Autyzm i zespół Aspergera w nowej klasyfikacji icd 11

Symptomy świadczące o wystąpieniu spektrum autystycznego powinny pojawić się przed 2-3. rokiem życia. Czasami przedłuża się to na wczesne dzieciństwo. Rozpoznanie autyzmu jest skomplikowane, gdyż stopień nasilenia objawów, a także obraz chorobowy bywają bardzo różne. Postawienie diagnozy opiera się na opinii wielu specjalistów: psychologa klinicznego, pedagoga, logopedy i lekarza psychiatry. Wśród cech autystycznych, wpływających na społeczne zachowania i komunikację wyróżniamy:

 • Niezwykłe wzorce mowy, takie jak ton przypominający robota;
 • unikanie kontaktu wzrokowego z innymi osobami;
 • brak gaworzenia jako niemowlę;
 • brak reakcji na imię;
 • opóźniony rozwój umiejętności mowy;
 • trudności z podtrzymaniem konwersacji;
 • często powtarzane zwroty;
 • pozorna trudność w wyrażaniu własnych uczuć.

Osoba z autyzmem może również zachowywać się powtarzalnie lub nietypowo np.:

 • przesadne i wybiórcze interesowanie się konkretnym tematem, np. statystykami sportowymi, rozkładami jazdy komunikacji miejskiej;
 • ciągłe zajmowanie się konkretnymi przedmiotami [zabawki, ale i elementy wyposażenia gospodarstwa domowego];
 • angażowanie się w powtarzające się ruchy, takie jak bujanie;
 • ciągłe porządkowanie, układanie rzeczy w sposób przesadny.

Diagnoza autyzmu od lat budzi wątpliwości, poczynając od wielu dyskusji dotyczących jej związku z diagnozą zespołu Aspergera. Rozwiązaniem ma być wprowadzona nowa klasyfikacja chorób i zaburzeń ICD 11.

Diagnoza autyzmu dla wielu osób oznaczała, bardzo źle funkcjonujące dziecko, które nie komunikuje się
z otoczeniem i jest niesamodzielne, co bardzo często dalekie było od prawdy. Wprowadzony podział na autyzm i zespół Aspergera mógł wskazywać na odrębność tych jednostek, jeśli chodzi o objawy, pochodzenie czy rokowanie.

 Doświadczony psychiatra dziecięcy powie, że o autyzmie i całym spektrum wiemy bardzo mało.  Są pojedyncze badania o wpływie środowiska, zbieżnościach z występowaniem niektórych genów czy związku różnych wydarzeń życiowych – medycznych i niemedycznych. Brak jest badań potwierdzających jednoznacznie czynniki ryzyka.

Nie wiadomo, dlaczego obecnie występowanie autyzmu jest tak częste. Prawdopodobnie ma to związek z lepszą wykrywalnością autyzmu. Jeszcze kilkanaście lat temu dzieci z objawami ze spektrum było diagnozowanych jako upośledzone umysłowo, bez dodatkowej weryfikacji cech autyzmu [ około 70% dzieci z autyzmem jest upośledzonych umysłowo, najczęściej w stopniu lekkim].

 Większa wykrywalność może też mieć związek z dostępnością i popularyzowaniem wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz ewolucją kryteriów autyzmu.

Nowa klasyfikacja chorób ICD-11 przyniesie pewną rewolucję w zakresie diagnozy autyzmu i wszystkich zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym dotyczącą diagnozy Zespołu Aspergera. Ta ostatnia jednostka zniknie z nomenklatury medycznej. Na ich miejsce mamy diagnozę „zaburzenia ze spektrum autyzmu” . Dodatkowo oceniany będzie rozwój intelektualny pacjenta i upośledzenie rozwoju funkcjonalnego języka.

Leki stosowane w leczeniu depresji – cz. 2.

Leki stosowane w leczeniu depresji – cz. 2.

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) Zazwyczaj od leków z tej grupy lekarz zaczyna leczenie pacjenta chorego na depresję. Należą do nich: citalopram, escitalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna i sertralina.  Jak sama nazwa wskazuje,...

Leki w depresji

Leki w depresji

Choroba afektywna jednobiegunowa, czyli depresja w jej umiarkowanym i głębokim nasileniu jest wskazaniem do farmakoterapii, czyli stosowaniu leków. Lekarz psychiatra ma do wyboru wiele różnych leków przeciwdepresyjnych. W większości przypadków można dobrać optymalny...

SYDROM SZTOCHOLMSKI

SYDROM SZTOCHOLMSKI

- kiedy ofiara broni kata. W latach 70 XX wieku, w jednym z banków w Sztokholmie zdarzył się napad. Napastnicy przez tydzień przetrzymywali jego pracowników. Kiedy sytuacja została opanowana i zakładnicy zostali uwolnieni, wydarzyło się coś czego nikt się nie...

DEPRESJA SEZONOWA

DEPRESJA SEZONOWA

Depresja sezonowa (SAD) jest jednym z rodzajów depresji. Tym, co ją wyróżnia, jest jej cykliczny, sezonowy przebieg. Epizody depresyjne pojawiają się późną jesienią lub wczesną zimąi trwają do wiosny, wtedy to dochodzi do poprawy nastroju. Bywa, że objawy choroby...

Jesień życia – cz. 2

Jesień życia – cz. 2

Praca Od wielu czynników zależy jakie znaczenie ma praca w życiu człowieka. Jednym z nich jest pokolenie kulturowe danej osoby. Ludzie, którzy byli wychowywani w szacunku do pracy, będą prawdopodobnie bardziej doceniali jej rolę niż ci, którzy żyli w środowisku, gdzie...

Jesień życia

Jesień życia

  Za oknem pierwsza jesienna pogoda, stąd temat dzisiejszego wpisu: jesień życia – starość. Rozwój człowieka, a tym samym proces jego starzenia się i przystosowania do różnych związanych z tym zmian jest ściśle powiązany z historią jego życia. W starości niejako...

Odpoczynek i jego brak cz. 2

Odpoczynek i jego brak cz. 2

Ryzyko wyczerpania i chorób, frustracji i wypalenia zawodowego w obecnym świecie jest bardzo duże.  Wysokie wymagania, niestabilna sytuacja światowa i pandemiczna, nie sprzyjają zachowaniu równowagi wewnętrznej. Dlatego tak ważne jest, aby być na siebie uważnym i...

Odpoczynek i jego brak cz. 1

Odpoczynek i jego brak cz. 1

Żyjemy w pędzie, zadanie goni kolejne… Bierzemy na siebie ogrom obowiązków i czujemy, że wiele od nas zależy. Rytm dnia, mimo że regularny, przypomina raczej dyscyplinę sportową, podzieloną na etapy, gdzie liczy się tylko wygrana. Budzik, śniadanie na stojąco, sama...

TANOREKSJA

TANOREKSJA

Wśród różnorakich zaburzeń osobowości istnieje jedno, które w obecnej porze roku wydaje się wyjątkowo ważne do opisania, to tanoreksja. Zalicza się ją do zaburzeń wynikających z kultu własnego ciała. Osobie cierpiącej wciąż wydaje się, że wygląda bardzo blado, a przez...

Skip to content