Autyzm i zespół Aspergera w nowej klasyfikacji icd 11

Symptomy świadczące o wystąpieniu spektrum autystycznego powinny pojawić się przed 2-3. rokiem życia. Czasami przedłuża się to na wczesne dzieciństwo. Rozpoznanie autyzmu jest skomplikowane, gdyż stopień nasilenia objawów, a także obraz chorobowy bywają bardzo różne. Postawienie diagnozy opiera się na opinii wielu specjalistów: psychologa klinicznego, pedagoga, logopedy i lekarza psychiatry. Wśród cech autystycznych, wpływających na społeczne zachowania i komunikację wyróżniamy:

 • Niezwykłe wzorce mowy, takie jak ton przypominający robota;
 • unikanie kontaktu wzrokowego z innymi osobami;
 • brak gaworzenia jako niemowlę;
 • brak reakcji na imię;
 • opóźniony rozwój umiejętności mowy;
 • trudności z podtrzymaniem konwersacji;
 • często powtarzane zwroty;
 • pozorna trudność w wyrażaniu własnych uczuć.

Osoba z autyzmem może również zachowywać się powtarzalnie lub nietypowo np.:

 • przesadne i wybiórcze interesowanie się konkretnym tematem, np. statystykami sportowymi, rozkładami jazdy komunikacji miejskiej;
 • ciągłe zajmowanie się konkretnymi przedmiotami [zabawki, ale i elementy wyposażenia gospodarstwa domowego];
 • angażowanie się w powtarzające się ruchy, takie jak bujanie;
 • ciągłe porządkowanie, układanie rzeczy w sposób przesadny.

Diagnoza autyzmu od lat budzi wątpliwości, poczynając od wielu dyskusji dotyczących jej związku z diagnozą zespołu Aspergera. Rozwiązaniem ma być wprowadzona nowa klasyfikacja chorób i zaburzeń ICD 11.

Diagnoza autyzmu dla wielu osób oznaczała, bardzo źle funkcjonujące dziecko, które nie komunikuje się
z otoczeniem i jest niesamodzielne, co bardzo często dalekie było od prawdy. Wprowadzony podział na autyzm i zespół Aspergera mógł wskazywać na odrębność tych jednostek, jeśli chodzi o objawy, pochodzenie czy rokowanie.

 Doświadczony psychiatra dziecięcy powie, że o autyzmie i całym spektrum wiemy bardzo mało.  Są pojedyncze badania o wpływie środowiska, zbieżnościach z występowaniem niektórych genów czy związku różnych wydarzeń życiowych – medycznych i niemedycznych. Brak jest badań potwierdzających jednoznacznie czynniki ryzyka.

Nie wiadomo, dlaczego obecnie występowanie autyzmu jest tak częste. Prawdopodobnie ma to związek z lepszą wykrywalnością autyzmu. Jeszcze kilkanaście lat temu dzieci z objawami ze spektrum było diagnozowanych jako upośledzone umysłowo, bez dodatkowej weryfikacji cech autyzmu [ około 70% dzieci z autyzmem jest upośledzonych umysłowo, najczęściej w stopniu lekkim].

 Większa wykrywalność może też mieć związek z dostępnością i popularyzowaniem wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz ewolucją kryteriów autyzmu.

Nowa klasyfikacja chorób ICD-11 przyniesie pewną rewolucję w zakresie diagnozy autyzmu i wszystkich zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym dotyczącą diagnozy Zespołu Aspergera. Ta ostatnia jednostka zniknie z nomenklatury medycznej. Na ich miejsce mamy diagnozę „zaburzenia ze spektrum autyzmu” . Dodatkowo oceniany będzie rozwój intelektualny pacjenta i upośledzenie rozwoju funkcjonalnego języka.

PSYCHOLOGICZNE POTENCJAŁY ZDROWIA – CZ.2

PSYCHOLOGICZNE POTENCJAŁY ZDROWIA – CZ.2

literaturze psychologicznej określeń „potencjały” lub „zasoby” zdrowia używa się zamiennie.To właściwości organizmu, psychiki, sfery duchowej i społecznej, którymi konkretna osoba dysponuje lub może dysponować w celu ochrony i rozwijania zdrowia. To zasoby jednostki,...

Psychologia zdrowia cz.1

Psychologia zdrowia cz.1

W każdym z nas i w każdej ze sfer: biologicznej, psychicznej, społecznej i duchowej są zawarte pewne zasoby, które mogą uaktywnić się w specyficznych sytuacjach życiowych, wywołując proces w stronę zdrowia lub choroby. Zagadnienie psychicznych potencjałów zdrowia w...

Rola odpoczynku w życiu człowieka

Rola odpoczynku w życiu człowieka

Rola odpoczynku w życiu człowieka W życiu mamy różne obowiązki, zadania, które namnażają się w szybkim tempie, ale czasu na ich wypełnienie nie przybywa. Na każdą czynność, którą człowiek wykonuje potrzebna jest energia i siła więc nie jest możliwe, aby koncentracja i...

Wpływ muzyki na psychikę

Wpływ muzyki na psychikę

Od bardzo dawna wiadomo, że muzyka ma ogromny wpływ na człowieka i jego nastrój. Już w starożytności mówiono, że muzyka łagodzi obyczaje, pomaga leczyć, wspomaga trawienie. Słuchacze intuicyjnie wybierają odpowiednie dla siebie dźwięki. Poziom energii i samopoczucie...

Zespół Aspergera u dorosłych

Zespół Aspergera u dorosłych

            Zespół Aspergera to zaburzenie, które kojarzy się przede wszystkim z dziećmii młodzieżą. Prawdą jest, że najczęściej jest rozpoznawane we wczesnym wieku. Nie oznacza to jednak, że nie dotyka również osób starszych. Zespół Aspergera u dorosłych bywa trudny...

TERAPIA W PRAKTYCE

TERAPIA W PRAKTYCE

Bardzo wielu Pacjentów rozważając pomoc psychoterapeuty, nie wie czego się spodziewać, co budzi sporo obaw i może skutecznie odstraszyć od sięgnięcia po taką formę leczenia. Poniższy opis dotyczy głównie psychoterapii w nurcie psychodynamicznym, ale większość...

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA CZ.2.

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA CZ.2.

Aby wydostać się z pułapki warunkowego traktowania dziecka, warto zacząć od powiedzenia sobie STOP. Zadajmy sobie pytanie: „O co mi tak naprawdę chodzi, na czym mi zależy”. Zastanówmy się czy to, co robimy, jak odzywamy się...

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA

MIŁOŚĆ BEZWARUNKOWA

Każdy chciałby być kochany takim, jakim jest. Dorośli i dzieci tęsknią za taką miłością. Bezwarunkowa akceptacja buduje w nas przekonane, że jesteśmy wystarczająco dobrzy i buduje nasze poczucie własnej wartości. W jaki sposób rodzice mogą okazywać swoim dzieciom...

Medytacja

Medytacja

 To czym jest medytacja, czy jak ma działać, może się różnić w zależności od tego, w jakiej tradycji ją praktykujemy. W najbardziej powszechnym, niereligijnym, rozumieniu, np.: w podejściu uważności, medytacja to stopniowe zaznajamianie się z samym sobą. To...

Skip to content