PSYCHOLOGICZNE POTENCJAŁY ZDROWIA – CZ.2

literaturze psychologicznej określeń „potencjały” lub „zasoby” zdrowia używa się zamiennie.
To właściwości organizmu, psychiki, sfery duchowej i społecznej, którymi konkretna osoba dysponuje lub może dysponować w celu ochrony i rozwijania zdrowia.

To zasoby jednostki, które aktywizuje automatycznie lub w sposób świadomy, w określonych sytuacjach życiowych, w celu utrzymania równowagi organizmu, czyli zachowania lub rozwijania swojego zdrowia.

Zagadnienie genetycznych czy szerzej rozumianych fizycznych zasobów zdrowia człowieka, medycyna brała pod uwagę od dawna, nie budziło to najmniejszych zastrzeżeń. Zainteresowanie psychicznym potencjałem zdrowia somatycznego pojawiło się w wyniku przemian, które dokonały się i dokonują
w ostatnich kilkudziesięciu latach w medycynie. To przede wszystkim całościowe podejście do człowieka
i pojawienie się chorób cywilizacyjnych z wyraźnymi uwarunkowaniami psychospołecznymi w ich etiologii.

Okazało się, że psychika człowieka stanowi bogate źródło zasobów zdrowia. Wśród nich ważną rolę odgrywają cechy osobowości związane z temperamentem. Temperament, jak wiadomo, wiąże się bezpośrednio z ośrodkowym układem nerwowym. Bazując na dotychczasowej wiedzy w tym zakresie, uważa się, że bardziej odporne na stres i wszelkiego rodzaju wyzwania życiowe są osoby charakteryzujące się silnym, zrównoważonym typem układu nerwowego i jednocześnie małą reaktywnością. Jest to ważna, ale nie jedyna zależność. To, czy cechy temperamentalne stają się rzeczywistym potencjałem zdrowia, zależy również od kontekstu sytuacji i innych czynników psychospołecznych.

Bardzo ważne dla potencjałów zdrowia są cechy struktury Ja, które regulują procesy adaptacji człowieka. Są to: samoakceptacja wraz z pozytywną, ale i adekwatną samooceną, poczucie tożsamości, poczucie sprawstwa, poczucie kontroli i samokontroli, zwanej czasem wyuczoną zaradnością, poczucie własnej skuteczności, które jest wynikiem uczenia się społecznego.

Istotne dla zdrowia są też kompetencje życiowe jednostki, czyli umiejętności skutecznego rozwiązywania zadań i oddziaływania na otoczenie. Należą do tej kategorii zasoby poznawcze takie jak: inteligencja z elastycznością, refleksyjność, nastawienie twórcze, otwartość i abstrakcyjność struktur poznawczych oraz kompetencje emocjonalne, zwane też inteligencją emocjonalną. Jest zdolność do rozpoznawania, rozumienia i wyrażania emocji, ale także wykorzystywania ich oraz kierowania nimi
w realizacji zadań życiowych i osiąganiu celów oraz radzeniu sobie z trudnościami.

cdn.

Psychologia zdrowia cz.1

Psychologia zdrowia cz.1

W każdym z nas i w każdej ze sfer: biologicznej, psychicznej, społecznej i duchowej są zawarte pewne zasoby, które mogą uaktywnić się w specyficznych sytuacjach życiowych, wywołując proces w stronę zdrowia lub choroby. Zagadnienie psychicznych potencjałów zdrowia w...

Rola odpoczynku w życiu człowieka

Rola odpoczynku w życiu człowieka

Rola odpoczynku w życiu człowieka W życiu mamy różne obowiązki, zadania, które namnażają się w szybkim tempie, ale czasu na ich wypełnienie nie przybywa. Na każdą czynność, którą człowiek wykonuje potrzebna jest energia i siła więc nie jest możliwe, aby koncentracja i...

Wpływ muzyki na psychikę

Wpływ muzyki na psychikę

Od bardzo dawna wiadomo, że muzyka ma ogromny wpływ na człowieka i jego nastrój. Już w starożytności mówiono, że muzyka łagodzi obyczaje, pomaga leczyć, wspomaga trawienie. Słuchacze intuicyjnie wybierają odpowiednie dla siebie dźwięki. Poziom energii i samopoczucie...

Zespół Aspergera u dorosłych

Zespół Aspergera u dorosłych

            Zespół Aspergera to zaburzenie, które kojarzy się przede wszystkim z dziećmii młodzieżą. Prawdą jest, że najczęściej jest rozpoznawane we wczesnym wieku. Nie oznacza to jednak, że nie dotyka również osób starszych. Zespół Aspergera u dorosłych bywa trudny...

TERAPIA W PRAKTYCE

TERAPIA W PRAKTYCE

Bardzo wielu Pacjentów rozważając pomoc psychoterapeuty, nie wie czego się spodziewać, co budzi sporo obaw i może skutecznie odstraszyć od sięgnięcia po taką formę leczenia. Poniższy opis dotyczy głównie psychoterapii w nurcie psychodynamicznym, ale większość...

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA CZ.2.

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA CZ.2.

Aby wydostać się z pułapki warunkowego traktowania dziecka, warto zacząć od powiedzenia sobie STOP. Zadajmy sobie pytanie: „O co mi tak naprawdę chodzi, na czym mi zależy”. Zastanówmy się czy to, co robimy, jak odzywamy się...

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA

Każdy chciałby być kochany takim, jakim jest. Dorośli i dzieci tęsknią za taką miłością. Bezwarunkowa akceptacja buduje w nas przekonane, że jesteśmy wystarczająco dobrzy i buduje nasze poczucie własnej wartości. W jaki sposób rodzice mogą okazywać swoim dzieciom...

Medytacja

Medytacja

 To czym jest medytacja, czy jak ma działać, może się różnić w zależności od tego, w jakiej tradycji ją praktykujemy. W najbardziej powszechnym, niereligijnym, rozumieniu, np.: w podejściu uważności, medytacja to stopniowe zaznajamianie się z samym sobą. To...

Leki stosowane w leczeniu depresji – cz. 2.

Leki stosowane w leczeniu depresji – cz. 2.

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) Zazwyczaj od leków z tej grupy lekarz zaczyna leczenie pacjenta chorego na depresję. Należą do nich: citalopram, escitalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna i sertralina.  Jak sama nazwa wskazuje,...

Skip to content