Psychologia zdrowia cz.1

W każdym z nas i w każdej ze sfer: biologicznej, psychicznej, społecznej i duchowej są zawarte pewne zasoby, które mogą uaktywnić się w specyficznych sytuacjach życiowych, wywołując proces w stronę zdrowia lub choroby. Zagadnienie psychicznych potencjałów zdrowia w kontekście zmian, które dokonały się i dokonują we współczesnej medycynie, a mowa tu przede wszystkim o holistycznym podejściu do człowieka, wydaje się mieć duże znaczenie w procesie leczenia jak i profilaktyki zdrowotnej. Odpowiedzią na te zmiany jest powstanie działu jakim jest psychologia zdrowia.

Podstawą pojmowania zdrowia jest definicja zawarta w Konstytucji WHO, która określa zdrowie jako „Stan pełnego dobrostanu fizycznego, umysłowego i społecznego, a nie tylko brak choroby czy niedomagania”.

A zatem zdrowie to nie tylko brak choroby, jak często pojmowano je wcześniej, ale również dobrostan,
czyli także, a może przede wszystkim, pozytywny aspekt funkcjonowania człowieka, w różnych wymiarach.

Czyli – warunkiem zdrowia jest zaspokajanie swoich potrzeb w każdej ze sfer, jest to też osiąganie celów życiowych oraz rozwój w sferze cielesnej i osobowościowej.

Zdrowie to możliwość podejmowania oraz wypełniania osobistych i społecznych zadań życiowych, umiejętność tworzenia więzi i przezwyciężania trudności.

W efekcie, to poczucie fizycznego, psychicznego, społecznego oraz duchowego dobrostanu.

Ostatnio zdrowie często rozpatruje się w kategoriach procesu, a wiąże się to przede wszystkim
z pojawieniem się we współczesnej medycynie modelu, gdzie odchodzi się od dualizmu stanów —zdrowia
i choroby.  Stan człowieka jest w tym ujęciu jedną całością, swoistym kontinuum, od stanu pełnego zdrowia do stanu głębokiej choroby kończącej się śmiercią.

W ciągu życia człowiek przesuwa się po tym kontinuum ku końcowi życia (naturalny proces starzenia się),
ale jednocześnie istnieje tu również inna dynamika. Nieustanny ruch odbywa się w obydwu kierunkach, czasem bardziej w kierunku pełnego zdrowia, a czasem w kierunku głębszej choroby.

Takie podejście do człowieka sprawia, że ważne dla medycyny są nie tylko stany chorobowe człowieka,
ale również jego zdrowie i to od samego początku. W konsekwencji prowadzi to do coraz poważniejszego traktowania szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej i różnych form promocji zdrowia.

Zdrowie to więc zjawisko, którego funkcja polega na utrzymywaniu równowagi, ciągle zakłócanej przez towarzyszące życiu sytuacje. Codzienność obciąża człowieka określonymi wymaganiami, obowiązkami, rolami, które musi wypełniać. Niejednokrotnie musi stawiać czoła konfliktom, rozwiązywać trudne problemy życiowe, a to wpływa na różne reakcje organizmu. Dotyczą one zmian fizjologicznych, biochemicznych, immunologicznych, a także szeroko rozumianych reakcji psychicznych dotyczących sfery emocjonalnej, intelektualnej, motywacyjnej, osobowościowej. Człowiek, próbując utrzymać wspomnianą równowagę, sięga do swoich potencjałów czy zasobów zdrowotnych, które są w jego dyspozycji. Zasobów z szeroko rozumianych sfer: biologicznej, psychologicznej, społecznej i duchowej.

W sferze biologicznej, od kodu genetycznego poczynając, do pełnego wyposażenia biologicznego nabytego w życiu jednostki. W sferze psychicznej, od cech temperamentalnych do całej sfery osobowościowej, w zakresie cech intelektualnych oraz emocjonalnych, zarówno tych ukształtowanych przez środowisko społeczne, jak i tych wypracowanych przez jednostkę.

Potencjały zdrowia są też w sferze społecznej w postaci określonych relacji z bliskim i szerokim kręgiem społecznym. Wreszcie zasoby zdrowotne tkwią również w sferze duchowej człowieka, dotykając pytań
i odpowiedzi na temat sensu ludzkiej egzystencji, zagadnień kultury, światopoglądu, religii, moralności i tym podobnych.

cdn.

Leki w depresji

Leki w depresji

Choroba afektywna jednobiegunowa, czyli depresja w jej umiarkowanym i głębokim nasileniu jest wskazaniem do farmakoterapii, czyli stosowaniu leków. Lekarz psychiatra ma do wyboru wiele różnych leków przeciwdepresyjnych. W większości przypadków można dobrać optymalny...

SYDROM SZTOCHOLMSKI

SYDROM SZTOCHOLMSKI

- kiedy ofiara broni kata. W latach 70 XX wieku, w jednym z banków w Sztokholmie zdarzył się napad. Napastnicy przez tydzień przetrzymywali jego pracowników. Kiedy sytuacja została opanowana i zakładnicy zostali uwolnieni, wydarzyło się coś czego nikt się nie...

DEPRESJA SEZONOWA

DEPRESJA SEZONOWA

Depresja sezonowa (SAD) jest jednym z rodzajów depresji. Tym, co ją wyróżnia, jest jej cykliczny, sezonowy przebieg. Epizody depresyjne pojawiają się późną jesienią lub wczesną zimąi trwają do wiosny, wtedy to dochodzi do poprawy nastroju. Bywa, że objawy choroby...

Jesień życia – cz. 2

Jesień życia – cz. 2

Praca Od wielu czynników zależy jakie znaczenie ma praca w życiu człowieka. Jednym z nich jest pokolenie kulturowe danej osoby. Ludzie, którzy byli wychowywani w szacunku do pracy, będą prawdopodobnie bardziej doceniali jej rolę niż ci, którzy żyli w środowisku, gdzie...

Jesień życia

Jesień życia

  Za oknem pierwsza jesienna pogoda, stąd temat dzisiejszego wpisu: jesień życia – starość. Rozwój człowieka, a tym samym proces jego starzenia się i przystosowania do różnych związanych z tym zmian jest ściśle powiązany z historią jego życia. W starości niejako...

Odpoczynek i jego brak cz. 2

Odpoczynek i jego brak cz. 2

Ryzyko wyczerpania i chorób, frustracji i wypalenia zawodowego w obecnym świecie jest bardzo duże.  Wysokie wymagania, niestabilna sytuacja światowa i pandemiczna, nie sprzyjają zachowaniu równowagi wewnętrznej. Dlatego tak ważne jest, aby być na siebie uważnym i...

Odpoczynek i jego brak cz. 1

Odpoczynek i jego brak cz. 1

Żyjemy w pędzie, zadanie goni kolejne… Bierzemy na siebie ogrom obowiązków i czujemy, że wiele od nas zależy. Rytm dnia, mimo że regularny, przypomina raczej dyscyplinę sportową, podzieloną na etapy, gdzie liczy się tylko wygrana. Budzik, śniadanie na stojąco, sama...

TANOREKSJA

TANOREKSJA

Wśród różnorakich zaburzeń osobowości istnieje jedno, które w obecnej porze roku wydaje się wyjątkowo ważne do opisania, to tanoreksja. Zalicza się ją do zaburzeń wynikających z kultu własnego ciała. Osobie cierpiącej wciąż wydaje się, że wygląda bardzo blado, a przez...

Efekt nocebo

Efekt nocebo

– jaki wpływ na leczenie ma negatywne nastawienie Nocebo to coś, o czym mówi się rzadko i większość z nas nie zdaje sobie nawet sprawy z istnienia tego zjawiska. Czym jest efekt nocebo i kto jest narażony na jego występowanie? To pojęcie pojawiło się już latach 60 XX...

Skip to content