich myślenie jest myśleniem opartym na konkrecie. Kiedy osobie ze spektrum mówimy o tym, żeby pomyślała o domu, ona w myślach najczęściej widzi bardzo konkretny dom, w bardzo konkretnym miejscu.

            Objawy zespołu Aspergera u osób dorosłych przez długi czas mogą być bardzo łagodne i prawie niezauważalne. Czasami, z wiekiem stają się silniejsze, co powoduje wycofanie się takiej osoby z życia społecznego i dyskomfort. Objawy u dorosłych mogą też dotyczyć innych sfer życia. Mogą obejmować zaburzenia czucia głębokiego, wywoływać zmienne nastroje, obsesje lub kompulsywne zachowania. Mogą powodować zaburzenia pamięci i koncentracji.

            Leczenie, po postawionej diagnozie, jest związane z psychoterapią, głównie poznawczo-behawioralną, treningiem umiejętności społecznych czy treningiem integracji sensorycznej.

W trakcie terapii osoba ze spektrum uczy się rozpoznawać i nazywać emocje, wyrażać swoje poglądy i przyjmować krytykę. Uczy się funkcjonować w społeczeństwie, nabierać pewności siebie i prawidłowo odczytywać intencje innych ludzi.

Zespól Aspergera to nie choroba, to sposób funkcjonowania układu nerwowego i mózgu, trochę inny i odmienny od tego, który spotykamy najczęściej.

PSYCHOLOGICZNE POTENCJAŁY ZDROWIA – CZ.2

PSYCHOLOGICZNE POTENCJAŁY ZDROWIA – CZ.2

literaturze psychologicznej określeń „potencjały” lub „zasoby” zdrowia używa się zamiennie.To właściwości organizmu, psychiki, sfery duchowej i społecznej, którymi konkretna osoba dysponuje lub może dysponować w celu ochrony i rozwijania zdrowia. To zasoby jednostki,...

Psychologia zdrowia cz.1

Psychologia zdrowia cz.1

W każdym z nas i w każdej ze sfer: biologicznej, psychicznej, społecznej i duchowej są zawarte pewne zasoby, które mogą uaktywnić się w specyficznych sytuacjach życiowych, wywołując proces w stronę zdrowia lub choroby. Zagadnienie psychicznych potencjałów zdrowia w...

Rola odpoczynku w życiu człowieka

Rola odpoczynku w życiu człowieka

Rola odpoczynku w życiu człowieka W życiu mamy różne obowiązki, zadania, które namnażają się w szybkim tempie, ale czasu na ich wypełnienie nie przybywa. Na każdą czynność, którą człowiek wykonuje potrzebna jest energia i siła więc nie jest możliwe, aby koncentracja i...

Wpływ muzyki na psychikę

Wpływ muzyki na psychikę

Od bardzo dawna wiadomo, że muzyka ma ogromny wpływ na człowieka i jego nastrój. Już w starożytności mówiono, że muzyka łagodzi obyczaje, pomaga leczyć, wspomaga trawienie. Słuchacze intuicyjnie wybierają odpowiednie dla siebie dźwięki. Poziom energii i samopoczucie...

TERAPIA W PRAKTYCE

TERAPIA W PRAKTYCE

Bardzo wielu Pacjentów rozważając pomoc psychoterapeuty, nie wie czego się spodziewać, co budzi sporo obaw i może skutecznie odstraszyć od sięgnięcia po taką formę leczenia. Poniższy opis dotyczy głównie psychoterapii w nurcie psychodynamicznym, ale większość...

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA CZ.2.

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA CZ.2.

Aby wydostać się z pułapki warunkowego traktowania dziecka, warto zacząć od powiedzenia sobie STOP. Zadajmy sobie pytanie: „O co mi tak naprawdę chodzi, na czym mi zależy”. Zastanówmy się czy to, co robimy, jak odzywamy się...

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA

Każdy chciałby być kochany takim, jakim jest. Dorośli i dzieci tęsknią za taką miłością. Bezwarunkowa akceptacja buduje w nas przekonane, że jesteśmy wystarczająco dobrzy i buduje nasze poczucie własnej wartości. W jaki sposób rodzice mogą okazywać swoim dzieciom...

Medytacja

Medytacja

 To czym jest medytacja, czy jak ma działać, może się różnić w zależności od tego, w jakiej tradycji ją praktykujemy. W najbardziej powszechnym, niereligijnym, rozumieniu, np.: w podejściu uważności, medytacja to stopniowe zaznajamianie się z samym sobą. To...

Leki stosowane w leczeniu depresji – cz. 2.

Leki stosowane w leczeniu depresji – cz. 2.

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) Zazwyczaj od leków z tej grupy lekarz zaczyna leczenie pacjenta chorego na depresję. Należą do nich: citalopram, escitalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna i sertralina.  Jak sama nazwa wskazuje,...

Skip to content