Autyzm i zespół Aspergera w nowej klasyfikacji icd 11

Symptomy świadczące o wystąpieniu spektrum autystycznego powinny pojawić się przed 2-3. rokiem życia. Czasami przedłuża się to na wczesne dzieciństwo. Rozpoznanie autyzmu jest skomplikowane, gdyż stopień nasilenia objawów, a także obraz chorobowy bywają bardzo różne. Postawienie diagnozy opiera się na opinii wielu specjalistów: psychologa klinicznego, pedagoga, logopedy i lekarza psychiatry. Wśród cech autystycznych, wpływających na społeczne zachowania i komunikację wyróżniamy:

 • Niezwykłe wzorce mowy, takie jak ton przypominający robota;
 • unikanie kontaktu wzrokowego z innymi osobami;
 • brak gaworzenia jako niemowlę;
 • brak reakcji na imię;
 • opóźniony rozwój umiejętności mowy;
 • trudności z podtrzymaniem konwersacji;
 • często powtarzane zwroty;
 • pozorna trudność w wyrażaniu własnych uczuć.

Osoba z autyzmem może również zachowywać się powtarzalnie lub nietypowo np.:

 • przesadne i wybiórcze interesowanie się konkretnym tematem, np. statystykami sportowymi, rozkładami jazdy komunikacji miejskiej;
 • ciągłe zajmowanie się konkretnymi przedmiotami [zabawki, ale i elementy wyposażenia gospodarstwa domowego];
 • angażowanie się w powtarzające się ruchy, takie jak bujanie;
 • ciągłe porządkowanie, układanie rzeczy w sposób przesadny.

Diagnoza autyzmu od lat budzi wątpliwości, poczynając od wielu dyskusji dotyczących jej związku z diagnozą zespołu Aspergera. Rozwiązaniem ma być wprowadzona nowa klasyfikacja chorób i zaburzeń ICD 11.

Diagnoza autyzmu dla wielu osób oznaczała, bardzo źle funkcjonujące dziecko, które nie komunikuje się
z otoczeniem i jest niesamodzielne, co bardzo często dalekie było od prawdy. Wprowadzony podział na autyzm i zespół Aspergera mógł wskazywać na odrębność tych jednostek, jeśli chodzi o objawy, pochodzenie czy rokowanie.

 Doświadczony psychiatra dziecięcy powie, że o autyzmie i całym spektrum wiemy bardzo mało.  Są pojedyncze badania o wpływie środowiska, zbieżnościach z występowaniem niektórych genów czy związku różnych wydarzeń życiowych – medycznych i niemedycznych. Brak jest badań potwierdzających jednoznacznie czynniki ryzyka.

Nie wiadomo, dlaczego obecnie występowanie autyzmu jest tak częste. Prawdopodobnie ma to związek z lepszą wykrywalnością autyzmu. Jeszcze kilkanaście lat temu dzieci z objawami ze spektrum było diagnozowanych jako upośledzone umysłowo, bez dodatkowej weryfikacji cech autyzmu [ około 70% dzieci z autyzmem jest upośledzonych umysłowo, najczęściej w stopniu lekkim].

 Większa wykrywalność może też mieć związek z dostępnością i popularyzowaniem wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz ewolucją kryteriów autyzmu.

Nowa klasyfikacja chorób ICD-11 przyniesie pewną rewolucję w zakresie diagnozy autyzmu i wszystkich zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym dotyczącą diagnozy Zespołu Aspergera. Ta ostatnia jednostka zniknie z nomenklatury medycznej. Na ich miejsce mamy diagnozę „zaburzenia ze spektrum autyzmu” . Dodatkowo oceniany będzie rozwój intelektualny pacjenta i upośledzenie rozwoju funkcjonalnego języka.

Efekt nocebo

Efekt nocebo

– jaki wpływ na leczenie ma negatywne nastawienie Nocebo to coś, o czym mówi się rzadko i większość z nas nie zdaje sobie nawet sprawy z istnienia tego zjawiska. Czym jest efekt nocebo i kto jest narażony na jego występowanie? To pojęcie pojawiło się już latach 60 XX...

CHAD A BORDERLINE

CHAD A BORDERLINE

Podobieństwa i różnice: CHAD A BORDERLINE - Choroba afektywna dwubiegunowa a osobowość chwiejna emocjonalnie Istnieje sporo podobieństw między CHAD a borderline, stąd trudności diagnostyczne i problemyz doborem odpowiedniego leczenia. Na pierwszy rzut oka, osoby z...

Narcystyczne zaburzenie osobowości

Narcystyczne zaburzenie osobowości

Narcystyczne zaburzenie osobowości zostało wyodrębnione jako odrębna jednostka medyczna w 1990 roku. Jak każde zaburzenie, tak i to, występuje z różnym nasileniem. Można mówić, że to utrwalony wzorzec poczucia własnej wielkości (w fantazjach lub zachowaniu),...

Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna

Polski psychoterapeuta, Jerzy Mellibruda opisał dwa modele pomagania drugiej osobie w problemach osobistych.  Pierwszy model pomagania dominuje w życiu codziennym, a jednocześnie niesie ze sobą określone negatywne...

Psychoterapia

Psychoterapia

Co leczy w psychoterapii? Specyficzne i niespecyficzne czynniki leczące  Wielu potencjalnych pacjentów lub klientów psychoterapii zastanawia się, co i jak, i czy w ogóle takie odziaływanie leczy. Dużo łatwiej wyobrazić sobie, że połknięta tabletka ma realny wpływ na...

Zespół stresu pourazowego – reakcja na traumę

Zespół stresu pourazowego – reakcja na traumę

Jednym ze sposobów, które mogą łagodzić lęk jest wiedza o tym, co się z nami dzieje i o tym, co może się dziać.  Unikanie tematu, umniejszanie go, odwracanie głowy – to naturalne ludzkie odruchy radzenia sobie, które jednak na dłuższą metę nie przynoszą ulgi i...

Ćwiczenia stabilizujące

Ćwiczenia stabilizujące

Jak poradzić sobie z tym, czego doświadczamy w sytuacji krytycznej i stresującej – praktyczne ćwiczenie stabilizujące układ nerwowy. Kiedy doświadczamy czegoś bardzo trudnego - reagujemy. Nasze ciało reaguje. Zachodzą w nim różne procesy, które fizjologicznie mają...

PSYCHOTERAPIA część 2

PSYCHOTERAPIA część 2

 Różnice w psychoterapii możemy również omawiać ze względu na bazę teoretyczną, z której korzysta terapeuta. Na przestrzeni lat powstały różne szkoły, z których każda kładzie nacisk na inne aspekty człowieka, jak również inaczej rozumieją one przyczyny patologii i co...

Skip to content